Odpravljanje napak

Če med uporabo fotoaparata naletite na težave, poskusite poiskati vzrok in težavo odpraviti s pomočjo spodnje tabele. Če težave ne morete rešiti, se posvetujte s pooblaščenim Canonovim servisom.

Težave v povezavi z napajanjem

Fotoaparat se ne polni.

Fotoaparat se ne aktivira, čeprav je vključen.

 • Napolnite fotoaparat ().

Lučka dostopa še vedno sveti ali utripa, čeprav je fotoaparat izključen.

 • Lučka indikatorja bo še naprej svetila ali utripala nekaj sekund, če fotoaparat izključite, medtem ko poteka zapisovanje slike na kartico. Ko je zapisovanje na kartico zaključeno, se fotoaparat samodejno izklopi.

Baterija ne traja dolgo.

 • Priporočamo uporabo fotoaparata, ko je popolnoma napolnjen ().
 • Naslednji postopki skrajšajo trajanje baterije in znižajo število možnih posnetkov.

  • Dolgotrajnejše snemanje filmov.
  • Uporaba funkcij brezžičnega komuniciranja.

Fotoaparat se sam izključi.

 • Vključena je funkcija varčevanja z energijo ().

Težave v povezavi s fotografiranjem

Ne morete fotografirati ali shranjevati slik.

 • Preverite, ali je kartica pravilno vstavljena ().
 • Če je kartica polna, jo zamenjajte ali izbrišite z nje nepotrebne posnetke (, ).
 • Onemogočite Wi-Fi povezavo pred snemanjem filmov. Filmov ne morete snemati med povezavo prek omrežja Wi-Fi.

Kartice ne morete uporabljati.

Slika je izven gorišča ali je zamegljena.

 • Na gumb zaklopa pritiskajte narahlo, da preprečite tresenje fotoaparata (, ).

Prikaže se [Omejitev snemanja filma].

 • Ikona [Omejitev snemanja filma] se lahko prikaže po ponavljajočem se snemanju filmov ali v primeru, če pustite fotoaparat v stanju pripravljenosti na snemanje daljša časovna obdobja. Fotoaparat se samodejno izključi po pribl. 3 min., če še naprej snemate film, ko je prikazana ikona [Omejitev snemanja filma]. Izključite fotoaparat, če je prikazana ikona [Omejitev snemanja filma] in počakajte, da se ohladi.

Med snemanjem filma je prikazana rdeča ikona Rdeče opozorilo za temperaturo.

 • To pomeni, da je notranja temperatura fotoaparata visoka. Če je prikazana rdeča ikona [Rdeče opozorilo za temperaturo], to označuje, da se bo snemanje filma kmalu samodejno ustavilo.

Snemanje filma se samo od sebe ustavi.

 • Če je zapisovanje na kartico prepočasno, se lahko snemanje filma samodejno ustavi. Podrobne podatke o karticah, s katerimi lahko snemate filme, poiščite v Kartice, na katere lahko snemate filme. Hitrost zapisovanja na kartico preverite na spletni strani proizvajalca kartice.
 • Formatirajte kartico, če se upočasni hitrost zapisovanja ali branja podatkov ().
 • Snemanje filma se ustavi samodejno po 9 minutah in 59 sekundah snemanja.

Med snemanjem filma slika utripa ali se prikažejo vodoravni pasovi.

 • Trepetanje, vodoravni pasovi (šum) ali nepravilne osvetlitve so lahko posledica neonske svetlobe, LED žarnic ali druge umetne svetlobe v okolici med snemanjem filma. Spremembe v osvetlitvi (svetlosti) ali v barvnem tonu so lahko tudi posnete.

Med snemanjem filma je predmet videti popačen.

 • Če premikate fotoaparat na levo ali desno (hitro panoramsko snemanje) ali snemate premikajoči se predmet, je slika lahko videti popačena.

Ne morete zajemati fotografij med snemanjem filma.

 • Fotografij ne morete zajemati med snemanjem filma. Prenehajte snemati film pred zajemom fotografije.

Težave v povezavi z brezžičnimi funkcijami

Povezava v par s pametnim telefonom ni mogoča

 • Uporabite pametni telefon, ki je združljiv z Bluetooth specifikacijo različice 4.2 ali poznejše.
 • Vključite Bluetooth na nastavitvenem zaslonu na pametnem telefonu.
 • Upoštevajte, da povezovanje v par s fotoaparatom ni mogoče z nastavitvenega zaslona za Bluetooth na pametnem telefonu. Na pametni telefon namestite namensko aplikacijo Camera Connect (brezplačna) ().
 • Povezovanje v par s predhodno povezanim pametnim telefonom ni mogoče, če so na pametnem telefonu ostali podatki o povezavi v par, registrirani za drug fotoaparat. V tem primeru odstranite registracijo za povezavo v par, ohranjeno v okviru Bluetooth nastavitev na pametnem telefonu za drug fotoaparat, in poskusite ponovno vzpostaviti povezavo v par z vašim fotoaparatom ().

Postopki, kot so fotografiranje in predvajanje, niso mogoči.

 • Pri vzpostavljeni Wi-Fi povezavi postopki, kot so fotografiranje in predvajanje, morda ne bodo mogoči. Prekinite Wi-Fi povezavo, nato opravite postopek.

Ponovna povezava s pametnim telefonom ni mogoča.

 • Ponovna povezava morda ne bo mogoča celo z istim fotoaparatom in pametnim telefonom, če ste spremenili nastavitve ali izbrali druge nastavitve. V takem primeru izbrišite nastavitve povezave fotoaparata iz Wi-Fi nastavitev na pametnem telefonu in ponovno vzpostavite povezavo.
 • Povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti, če deluje Camera Connect, medtem ko ponovno opravljate konfiguracijo nastavitev povezave. V tem primeru izključite Camera Connect za trenutek in jo potem znova zaženite.

Težave pri upravljanju

V delovanju fotoaparata se pojavljajo motnje. Gumbi se ne odzivajo.

 • Morda se je pojavila notranja napaka. Prisilno izključite fotoaparat s pritiskanjem skupaj na gumba Meni in Snemanje filma 8 sekund. Počakajte nekaj časa, preden ponovno vključite fotoaparat s pritiskom na gumb za vklop.

Težave s prikazom

Prikazana datum in čas fotografiranja sta nepravilna.

 • Preverite, ali je nastavitev datuma in časa pravilna ().
 • Preverite nastavitve časovnega pasu in poletnega časa ().

Težave pri predvajanju

Fotografij in filmov ne morete predvajati.

 • Fotoaparat morda ne bo mogel predvajati filmov in slik, ki ste jih posneli z drugim fotoaparatom.
 • Filma, spremenjenega z osebnim računalnikom, ne morete ponovno prepisati na kartico in ga predvajati s fotoaparatom.

Med predvajanjem filma se slišijo mehanski zvoki delovanja fotoaparata.

 • Če upravljate fotoaparat med snemanjem filma, lahko vgrajeni mikrofon posname tudi zvoke upravljanja fotoaparata.

Film na trenutke zamrzne.

 • Večja sprememba ravni osvetlitve med snemanjem filma lahko povzroči začasno zaustavitev snemanja, dokler se osvetljenost spet ne stabilizira.