Vstavljanje/Odstranjevanje pomnilniških kartic

Opozorilo

 • Uporaba drugih vrst pomnilniških kartic razen microSD / microSDHC / microSDXC ni podprta.

Opomba

 • Število razpoložljivih posnetkov je odvisno od praznega prostora na kartici.
 • Če se pokrov priključka/kartične reže sname, ga ponovno pritrdite, kot kaže spodnja slika.

Vstavljanje

 1. Odprite pokrov.

  • Ko odprete pokrov priključka/kartične reže, ga obrnite na desno.
 2. Vstavite kartico.

  • Vstavite kartico z oznako obrnjeno proti vam. Če je kartica vstavljena v napačni smeri, lahko poškoduje fotoaparat.
 3. Zaprite pokrov.

Odstranjevanje

 1. Odprite pokrov.

  • Izključite fotoaparat ().
  • Ko preverite, ali je lučka indikatorja ugasnila, odprite pokrov in ga obrnite proti desni.
 2. Odstranite kartico.

  • Pritisnite kartico navznoter, tako da izskoči.
  • Kartico izvlecite naravnost navzven, nato zaprite pokrov.

Opozorilo

 • Prižgana lučka indikatorja označuje, da fotoaparat zapisuje, bere, briše ali prenaša podatke na kartico. V tem času ne odprite pokrova reže za kartico/priključka. Da bi preprečili okvaro slikovnih podatkov ali poškodbo kartic ali fotoaparata, nikoli ne naredite naslednjega, ko lučka indikatorja sveti.

  • Odstranite kartico.
  • Stresete ali udarite s fotoaparatom
 • Če se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki v zvezi s kartico, odstranite in ponovno vstavite kartico. Če napaka vztraja, uporabite drugo kartico.

  Če lahko prenesete vse posnetke s kartice na računalnik, jih prenesite in nato formatirajte kartico s fotoaparatom (). Morda bo kartica potem spet normalno delovala.