Varčevanje z energijo

Prilagodite lahko čas, ko se samodejno izklopita fotoaparat in iskalo ([Auto power off/Samodejni izklop napajanja] in [Viewfinder off/Iskalo izključeno]).

  1. Izberite [Nastavitev fotoaparata: Power saving/Nastavitev fotoaparata: Varčevanje energije].

  2. Izberite nastavitev.

Opomba

  • Da prihranite baterijo, priporočamo, da nastavite [Auto power off/Samodejni izklop napajanja] na 15 sekund.
  • Če pritisnete na kateri koli gumb pred potekom časa za [Viewfinder off/Iskalo izključeno], časovnik ponastavite.
  • Nastavitve varčevanja z energijo ne veljajo med snemanjem, predvajanjem filma ali med vzpostavljenim brezžičnim komuniciranjem.