Fotografiranje v različnem načinu bliskavice za vsako bliskovno skupino

(1) Strop

Če uporabljate EOS DIGITAL fotoaparat z letom proizvodnje 2012 in kasneje, lahko fotografirate z različnim načinom bliskavice, nastavljenim za vsako posamezno sprožilno skupino posebej, z največ 5 skupinami (A, B, C, D in E).

Načini bliskavice, ki jih lahko nastavite, so (1) E-TTL II / E-TTL samodejna bliskavica, (2) ročna bliskavica in (3) samodejna osvetlitev zunanje bliskavice. Če je način bliskavice (1) ali (3), je osvetlitev nadzorovana tako, da je enaka standardni osvetlitvi za glavni predmet posnetka kot pri eni sami skupini.

Ta funkcija je namenjena naprednim uporabnikom, ki dobro poznajo in imajo izkušnje z osvetljevanjem.

Opozorilo

 • Brezžično fotografiranje z več bliskavicami z uporabo načina bliskavice Gr ni možno s fotoaparati, ki so prišli v prodajo pred letom 2011 ali s fotoaparati EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D ali EOS 1200D. Uporabljeno bo fotografiranje z največ 3 skupinami (A, B in C) ().
 1. S pomočjo krmilnega gumba na oddajni enoti izberite MODE/NAČIN.

 2. Nastavite način bliskavice na Gr.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite Gr, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Sprejemna enota je samodejno nastavljena med fotografiranjem z upravljanjem prek oddajne enote.
 3. Nastavite sprožilno skupino sprejemne enote.

  • Nastavite sprožilno skupino (A, B, C, D ali E) za vse sprejemne enote.
 4. Nastavite posamezno sprožilno skupino.

  • Z upravljanje oddajne enote nastavite način bliskavice za vsako posamezno sprožilno skupino.
  • Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite sprožilno skupino, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.

  Nastavitev načina bliskavice

  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite način bliskavice med možnostmi ETTL M Ext.A.

  Nastavitev izhodne moči bliskavice in ravni popravka osvetlitve z bliskavico

  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite postavko, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite izhodno moč bliskavice ali korak popravka osvetlitve z bliskavico, nato potisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Če uporabljate način M, nastavite izhodno moč bliskavice. Če uporabljate način ETTL Ext.A, nastavite ustrezno raven popravka osvetlitve z bliskavico.
  • S ponavljanjem koraka 3 nastavite funkcijo sproženja za vse sprožilne skupine.
 5. Preverite stanje napolnjenosti in naredite posnetek.

  • Če je prikazana ikona CHARGE/POLNJENJE, lahko s pomočjo oznake na zaslonu na levi preverite sprožilne skupine, ki še niso povsem napolnjene. Na primer, če je sprožilna skupina A povsem napolnjena, je prikazano (1).
  • Ko so vse sprožilne skupine popolnoma napolnjene, znak CHARGE/POLNJENJE izgine.
  • Druge informacije glede polnjenja poiščite v poglavju "Samodejno fotografiranje z bliskavico z 1 bliskovno sprejemno enoto".
  • Vse sprejemne enote se sprožijo hkrati, vsaka v ustreznem izbranem načinu bliskavice.

Opozorilo

 • Če nastavite način bliskavice na Ext.A, morajo biti sprejemne enote vrste Speedlite s podporo za samodejno zunanjo osvetlitev z bliskavico. Sprožitev v tem načinu bliskavice ni mogoča, če možnost samodejne zunanje osvetlitve z bliskavico ni podprta.
 • Če je način bliskavice nastavljen na ETTL Ext.A, je osvetlitev nadzorovana kot za eno skupino, tako da je dobljena standardna osvetlitev za glavni predmet posnetka.

Opomba

 • Podrobnosti glede Ext.A poiščite v navodilih za uporabo bliskavice Speedlite, ki podpira samodejno osvetlitev z zunanjo bliskavico.
 • Za zaporedje sprožanja med sprožilnimi skupinami ni treba, da je konsekutivno; nastavite lahko na primer A, C, E.
 • Če obstaja skupina, ki je ne želite sprožiti, jo nastavite na OFF, ko nastavljate način bliskavice v koraku 3.