Naknadno štampanje

Kada podesite SELPHY štampač za direktnu vezu, mrežni naziv (SSID) je prikazan na dnu početnog ekrana. Da biste štampali nakon prvog povezivanja, odaberite ovaj mrežni naziv (SSID) na pametnom telefonu ili fotoaparatu.

Proverite lozinku na sledeći način.

  1. Odaberite [Wi-Fi settings] i pritisnite OK.

  2. Odaberite [Display Wi-Fi status] i pritisnite OK.

  3. Proverite lozinku.

    • Pritisnite Menu button da biste prikazali lozinku.