Fotografia z automatycznym błyskiem z odbiornikami podzielonymi na 3 grupy

Możesz przeprowadzić fotografowanie z wielokrotnym błyskiem dodając grupę błysków C do grup błysków A i B. Omówienie sterowania lampą błyskową znajduje się w sekcji „Sterowanie grupami”.

C jest przydatne wtedy, gdy chcesz oświetlenie eliminujące cień obiektu w tle.

 1. Wciśnij dżojstik w pionie.

 2. Wybierz element w (1).

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element i wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Ustaw A:B C.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień A:B C, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 4. Konfigurowanie po ustawieniu grup błysków na A, B i C.

  • Sprawdź, czy wszystkie jednostki odbiorcze ustawione są na tym samym kanale co jednostka nadawcza.
  • Skonfiguruj jednostkę odbiorczą by dodać odpowiednio jako A, B i C i wybierz ich lokalizacje.
 5. Sprawdź kanał transmisji.

  • Jeżeli kanały jednostki nadawczej i jednostki odbiorczej są różne, to ustaw takie same numery ().
 6. Ustaw proporcje błysku A:B.

  • Przesuń dżojstik w pionie, aby wybrać element na grafice.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić wartość korekty i wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 7. Konfiguracja wartości korekty ekspozycji dla grupy błysków C.

  • Przesuń dżojstik w pionie, aby wybrać element na grafice.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić wartość korekty i wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 8. Sprawdź, czy lampa jest gotowa do pracy.

  • Sprawdź, czy zaświeciła się kontrolka gotowości lampy jednostki nadawczej.
  • Sprawdź, czy jednostka odbiorcza jest w pełni naładowana.
 9. Sprawdź działanie.

  • Naciśnij przycisk błysku kontrolnego jednostki nadawczej.
  • Wyzwolone zostaną grupy błysków A, B i C. Jeżeli jednostka podporządkowana nie generuje błysku, sprawdź, czy znajduje się w zasięgu działania.
 10. Zrób zdjęcie.

  • Ustaw aparat i zrób zdjęcie tak samo jak w przypadku standardowego fotografowania z lampą błyskową.

Przestroga

 • Aby wyzwolić 3 grupy błysków A, B i C razem, zaznacz A:B C. W ustawieniu A:B, grupa C nie błyska.
 • Skierowanie grupy C bezpośrednio w stronę głównego obiektu może spowodować prześwietlenie zdjęcia.
 • W przypadku niektórych aparatów analogowych EOS obsługujących automatykę błysku E-TTL nie można fotografować bezprzewodowo z błyskiem wielokrotnym z różnymi ustawieniami proporcji błysku.
 • Jeśli blisko jednostki odbiorczej znajduje się świetlówka lub monitor komputera, obecność źródła światła może spowodować niepoprawne działanie jednostki odbiorczej i przypadkowe wyzwalanie błysku.

Uwaga

 • Aby wyzwolić błysk modelujący, wystarczy nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie ().
 • Jeśli funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłączy jednostkę odbiorczą, należy nacisnąć przycisk błysku testowego jednostki nadawczej, aby ją włączyć.
 • Nie można użyć testowego błysku kiedy po stronie aparatu uruchomiony jest czas timer błysku itp.