Ovládanie blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu

Keď používate fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v roku 2007 alebo neskôr, funkcie blesku alebo užívateľské funkcie môžete nastaviť pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu.

Informácie o fungovaní fotoaparátu nájdete v návode na používanie fotoaparátu.

Nastavenia funkcií blesku

 1. Vyberte položku [External Speedlite control/Ovládanie ext. blesku Speedlite].

  • Vyberte položku [External Speedlite control/Ovládanie ext. blesku Speedlite] alebo [Flash control/Ovládanie blesku].
 2. Vyberte položku [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku].

  • Vyberte položku [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] alebo [External flash func. setting/Nastavenie funk. externého blesku].
  • Zobrazí sa obrazovka nastavenia.
 3. Nastavte požadovanú funkciu.

  • Obrazovka s nastaveniami a zobrazené položky sa líšia v závislosti od typu fotoaparátu.
  • Vyberte požadovanú položku a nastavte funkciu.

  Príklad č. 1

  Príklad č. 2

Nastavenia dostupné na obrazovke nastavení funkcií blesku

 • Digitálne fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr

  Na obrazovke [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] alebo [External flash func. setting/Nastavenie funk. externého blesku] fotoaparátu, môžete nakonfigurovať nastavenia bežného snímania, bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu alebo bezdrôtového snímania pomocou optického prenosu.

  Hoci fotoaparáty EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D a EOS 1200D boli uvedené na trh po roku 2012, nastaviteľné funkcie sú rovnaké ako v prípade fotoaparátov EOS DIGITAL uvedených na trh od roku 2007 do roku 2011.

 • Fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh od roku 2007 do roku 2011

  EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

  Na obrazovke [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] alebo [External flash func. setting/Nastavenie funk. externého blesku] fotoaparátu, môžete nakonfigurovať nastavenia bežného snímania alebo bezdrôtového snímania pomocou optického prenosu. Ak chcete používať ”Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu“, nastavte funkcie pomocou ovládacích prvkov blesku.

Konfigurovateľné funkcie sú uvedené nižšie. Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti od použitého fotoaparátu, režimu blesku a nastavení bezdrôtovej funkcie atď.

Funkcia
Flash firing/Spustenie blesku Enable/Povoliť / Disable/Zakázať
E-TTL balance/Vyváženie E-TTL Ambience priority/Priorita prostredia / Standard/Štandardné / Flash priority/Priorita blesku
E-TTL II meter./Meranie E-TTL II Eval (FacePrty)/Pomerové (Priorita tváre) / Evaluative/Pomerové / Average/Priemerové
Contin flash ctrl/Nepretržité ovládanie blesku E-TTL each shot/E-TTL pre každý záber / E-TTL 1st shot/E-TTL 1. záber
Flash sync. speed in Av mode/Rýchlosť synch. blesku v režime Av
Flash mode/Režim blesku E-TTL II flash metering/Meranie blesku E-TTL II (Automatický blesk) / Manual flash/Manuálny blesk / MULTI flash (stroboscopic)/Blesk MULTI (stroboskopický) / Auto external flash metering/Autom. meranie ext. blesku / Manual external flash metering/Manuál. meranie ext. blesku / Continuous shooting priority mode/Režim priority sériového snímania
Wireless functions/Bezdrôtové funkcie Wireless:Off/Bezdrôtovo: Vypnuté / Rádiový prenos / Optický prenos
Flash zoom/Transfokácia blesku (zábleskové pokrytie)
Shutter synchronization/Synchronizácia uzávierky First-curtain synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu / Second-curtain synchronization/Synchronizácia na druhú lamelu / High-speed synchronization/Vysokorýchlostná synchronizácia
Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku
Flash exposure bracketing/Stupňovanie expozície blesku
 • Flash firing/Spustenie blesku

  Ak chcete snímať s bleskom, nastavte túto položku na možnosť [Enable/Povoliť]. Ak chcete použiť len pomocný lúč AF blesku, nastavte túto položku na možnosť [Disable/Zakázať].

 • E-TTL balance/Vyváženie E-TTL

  Povrchovú úpravu (chuť) fotografie s bleskom môžete nastaviť podľa svojich preferencií. V závislosti od nastavení môžete zmeniť pomer výkonu blesku medzi okolitým osvetlením a svetlom blesku.

 • E-TTL II meter./Meranie E-TTL II

  Keď je nastavené na možnosť [Eval (FacePrty)/Pomerové (Priorita tváre)], blesk sa prispôsobí snímanému objektu. Rýchlosť sériového snímania pri sériovom snímaní vysokou rýchlosťou sa spomalí pri výbere možnosti [Evaluative/Pomerové] alebo [Average/Priemerové]. Pri nastavení možnosti [Evaluative/Pomerové] sa ovládanie blesku vykoná s prioritou zadanou snímaniu pri sériovom snímaní. Ak nastavíte možnosť [Average/Priemerové], expozícia blesku sa spriemeruje z celej meranej scény. Je možné, že v závislosti od scény bude potrebné vykonať kompenzáciu expozície blesku.

 • Contin flash ctrl/Nepretržité ovládanie blesku

  Keď je nastavené na možnosť [E-TTL each shot/E-TTL pre každý záber], blesk sa prispôsobí každému záberu. Keď je nastavené na možnosť [E-TTL 1st shot/E-TTL 1. záber], blesk sa prispôsobí len raz pred sériovým snímaním. Druhý a nasledujúce zábery sa tiež nasnímajú s výkonom blesku prvého záberu. To je účinné, keď chcete prioritne využívať rýchlosť sériového snímania bez zmeny kompozície.

