Sätta i batteriet

Använd batteriet LP-EL som strömkälla.

 1. Öppna luckan.

  • Skjut batteriluckan nedåt för att öppna den.
 2. Sätt i batteriet.

  • Sätt i batteriet med kontakterna först, enligt markeringen.
 3. Stäng luckan.

  • Stäng batteriluckan och skjut den uppåt till den klickar på plats.

Laddningstid och antal blixtar

Endast EL-5

Laddningstid Antal blixtar
Quickflash Normal blixt
Cirka 0,1–1,0 sek. Cirka 0,1–1,2 sek. Cirka 350–2450

Med funktionen Quickflash kan du fotografera med blixt innan den är helt uppladdad ().

Med ett nytt och fulladdat batteri LP-EL

Baserat på Canons teststandarder

Var försiktig

 • Rör inte vid blixthuvudet, batteriet eller nära batteriutrymmet efter kontinuerlig blixttändning.

  Efter upprepad användning av kontinuerlig blixt eller inställningsljus med korta intervall ska du inte röra vid blixthuvudet, batteriet eller området runt batteriutrymmet. Blixthuvudet, batteriet och området runt batteriutrymmet blir heta vilket kan leda till risk för brännskador.

 • Låt inte produkten ha kontakt med samma område av huden under längre stunder när den används.

  Även om produkten inte känns varm kan kontakten ge upphov till lågtemperaturbrännskador, vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor.

Obs!

 • Batteriet ska laddas när Batterinivå 0 visas eller om LCD-displayen blir tom under blixtladdning.