Fotografiere wireless cu transmisie optică

Acest capitol descrie fotografierea stroboscopică folosind funcţia transmiţător / receptor cu transmisie wireless optică.

Consultaţi harta sistemului () pentru accesoriile necesare pentru fotografiere wireless cu transmisie optică.

Atenţie

  • Când modul de fotografiere al aparatului este setat la un mod complet automat sau un mod din zona de bază, operaţiunile din acest capitol nu sunt disponibile. Setaţi modul de fotografiere al aparatului la AE flexibil Program AE AE Prioritate timp de expunere AE prioritate diafragmă Expunere manuală bulb (Bulb) (zonă fotografiere avansată).

Notă

  • Bliţul EL-1 este folosit ca transmiţător şi receptor în explicaţii.
  • Bliţul EL-1 ataşat la aparatul este denumit “transmiţător” şi bliţul EL-1 controlat wireless este denumit “receptor”.