Ansluta till och koppla bort din Speedlite.

 1. Fäst Speedlite-aggregatet.

  • Ta bort kamerans skyddet för fästet och din Speedlites skydd för kamerafästet.
  • För in din Speedlite långsamt och se till att dess kamerafäste är i linje med kamerans flerfunktionsfäste.
  • För in din Speedlites kamerafäste så långt det går i kamerans tillbehörsfäste.
 2. Fixera Speedlite-aggregatet.

  • Skjut kamerafästets låsspak till höger.
  • Låsspaken låses när den klickar på plats.
 3. Ta bort Speedlite-aggregatet.

  • Tryck på och håll lås-/frigöringsknappen nedtryckt och skjut samtidigt låsspaken åt vänster och tar bort din Speedlite.

Var försiktig

 • Stäng av Speedlite-aggregatet innan du monterar eller tar bort det.
 • Att tvinga en Speedlite på kameran utan ett flerfunktionsfäste kan skada den eller kameran.
 • Låt inte hårda föremål vidröra kontakterna. Detta kan skada kameran.
 • Vidrör inte kontakterna med fingrarna. Detta kan leda till korrosion. Korroderade kontakter kan orsaka felfunktion.
 • Blås bort främmande material på flerfunktionsfästet med en kommersiellt tillgänglig blåsare eller liknande verktyg.
 • Låt flerfunktionsfästet torka före användning om det blir blött.