ระดับเสียง

ระดับเสียงของกล้องสามารถปรับได้

  1. เลือก [ตั้งค่า: เสียง]

  2. ตั้งค่าตัวเลือก

    • เลือกตัวเลือก จากนั้นใช้ปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อปรับระดับเสียง