โหมดเด็ก

ใช้โหมด [เด็ก] (เด็ก) เพื่อถ่ายภาพเด็กที่กำลังเคลื่อนไหวไปมา โทนสีผิวจะดูสดใส

เคล็ดลับ คำแนะนำในการถ่ายภาพ

  • ติดตามวัตถุด้วยกรอบพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

    ตามค่าเริ่มต้นจะตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ] ไว้เป็น [AF พื้นที่ทั้งหมด] กรอบพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ (1) จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเป็นสีน้ำเงิน

  • ถ่ายภาพต่อเนื่อง

    การตั้งค่าเริ่มต้นคือ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] (ถ่ายต่อเนื่องความเร็วสูง) เมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ หากกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ คุณสามารถถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและจับภาพการเปลี่ยนแปลงในสีหน้าและท่าทาง

ข้อควรระวัง

  • การใช้ชุดแฟลชภายนอกจะลดความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง