โหมดฉากพิเศษ

กล้องจะเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลือกโหมดถ่ายภาพสำหรับวัตถุหรือฉากของคุณ

* ฉากพิเศษ หมายถึง Special Scene (ฉากพิเศษ)

  1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ฉากพิเศษ

  2. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

  3. เลือกโหมดถ่ายภาพ

    • ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  4. ตรวจสอบการตั้งค่า

    • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแสดงหน้าจอควบคุมทันใจ

หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถตั้งโหมดถ่ายภาพใน [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]
  • เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: แนะนำโหมด] เป็น [ไม่ใช้งาน] หลังจากขั้นตอนที่ 1 ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอควบคุมทันใจ ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

โหมดถ่ายภาพที่ใช้งานได้ในโหมด SCN

โหมดถ่ายภาพ
ภาพบุคคล บุคคล ระยะใกล้ ระยะใกล้
ภาพกลุ่มบุคคล ภาพกลุ่มบุคคล อาหาร อาหาร
ภาพวิว วิว บุคคลกลางคืน บุคคลกลางคืน
ถ่ายภาพพาโนรามา ถ่ายภาพพาโนรามา ถ่ายกลางคืนแบบมือถือ ถ่ายกลางคืนแบบมือถือ
กีฬา กีฬา ควบคุมแสงพื้นหลัง HDR ควบคุมแสงพื้นหลัง HDRHDR
เด็ก เด็ก โหมดชัตเตอร์เงียบ ชัตเตอร์เงียบ
ถ่ายแพน ถ่ายแพน