Kode napak

  • (1) Številka napake
  • (2) Vzrok in rešitev

Ko se pojavi napaka v delovanju fotoaparata, se izpiše sporočilo o napaki. Upoštevajte na zaslonu prikazane napotke.

Če težava vztraja, si zapišite številko napake (Exx) in se posvetujte s službo za pomoč kupcem.