Setarea funcţiilor personalizate şi personale

Puteţi realiza reglaje precise diverselor funcţii ale bliţului pentru a se potrivi preferinţelor dumneavoastră referitoare la fotografiere, cu ajutorul Funcţiilor Personalizate. Funcţiile folosite pentru a realiza aceste lucruri sunt denumite funcţii personalizate şi funcţii personale. În plus, Funcţiile personale sunt funcţii personalizare specifice EL-1.

C.Fn: Funcţii personalizate

 1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

 2. Afişaţi ecranul de funcţii personalizate.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi C.Fn, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Ecranul cu funcţii personalizate va fi afişat.
 3. Alegeţi un element pentru a-l seta.

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta elementul (număr) pentru setare.
 4. Modificaţi setarea.

  • Apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick sus sau jos sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi pe joystick vertical.

P.Fn: Funcţii personale

 1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

 2. Afişaţi ecranul de funcţii personale.

  • Selectaţi P.Fn urmând aceeaşi procedură ca la pasul 2 de la funcţii personalizate, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Setaţi funcţia.

  • Setaţi funcţia personală în acelaşi mod ca paşii 3 şi 4 pentru funcţiile personalizate.

Listă funcţii personalizate

Listă funcţii personale

Anularea tuturor funcţiilor personalizate / personale

Selectaţi Ştergere C.Fn sau Ştergere P.Fn pe ecranul de mai sus şi selectaţi OK pentru a anula toate funcţiile personalizate sau funcţiile personale.

Atenţie

 • Chiar dacă ştergeţi toate Funcţiile personalizate, C.Fn-00 nu va fi ştearsă.

Notă

 • Puteţi seta şi şterge toate funcţiile personalizate ale bliţului Speedlite din ecranul meniu al aparatului ().