Povezano fotografiranje z radijskim prenosom

Če uporabljate fotoaparat EOS DIGITAL v prodaji od vklj. leta 2012 naprej (razen EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D in EOS 1200D), lahko uporabljate funkcijo povezanega fotografiranja, ki samodejno sprosti zaklop sprejemnega fotoaparata, tako da ga povežete z oddajnim fotoaparatom. Povezano fotografiranje je možno z največ 16 enotami, vključno z oddajnimi in sprejemnimi enotami. To je praktično, če želite istočasno zajemati fotografije predmeta z različnih kotov.

Za povezano fotografiranje pritrdite na fotoaparat Speedlite ali Speedlite oddajnik, ki podpira brezžično fotografiranje z radijskim prenosom. Pri uporabi s fotoaparatom z letom proizvodnje do 2011 ali s fotoaparati EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D ali EOS 1200D, lahko enoto uporabljate samo kot "oddajno enoto-fotoaparat". Enote ne morete uporabljati kot "sprejemne enote-fotoaparata".

Uporaba nekaterih fotoaparatov ni podprta.

(1) Oddajna enota-fotoaparat

(2) Sprejemna enota-fotoaparat

(3) Daljava prenosa: Pribl. 30 m

Opomba

 • Če sta EL-1, nastavljena za povezano fotografiranje, in fotoaparat v uporabi kot kombinacija, ju imenujemo "oddajna enota-fotoaparat" oz. "sprejemna enota-fotoaparat".

Pred izvedbo spodnjih postopkov pritrdite Speedlite ali oddajnik na vse fotoaparate, ki jih uporabljate za povezano fotografiranje. Podrobnosti glede nastavitve drugih naprav poiščite v navodilih za uporabo teh naprav.

 1. S krmilnim gumbom izberite Nastavitev brezžičnega / povezanega fotografiranja.

 2. Nastavite na način običajnega fotografiranja.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite LINKED SHOT/POVEZANI POSNETEK (brez oznake), nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Prikaz se spremeni v LINKED SHOT/POVEZANI POSNETEK (označen).
 3. Nastavite kot oddajno enoto / sprejemno enoto.

  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite Brezžični radijski prenosSENDER/ODDAJNA ENOTA ali Brezžični radijski prenosRECEIVER/SPREJEMNA ENOTA, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 4. Nastavite oddajni kanal in ID brezžičnega radijskega prenosa.

 5. Nastavite funkcije fotografiranja na fotoaparatu.

 6. Nastavite vse Speedlite bliskavice.

  • Nastavite vse Speedlite bliskavice na izvedbo povezanega fotografiranja na "oddajno enoto" ali na "sprejemno enoto" v povezanem fotografiranju.
  • Nastavite oddajnike na isti način, če jih boste uporabili pri povezanem fotografiranju.
  • Če v koraku 2 spremenite nastavitev iz "sprejemne enote" v "oddajno enoto", druge bliskavice Speedlite (ali oddajniki), nastavljene kot "oddajne enote", postanejo samodejno "sprejemne enote".
 7. Namestite sprejemni fotoaparat.

  • Namestite vse sprejemne fotoaparate znotraj razdalje pribl. 30 m od oddajnega fotoaparata.
  • Preverite, ali lučke LINK/POVEZAVA na sprejemnih enotah svetijo v zeleni barvi.
 8. Naredite posnetek.

  • Preverite, ali lučka LINK/POVEZAVA na oddajni enoti sveti v zeleni barvi, nato naredite posnetek.
  • Sprejemne enote-fotoaparati se sprožijo s sprožitvijo oddajne enote-fotoaparata.
  • Sprejemne enote, s katerih je bilo izvedeno povezano fotografiranje, so označene z znakom RELEASE/SPROSTITEV na LCD plošči.

Opomba

 • Če želite izbrisati povezano fotografiranje, na Speedlite enotah na eni za drugo, v koraku 1 spremenite nastavitev v LINKED SHOT/POVEZANI POSNETEK (brez oznake).
 • To funkcijo lahko uporabljate kot daljinsko upravljanje za povezano fotografiranje brez namestitve Speedlite na fotoaparat. Ko pritisnete krmilni gumb na oddajni enoti navpično navzdol, potisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator za izbiro REL in zatem sprostite vse sprejemne enote-fotoaparate.
 • Med povezanim fotografiranjem je interval do aktiviranja samodejnega izklopa napajanja pribl. 5 minut za oddajno in za sprejemne enote. Če je interval povezanega fotografiranja dolg 5 minut ali več, izključite funkcijo "samodejnega izklopa napajanja" na oddajni in na sprejemnih enotah (C.Fn-01-1).
 • Če je nastavljena funkcija P.Fn-06-0 (), se na vsaki popolnoma napolnjeni bliskovni enoti (oddajni/sprejemni enoti) oglasi pisk.

Opozorilo

 • Priporočena je nastavitev načina ostrenja stikal na objektivih, nameščenih na sprejemnih enotah-fotoaparatih, na MF ter zajemanje fotografij z ročnim ostrenjem. Če izostritve ne morete doseči s samodejnim ostrenjem, povezano fotografiranje ni mogoče z ustrezno sprejemno enoto-fotoaparatom.
 • Med sprožitvijo sprejemne enote-fotoaparata in sprožitvijo oddajne enote-fotoaparata je kratek časovni zamik. Popolnoma sočasno fotografiranje ni mogoče.
 • Če je nastavljena funkcija P.Fn-03-1 (), je med povezanim fotografiranjem možno sprožiti blisk, toda če je med povezanim fotografiranjem sproženih več bliskavic sočasno, pravilna osvetlitev morda ne bo dosežena ali pa bo neenakomerna.
 • Če je možnost [Flash firing/Sproženje bliskavice] v okviru [External Speedlite control/Upravljanje zunanje bliskavice] ali [Flash control/Upravljanje bliskavice] nastavljena na oddajnem fotoaparatu na [Disabled/Onemogočeno] (), povezano fotografiranje ni mogoče.
 • Če pri nastavitvi na P.Fn-03-0 () povezano fotografiranje ni mogoče med opazovanjem slike v živo (live view), nastavite možnost [Soft LV shooting/Tiho LV fotografiranje] ali [Silent LV shoot./Neslišno LV fotografiranje] v meniju oddajne enote-fotoaparata na [Disable/Onemogočeno]. Če je nastavljeno [Mode 1/Način 1] ali [Mode 2/Način 2], se sprejemne enote-fotoaparati glede na model fotoaparata morda ne bodo sprožile.
 • Daljava prenosa je lahko krajša glede na pogoje, kot so razpostavitev bliskavic, okolje in vremenski pogoji.
 • Funkcija povezanega fotografiranja je podobna funkciji povezanega fotografiranja na brezžičnih datotečnih oddajnikih serije WFT. Vendar povezanega fotografiranja ni mogoče izvajati v kombinaciji z WFT serijo oddajnikov datotek. Še več, časovni zamik sprožitve se razlikuje od povezanega fotografiranja, izvedenega z uporabo serije WFT.

Opozorilo

 • Povezano fotografiranje z uporabo funkcije Live View

 • Če so pri nastavitvi na P.Fn-03-0 () združeni naslednji fotoaparati in nastavljeni kot oddajni fotoaparati, povezano fotografiranje v načinu Live View ni možno.
 • Povezano fotografiranje opravite, potem ko preklopite Live View fotografiranje v fotografiranje z iskalom ali nastavite Speedlite na P.Fn-03-1.
  EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D