Štampanje sa fotoaparata

Možete štampati na sledeći način tako što ćete povezati štampač sa fotoaparatom kompatibilnim sa DPS preko IP, PictBridge standardom za Wi-Fi veze.

 1. Podesite Wi-Fi vezu na SELPHY štampaču ().

 2. Povežite se na SELPHY štampač putem fotoaparata.

  • U Wi-Fi meniju fotoaparata odaberite mrežni naziv (SSID) prikazan na SELPHY štampaču i unesite lozinku.
 3. Štampajte.

  • Koristite fotoaparat za odabir slika i štampajte.
  • Kada štampanje počne, prikazano je [Busy].
  • Nemojte isključivati uređaje dok je prikazan gore navedeni ekran. Slike možda neće biti pravilno ili u potpunosti odštampane.
  • Početni ekran ili gore prikazani ekran se prikazuju kada fotoaparat više nije povezan.

Napomena

 • Bilo koja podešavanja datuma ili izgleda napravljena na fotoaparatu imaju prednost u odnosu na podešavanja štampanja podešena na SELPHY štampaču.