Komuniciranje s pametnih telefonov prek aplikacije Camera Connect

Namestitev aplikacije Camera Connect na pametne telefone

Na pametnem telefonu z nameščenim sistemom Android ali iOS mora biti nameščena namenska aplikacija Camera Connect (brezplačna).

 • Aplikacijo Camera Connect lahko prenesete prek Google Play ali iz trgovine App Store. V Google Play ali App Store lahko vstopate tudi s pomočjo QR kode, prikazane v navodilih za uporabo, ki so priložena fotoaparatu.

Opomba

 • Podatke o različicah operacijskih sistemov, ki jih podpira Camera Connect, poiščite na strani za prenos aplikacije Camera Connect.
 • Vzorčni zasloni in druge podrobnosti v teh navodilih se morda ne bodo ujemale z dejanskimi elementi uporabniškega vmesnika po posodobitvi programske opreme fotoaparata ali posodobitvi povezav z aplikacijo Camera Connect, s sistemom Android ali iOS.

Povezava prek Wi-Fi s pametnim telefonom, združljivim z Bluetoothom

S pomočjo naslednjih korakov vzpostavite brezžično Wi-Fi povezavo med fotoaparatom in pametnim telefonom, ki podpira nizko energijsko tehnologijo Bluetooth (v nadaljevanju "Bluetooth"), ter nato shranjujte slike s fotoaparata v pametni telefon z uporabo aplikacije Camera Connect.

 • Koraki na pametnem telefonu (1)

  Vključite Bluetooth in Wi-Fi prek nastavitvenega zaslona pametnega telefona. Upoštevajte, da povezovanje v par s fotoaparatom ni mogoče z nastavitvenega zaslona za Bluetooth na pametnem telefonu.

 • Koraki na fotoaparatu (1)

  Za ponovno povezavo s pametnim telefonom, s katerim ste se predhodno že povezali, lahko enostavno vključite fotoaparat in zaženete aplikacijo Camera Connect.

  1. Izberite [Brezžično komuniciranje: Wi-Fi/Bluetooth connection/Brezžično komuniciranje: Povezava Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Izberite [Pametni telefonConnect to smartphone/Pametni telefonPovezava s pametnim telefonom].

  3. Izberite [Add a device to connect to/Dodajanje naprave za povezavo].

  4. Pritisnite SET.

   • Namestite Camera Connect na pametni telefon in izberite [OK].
  5. Izberite [Pair via Bluetooth/Povezava v par prek Bluetootha].

   • Za povezavo v par z drugim pametnim telefonom izberite [OK] na naslednjem zaslonu.
 • Koraki na pametnem telefonu (2)

  1. Zaženite Camera Connect.

  2. Dotaknite se fotoaparata za povezavo v par.

  3. Dotaknite se [Pair/Povezava v par] (samo iOS).

 • Koraki na fotoaparatu (2)

  1. Izberite [OK].

 • Koraki na pametnem telefonu (3)

  1. Ko se prikaže [Pairing complete/Povezava v par zaključena], se dotaknite [OK].

  2. V aplikaciji Camera Connect se dotaknite [Images on camera/Slike na fotoaparatu].

   • Dotaknite se [Join/Poveži], ko se prikaže sporočilo za potrditev povezave fotoaparata.
   • Ko je brezžična Wi-Fi povezava vzpostavljena, je na pametnem telefonu prikazan seznam slik v fotoaparatu. Na fotoaparatu je prikazano [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno].
  3. Izberite slike v seznamu in jih shranite v pametni telefon.

  Opozorilo

  • Povezave Bluetooth porabljajo energijo baterije v fotoaparatu.

Funkcije Camera Connect

 • Images on camera/Slike na fotoaparatu

  • Slike lahko iščete ali jih brišete.
  • Slike lahko shranjujete v pametni telefon.
 • Remote live view shooting/Daljinsko Live View fotografiranje

  • Omogoča daljinsko fotografiranje med opazovanjem žive slike na pametnem telefonu.
 • Location information/Podatki o lokaciji

  • Na tem fotoaparatu ta možnost podatkov o lokaciji ni podprta.
 • Camera settings/Nastavitve fotoaparata

  • Spreminjate lahko nastavitve fotoaparata.

Preklic povezave v par

Povezovanje v par s pametnim telefonom prekličite na naslednji način.

 1. Izberite [Brezžično komuniciranje: Wi-Fi/Bluetooth connection/Brezžično komuniciranje: Povezava Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Select [Pametni telefonConnect to smartphone/Pametni telefonPovezava s pametnim telefonom].

 3. Izberite [Delete connection information/Izbris podatkov o povezavi].

 4. Izberite pametni telefon, s katerim želite preklicati povezavo.

  • Pametni telefoni, ki so trenutno povezani s fotoaparatom, so označeni [Bluetooth].
 5. Izberite [OK].

 6. Izbrišite podatke o fotoaparatu na pametnem telefonu.

  • V nastavitvenem meniju za Bluetooth na pametnem telefonu izbrišite podatke o fotoaparatu, ki so registrirani na pametnem telefonu.

Povezava Wi-Fi brez uporabe Bluetootha

S pametnimi telefoni, ki ne podpirajo Bluetootha, se prek brezžičnega omrežja Wi-Fi povežite na naslednji način.

 • Koraki na fotoaparatu (1)

  1. Izberite [Brezžično komuniciranje: Wi-Fi/Bluetooth connection/Brezžično komuniciranje: Povezava Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Izberite [Pametni telefonConnect to smartphone/Pametni telefonPovezava s pametnim telefonom].

  3. Izberite [Add a device to connect to/Dodajanje naprave za povezavo].

  4. Pritisnite SET.

   • Namestite Camera Connect na pametni telefon in izberite [OK].
  5. Izberite [Connect via Wi-Fi/Povezava prek Wi-Fi].

  6. Preverite SSID in geslo.

 • Koraki na pametnem telefonu

  1. S pomočjo pametnega telefona vzpostavite Wi-Fi povezavo.

   • Vključite funkcijo Wi-Fi na pametnem telefonu, nato se dotaknite SSID (ime omrežja), ki ste ga preverili v koraku 6.
   • Za geslo vpišite geslo, ki ste ga preverili v koraku 6.
  2. Zaženite Camera Connect in se dotaknite fotoaparata, da vzpostavite povezavo prek Wi-Fi.

   • Na prikazanem zaslonu se dotaknite fotoaparata, da vzpostavite povezavo prek Wi-Fi.
 • Koraki na fotoaparatu (2)

  1. Izberite [OK].

   • Na fotoaparatu je prikazano [Pametni telefonWi-Fi on/Pametni telefonWi-Fi vključeno].
   • Na pametnem telefonu je prikazan glavni zaslon aplikacije Camera Connect.

Splošna opozorila za komuniciranje prek Camera Connect s pametnih telefonov

Opozorilo

 • Med povezavo prek Wi-Fi nekatere funkcije niso na voljo.
 • Pri daljinskem fotografiranju se lahko hitrost AF (samodejnega ostrenja) zniža.
 • Glede na stanje komuniciranja se lahko prikaz slike ali čas sproženja zaklopa zakasnita.

Opomba

 • Pri vzpostavljeni Wi-Fi povezavi priporočamo izključitev funkcije varčevanja z energijo na pametnem telefonu.