การปรับแต่งโทนสีของช่องมองภาพ

  1. เลือก [ตั้งค่า: ปรับแต่งโทนสีของ VF]

  2. ทำการปรับเปลี่ยน

    • ในขณะที่ดูภาพสีเทา ให้ใช้ปุ่ม ปุ่มเลื่อน เพื่อปรับโทนสีของช่องมองภาพ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ตรวจสอบผลที่ได้ในช่องมองภาพ