ตั้งค่า

บทนี้จะอธิบายการตั้งค่าเมนูบนแถบตั้งค่า [ตั้งค่า]

ทางด้านขวาของหัวข้อ หมายถึง ฟังก์ชั่นนั้นสามารถใช้งานได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพสร้างสรรค์เท่านั้น (P, Tv, Av หรือ M)