Delarnas namn

 1. (1)Reflektor (förvarad)
 2. (2)Vidvinkelpanel (förvarad)
 3. (3)Blixthuvud (ljusavgivande enhet)
 4. (4)Modelleringslampa/AF-hjälpbelysning
 1. (5)Kamerafäste
 2. (6)Låsstift för kamerafäste
 3. (7)Batterilucka
 4. (8)Kontakter
 5. (9)Skydd för kamerafäste

Obs!

 • Inte utrustad med fjärrutlösaruttag (utlösningskabeln SR-N3 kan inte användas).
 1. (1)LÄNK Kontrollampa för radioöverföring
 2. (2)LCD-display
 3. (3)UNDERMENY Undermenyknapp
 4. (4)LAMPA Knappen LAMP
 5. (5)Ångra Knappen ångra
 6. (6)Kamerafästets låsspak
 7. (7)Lås-/frigöringsknapp
 8. (8)Index för vinkel för indirekt blixt
 1. (9)Joystick

  Kamerans meny Snabbmeny

  METOD Blixtmetod

  Trådlös/inställning för länkad bildtagning Inställning för trådlös/länkad bildtagning

  Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt

 2. (10)Strömbrytare

  Ström PÅ Ström PÅ

  LÅS Lås för knapp/ratt (ström på)

  Ström AV Ström AV

 3. (11)Lampa för uppladdad blixt/testknapp Lampa för uppladdad blixt/testknapp
 4. (12)Inställningsratt Inställningsratt
 5. (13)Dammtät och droppsäker adapter

LCD-display

E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik

 1. (1)Blixtexponeringskompensation Blixtexponeringskompensation
 2. (2)ETTL E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik

  Egen blixtmetod 1/Egen blixtmetod 2/Egen blixtmetod 3 Egen blixtmetod*1

 3. (3)Standard Standard

  Ledtalsprioritet Ledtalsprioritet

  Jämn täckning Jämn täckning

  Indirekt blixt Indirekt blixt uppåt

  Blixtfotografering på nära håll Indirekt blixt nedåt

  Temperaturökning (begränsningar på blixttändning) Temperaturökning (begränsningar på blixttändning)

  Modelleringslampa tänd Modelleringslampa tänd

 4. (4)Synkronisering med första nivån Synkronisering med 1:a ridån (normal fotografering)

  Synkronisering med andra ridån Synkronisering med andra ridån

  Höghastighetssynkronisering Höghastighetssynkronisering

 5. (5)Värde för blixtexponeringskompensation
 6. (6)Blixtens räckvidd/​fotograferingavstånd

  Meter Värde i meter

  Fot Värde i fot

 1. (7)LADDA Laddningsindikator

  A Auto

  M Manuell

 2. (8)Zoom Zoomindikator

  Vidvinkelpanel + varning vid användning av indirekt blixt Vidvinkelpanel + varning vid användning av indirekt blixt

  Varning för utanför blixtens täckning Varning för utanför blixtens täckning

 3. (9)Blixtens täckning (brännvidd)
 4. (10)Batteriindikator
 5. (11)FEB Blixtexponeringsvariation
 6. (12)FEB-sekvens
 7. (13)Exponeringsnivå för blixt
 8. (14)F Bländarvärde

1: Blixtmetoden identifieras per indikatorn för aktuell egen blixtmetod.

Manuell blixt ()

 1. (1)M Manuell blixt

  Egen blixtmetod 1/Egen blixtmetod 2/Egen blixtmetod 3 Egen blixtmetod*1

 2. (2)Manuell blixtutmatning
 1. (3)Manuell blixtnivå

1: Blixtmetoden identifieras per indikatorn för aktuell egen blixtmetod.

Obs!

 • Dessa är endast exempel på displayer. Den faktiska displayen visar endast aktuella inställningar.
 • LCD-displayen tänds som svar på användningen av knappar eller ratt ().

