Štampanje sa pametnog telefona putem tehnologije AirPrint (iOS)

Možete štampati sa Apple uređaja, kao što su iPhone ili iPad uređaji, korišćenjem AirPrint tehnologije.

 1. Podesite Wi-Fi vezu na SELPHY štampaču ().

 2. Odaberite [Print].

  • Odaberite sliku za štampanje u aplikaciji na vašem iPhone ili iPad uređaju (kao što je aplikacija za gledanje fotografija), dodirnite [mac_photo], a zatim u prikazanim opcijama menija dodirnite [Print].
 3. Podesite opcije štampača.

  • U [Printer], odaberite [Canon SELPHY CP1500].
  • Odredite broj kopija.
 4. Štampajte.

  • Dodirnite [Print] za štampanje.

Oprez

 • Opcije [Printer Options] možda neće biti prikazane u 3. koraku, u zavisnosti od kompatibilnosti AirPrint aplikacije. Ako opcije štampača nisu dostupne, štampanje iz aplikacije nije moguće.

Napomena

 • Tokom štampanja, ikona [Print Center] je navedena među nedavno korišćenim aplikacijama, i možete obaviti sledeće operacije.

  • Da proverite status:

   Dodirnite [Print Center].

  • Da otkažete štampanje:

   Dodirnite [Print Center], a zatim dodirnite [Cancel Printing].