การประหยัดพลังงาน

คุณสามารถปรับการกำหนดเวลาที่จะลดความสว่างแล้วปิดหน้าจอ เวลาที่จะปิดกล้อง และเวลาที่จะปิดช่องมองภาพหลังจากไม่ได้ใช้งานกล้อง (ลดความสว่างหน้าจอ ปิดหน้าจอ ปิดสวิตช์อัตโนมัติ และปิดช่องมองภาพ)

  1. เลือก [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน]

  2. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

  • [ลดความสว่างหน้าจอ] และ [ปิดหน้าจอ] มีผลในขณะที่แสดงหน้าจอถ่ายภาพ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่มีผลระหว่างการแสดงเมนูหรือการเล่นภาพ
  • กล้องจะปิดระหว่างการแสดงเมนูหรือการเล่นภาพหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ใน [ลดความสว่างหน้าจอ], [ปิดหน้าจอ] และ [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ผ่านไป
  • เพื่อปกป้องหน้าจอ หน้าจอจะดับใน 30 นาทีหลังจากมืดลง (โดยที่กล้องยังคงเปิดอยู่) แม้ว่าจะตั้งค่า [ปิดหน้าจอ] และ [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ไว้เป็น [ไม่ใช้งาน] ก็ตาม
  • [ปิดช่องมองภาพ] ยังมีผลในขณะที่เปิดหน้าจออยู่ หลังจากเวลานี้ผ่านไป เซนเซอร์ช่องมองภาพจะปิดการทำงาน
  • เฉพาะ [ปิดช่องมองภาพ] เท่านั้นที่มีผลระหว่างการแสดงช่องมองภาพ หลังจากเวลานี้ผ่านไป เซนเซอร์ช่องมองภาพจะปิดการทำงานและช่องมองภาพจะปิดลง
  • ภาพบนหน้าจอจะแสดงในอัตราเฟรมที่ต่ำลงหลังจากหน้าจอลดความสว่างลงระหว่างสแตนด์บายการถ่ายภาพนิ่ง