Podešavanje Wi-Fi veze na SELPHY štampač

Podesite direktnu Wi-Fi vezu između pametnih telefona ili fotoaparata i SELPHY štampača.

 1. Odaberite [Wi-Fi settings] i pritisnite OK.

 2. Odaberite [Connection Settings] i pritisnite OK.

 3. Odaberite [Other] i pritisnite OK.

 4. Odaberite [Direct Connection] i pritisnite OK.

 5. Odaberite [On] i pritisnite OK.

 6. Promenite lozinku.

  • Prikazana je trenutna lozinka. Promenite lozinku po potrebi, a zatim pritisnite OK.
  • Pritisnite Menu button da biste pristupili ekranu za unos.
  • Prikazan je gornji ekran. Povežite se putem pametnog telefona ili fotoaparata.
  • Kada završite [Direct Connection] podešavanja, ona se mogu koristiti i za naredne veze.

Napomena

 • Takođe, možete povezati SELPHY štampač sa pametnim telefonom ili fotoaparatom putem bežičnog rutera ().