Bežično štampanje sa pametnih telefona ili fotoaparata

U ovom poglavlju opisano je kako da štampate povezivanjem SELPHY štampača na pametni telefon ili fotoaparat putem Wi-Fi veze.

Za više informacija o štampanju putem korišćenja aplikacije SELPHY Photo Layout, pogledajte poglavlje Korišćenje aplikacije SELPHY Photo Layout.

  • Uklonite sve ubačene memorijske kartice ili USB fleš memorije.
  • Ubacite kasetu za papir napunjenu papirom željene veličine i kasetu sa mastilom u SELPHY štampač (, ).
  • Proverite da li je operativni sistem vašeg pametnog telefona ažuriran.

Napomena

  • Takođe, možete štampati pomoću namenske aplikacije Canon PRINT Inkjet/SELPHY.