โหมดระยะใกล้

ใช้โหมด [ระยะใกล้] (ระยะใกล้) สำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้ของวัตถุขนาดเล็ก เช่น ดอกไม้ และเพื่อทำให้สิ่งเล็กๆ ในภาพที่ถ่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น ให้ใช้เลนส์มาโคร (แยกจำหน่าย)

เคล็ดลับ คำแนะนำในการถ่ายภาพ

  • เลือกฉากหลังที่เรียบง่าย

    ฉากหลังที่เรียบง่ายทำให้วัตถุเล็กๆ เช่น ดอกไม้ ดูเด่นขึ้น

  • ขยับเข้าใกล้วัตถุให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

    ตรวจสอบระยะโฟกัสใกล้ที่สุดของเลนส์ที่ใช้ ระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ คือระยะที่วัดจากเครื่องหมาย จุดวัดระนาบโฟกัส (ระนาบโฟกัส) ด้านบนของตัวกล้องไปจนถึงวัตถุ หากคุณอยู่ใกล้วัตถุมากเกินไปจะไม่สามารถโฟกัสได้

  • เมื่อใช้เลนส์ซูม ให้ใช้ช่วงถ่ายภาพระยะไกล

    หากคุณมีเลนส์ซูม การใช้ช่วงถ่ายภาพระยะไกลจะทำให้วัตถุดูใหญ่ขึ้น