 • Flash sync. speed in Av mode/Rýchlosť synch. blesku v režime Av

  Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku pri snímaní v režime s prioritou clony AE Priorita clony AE s bleskom Speedlite.

 • Flash mode/Režim blesku

  Z možností [E-TTL II flash metering/Meranie blesku E-TTL II], [Manual flash/Manuálny blesk], [MULTI flash (stroboscopic)/Blesk MULTI (stroboskopický)], [Auto external flash metering/Autom. meranie ext. blesku] a [Manual external flash metering/Manuál. meranie ext. blesku] alebo [Continuous shooting priority mode/Režim priority sériového snímania] môžete vybrať režim blesku, ktorý zodpovedá vašim potrebám fotografovania s bleskom.

 • Wireless functions/Bezdrôtové funkcie

  Môžete nastaviť snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového a optického prenosu. Podrobnosti nájdete v častiach „Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu“ a „Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu“.

 • Flash zoom/Transfokácia blesku (zábleskové pokrytie)

  Môžete nastaviť zábleskové pokrytie blesku Speedlite. Keď je vybratá možnosť [Auto/Automaticky], zábleskové pokrytie sa nastaví automaticky podľa ohniskovej vzdialenosti objektívu použitého na snímanie a veľkosti obrazového snímača fotoaparátu ().

 • Shutter synchronization/Synchronizácia uzávierky

  Môžete nastaviť načasovanie/spôsob spustenia blesku na možnosť [First-curtain synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu], [Second-curtain synchronization/Synchronizácia na druhú lamelu] alebo [High-speed synchronization/Vysokorýchlostná synchronizácia]. Ak chcete vykonať bežné snímanie s bleskom, nastavte možnosť [First-curtain synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu].

 • Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku

  Podobným spôsobom ako kompenzáciu expozície môžete upraviť výkon blesku. Hodnotu kompenzácie expozície blesku možno nastaviť v rozsahu ±3 stupne s krokom 1/3 stupňa.

 • Flash exposure bracketing/Stupňovanie expozície blesku

  Môžete nasnímať tri obrázky s automatickou zmenou výkonu blesku. Nastaviteľný rozsah je maximálne ±3 stupne v krokoch po 1/3 stupňa.

 • Clear settings/Zrušiť nastavenia

  Keď je vybratá položka [Clear flash settings/Vymazať nastavenia blesku] alebo [Clear settings/Zrušiť nastavenia], môžete obnoviť predvolené nastavenia blesku.

Upozornenie

 • Ak je zábleskové pokrytie nastavené automaticky, napríklad, keď je nasadená rozptylka alebo keď použijete široký panel, nastavenie položky [Flash zoom/Transfokácia blesku] (zábleskové pokrytie) nie je možné.

Poznámka

 • Možnosti [Built-in flash firing/Spustenie zabudovaného blesku] a [E-TTL II meter./Meranie E-TTL II] sa zobrazia v kroku 2 alebo kroku 3 v položke „Nastavenia funkcií blesku“ (Rozloženie zobrazených prvkov a postupy sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu).
 • Keď je kompenzácia expozície blesku nastavená v blesku, kompenzáciu expozície blesku nemožno nastaviť pomocou fotoaparátu. Ak sú obe možnosti nastavené súčasne, prioritu má nastavenie v blesku.

Nastavenia užívateľských funkcií blesku

Užívateľské funkcie blesku môžete nastaviť pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu. Zobrazené detaily sa líšia v závislosti od fotoaparátu. Ak sa nezobrazujú funkcie C.Fn-21 až 23, nastavte ich pomocou ovládacích prvkov blesku Speedlite. Podrobnosti o užívateľských funkciách nájdete v časti „Nastavenia, ktoré je možné zmeniť pomocou Užívateľských funkcií“.

 1. Vyberte položku [Flash C.Fn settings/Nastav. použív. funk. blesku].

  • Vyberte položku [Flash C.Fn settings/Nastav. použív. funk. blesku] alebo [External flash C.Fn setting/Nastav. použív. funk. ext. blesku].
 2. Nastavte užívateľskú funkciu.

  • Vyberte číslo užívateľskej funkcie (1) a nastavte funkciu.
  • Ak chcete zrušiť všetky nastavenia užívateľských funkcií, v kroku 1 vyberte možnosť [Clear settings/Zrušiť nastavenia], potom vyberte možnosť [Clear all Speedlite C.Fn's/Vymaz. všet. použív. funk. blesku Speedlite] alebo [Clear ext. flash C.Fn set./Vymaz. nast. použív. funk. ext. blesku].

Upozornenie

 • Keď používate fotoaparát uvedený na trh v roku 2011 alebo skôr, prípadne fotoaparát EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D alebo EOS 1200D, nastavenia funkcie C.Fn-21 až 23 sa nevynulujú ani po výbere možnosti [Clear all Speedlite C.Fn's/Vymaz. všet. použív. funk. blesku Speedlite] alebo [Clear ext. flash C.Fn set./Vymaz. nast. použív. funk. ext. blesku]. Keď použijete postup popísaný v časti „Zrušenie všetkých užívateľských/osobných funkcií“ uvedený na strane (), zrušia sa všetky užívateľské funkcie (okrem funkcie C.Fn-00).
 • Osobné funkcie (P.Fn) nemožno nastaviť ani zrušiť súčasne z obrazovky ponuky fotoaparátu. Nastavte ich pomocou ovládacích prvkov blesku.