Stroboskopisk blixt ()

 1. (1)MULTI Stroboskopisk blixt

  Egen blixtmetod 1/Egen blixtmetod 2/Egen blixtmetod 3 Egen blixtmetod*1

 2. (2)Blixtfrekvens
 1. (3)Antal blixtar

1: Blixtmetoden identifieras per indikatorn för aktuell egen blixtmetod.

Trådlös blixtfotografering med radioöverföring ()

 • Sändarenhet

  1. (1)SÄNDARE Konfigurerad som sändare

   SEKUNDÄR SÄNDARE Konfigurerad som sekundär sändare

  2. (2)Trådlös radioöverföring Trådlös radioöverföring
  3. (3)Blixtmetod

   ETTL E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik

   M Manuell blixt

   MULTI Stroboskopisk blixt

   Gr Grupptändning

   Egen blixtmetod 1/Egen blixtmetod 2/Egen blixtmetod 3 Egen blixtmetod*1

  4. (4)Blixttändning med sändare PÅ Blixttändning med sändare PÅ

   Blixttändning med sändare AV Blixttändning med sändare AV

  1. (5)Styrning av blixtgrupp
  2. (6)Ch Överföringskanal

   AUTO Överföringskanalen ställs in automatiskt

  3. (7)Trådlöst radio-ID
  4. (8)LADDA Laddningsindikator för sändare/mottagare
  5. (9)Indikator för modelleringslampa Indikator för modelleringslampa
  6. (10)Mottagare laddad helt Mottagare laddad helt
  7. (11)Blixtförhållande

  1: Blixtmetoden identifieras per indikatorn för aktuell egen blixtmetod.

  1. (1)Mottagare laddad helt Mottagare laddad helt
  2. (2)Styrning av blixtgrupp
  3. (3)Laddningsindikator för sändare/mottagare
  1. (4)Indikator för modelleringslampa Indikator för modelleringslampa
  2. (5)Grupptändningsläge*1

  1: Gr Endast grupptändning

  Obs!

  • Laddningsindikator 2 upphör att visas efter att sändare och mottagare i trådlös blixtfotografering med radioöverföring är laddade helt.
  • ETTL, M, Ext.A och AV finns tillgängliga som blixtmetoder för grupptändning Gr.
  • Som en indikator på belysningskommandon för modelleringslampor, överensstämmer Indikator för modelleringslampa inte nödvändigtvis med styrinformationen för blixtgruppen mot den aktuella statusen för mottagarens modelleringslampor.
 • Mottagarenhet

  1. (1)Mottagare Mottagare
  2. (2)Ch Överföringskanal
  3. (3)Trådlöst radio-ID
  1. (4)TEST Testblixt

   REL Fjärrutlösning

   MODELL Inställningsljus

  2. (5)MOTTAGARE Konfigurerad som mottagare

Radioöverföring: länkad bildtagning ()

 1. (1)LÄNKAD BILD Länkad bildtagning

  Egen blixtmetod 1/Egen blixtmetod 2/Egen blixtmetod 3 Egen blixtmetod*1

 2. (2)SÄNDARE Konfigurerad som sändare

  MOTTAGARE Konfigurerad som mottagare

 1. (3)REL Utlösning*2

1: Blixtmetoden identifieras per indikatorn för aktuell egen blixtmetod.

2: SÄNDARE Endast när den är konfigurerad som sändare.

Batteriladdare LC-E6 (säljs separat)

Laddare för batteriet LP-EL.

 1. (1)Batterifack
 2. (2)Laddningslampa
 1. (3)Nätkontakt

Batteriladdare LC-E6E (säljs separat)

Laddare för batteriet LP-EL.

 1. (1) Laddningslampa
 2. (2) Batterifack
 1. (3) Nätkabel
 2. (4) Uttag för nätkabel

Tillbehör som ingår

 • Speedlite-fodral

  (1) Förvaringsfack för mini-stativ

 • Mini-stativ

  (2) Monteringsdel

 • Batteri LP-EL