ระบบวิดีโอ

ตั้งค่าระบบวิดีโอของโทรทัศน์ที่ใช้สำหรับแสดง การตั้งค่านี้จะกำหนดอัตราเฟรมที่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือก [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ]

 2. เลือกตัวเลือก

  • สำหรับ NTSC

   สำหรับพื้นที่ซึ่งใช้ระบบโทรทัศน์เป็น NTSC (อเมริกาเหนือ, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เม็กซิโก ฯลฯ)

  • สำหรับ PAL

   สำหรับพื้นที่ซึ่งใช้ระบบโทรทัศน์เป็น PAL (ยุโรป, รัสเซีย, จีน, ออสเตรเลีย ฯลฯ)