Samodejno fotografiranje z bliskavico s sprejemnimi enotami razdeljenimi v 3 skupine

Fotografiranje z več bliskavicami lahko izvajate z dodajanjem sprožilne skupine C sprožilnima skupinama A in B. Potek upravljanja bliskavice preverite v poglavju "Krmiljenje skupine".

Skupina C je koristna, če želite, da osvetlitev odpravi sence na ozadju za predmetom posnetka.

 1. Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.

 2. Izberite nastavitveno postavko v (1).

  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite postavko, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 3. Nastavite na A:B C.

  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni, zavrtite Izbirni regulator, da izberete A:B C, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
 4. Konfiguracija po nastavitvi sprožilnih skupin na A, B in C.

  • Preverite, ali sta za vse sprejemne enote in oddajno enoto nastavljena isti oddajni kanal in ID brezžičnega radijskega prenosa.
  • Nastavite sprejemno enoto za dodatek kot A, B oz. C ter jih razpostavite v ustrezne položaje.
 5. Preverite kanal in ID.

  • Če sta oddajna kanala in ID številki za brezžični radijski prenos oddajne in sprejemne enote različni, ju nastavite na iste vrednosti ().
 6. Nastavite bliskovno razmerje A:B.

  • Za izbiro nastavitvene postavke na sliki pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite korak popravka osvetlitve, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
 7. Nastavitev koraka popravka osvetlitve za sprožilno skupino C

  • Za izbiro nastavitvene postavke na sliki pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite korak popravka osvetlitve, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
 8. Preverite stanje prenosa in stanje polnjenja.

  • Preverite, ali je na LCD zaslonu oddajne enote prikazana ikona Brezžična oddajna enota ni povezana.
  • Preverite, ali ikona Polnjenje sprejemne enote zaključeno, ki označuje, da je polnjenje sprejemne enote zaključeno, sveti na LCD zaslonu oddajne enote (ikona CHARGE/POLNJENJE ni prikazana).
  • Podrobnosti glede osvetlitve LCD plošče oddajne enote poiščite v poglavju "O osvetlitvi LCD zaslona".
  • Preverite, ali sveti lučka za pripravljenost bliskavice oddajne enote.
 9. Preverite delovanje.

  • Pritisnite gumb za poskusni blisk na oddajni enoti.
  • Speedlite se sproži. Če se ne sproži, preverite, ali je postavljena znotraj dosega prenosa ().
 10. Naredite posnetek.

  • Nastavite fotoaparat in naredite posnetek na enak način kot pri normalnem fotografiranju z bliskavico.

Opozorilo

 • Če je na LCD zaslonu prikazana ikona Brezžična oddajna enota ni povezana, radijski prenos ni mogoč. Ponovno preverite oddajne kanale in ID številke za brezžični radijski prenos za oddajno in sprejemno enoto. Če se ne morete povezati z istimi nastavitvami, izključite in ponovno vključite oddajno in sprejemno enoto.
 • Če fotografirate s sprožilno skupino C usmerjeno neposredno na glavni predmet, lahko to povzroči preosvetlitev.

Opomba

 • Za sprožitev studijske bliskavice lahko pritisnete gumb za predogled globinske ostrine na fotoaparatu ().
 • Če je Speedlite nastavljena kot oddajna enota, je interval do samodejnega izklopa napajanja nastavljen na pribl. 5 minut.
 • Če se vključi funkcija samodejnega izklopa napajanja sprejemne enote, pritisnite na gumb za poskusni blisk na oddajni enoti za vklop sprejemne enote.
 • Poskusnega bliska ne morete uporabljati, če uporabljate časovnik bliskavice na fotoaparatu.