Brisanje slik

Slike, ki jih želite izbrisati, lahko izberete vsako posebej ali vse hkrati.

Opozorilo

  • Ko je slika izbrisana, je ne morete več obnoviti. Preden jo izbrišete, se prepričajte, ali slike zares ne potrebujete več.

Izbira ([Preverite]) več slik, ki jih želite izbrisati skupaj

S pripenjanjem kljukic slikam, ki jih želite izbrisati, lahko izbrišete vse te slike naenkrat.

  1. Izberite [Predvajanje: Erase images/Predvajanje: Izbris slik].

  2. Izberite [Select and erase images/Izbira in izbris slik].

  3. Izberite sliko.

    • S pritiskom na gumb Zaklop ali gumb Snemanje filma izberite sliko za izbris, nato pritisnite SET.
    • Za izbiro druge slike za izbris ponovite korak 3.
  4. Izbrišite slike.

    • Pritisnite gumb Meni, nato pritisnite [OK].

Izbris vseh slik na kartici

Naenkrat lahko izbrišete vse slike v mapi ali na kartici.