คำแนะนำโหมดถ่ายภาพ

คำอธิบายสั้นๆ ของโหมดถ่ายภาพสามารถแสดงขึ้นเมื่อคุณสลับโหมดถ่ายภาพ การตั้งค่าเริ่มต้นคือ [ใช้งาน]

 1. เลือก [ตั้งค่า: แนะนำโหมด]

 2. เลือก [ใช้งาน]

 3. หมุนปุ่มโหมด

  • คำอธิบายของโหมดถ่ายภาพที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
 4. กดปุ่ม ปุ่มลง

  • คำอธิบายส่วนที่เหลือจะปรากฏขึ้น
  • หากต้องการล้างคำแนะนำโหมด ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • ในโหมด ฉากพิเศษ/ฟิลเตอร์สร้างสรรค์ คุณสามารถแสดงหน้าจอการเลือกโหมดการถ่ายภาพ