Błysk ręczny / Błysk wielokrotny ustawiony w jednostce odbiorczej

Ustawienia ręczne lub ustawienia błysku stroboskopowego można dokonywać bezpośrednio na jednostce odbiorczej. Funkcja ta jest określana jako „pojedyncza jednostka odbiorcza”. Jest to przydatne rozwiązanie na przykład podczas stosowania wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite Transmitter ST-E2 (sprzedawanego osobno) do fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową sterowaną ręcznie lub w przypadku stosowania błysku stroboskopowego.

 1. Ustaw Ustawienie fotografowania bezprzewodowego / połączonego przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw pojedynczą jednostkę odbiorczą.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz Bezprzewodowa transmisja optycznaPOJEDYNCZA JEDNOSTKA ODBIORCZA, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Na panelu LCD zostanie wyświetlony symbol POJEDYNCZA JEDNOSTKA ODBIORCZA.
 3. Ustaw tryb błysku.

  • Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień M lub MULTI, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.

Błysk ręczny

Ustaw ręcznie siłę błysku. Szczegółowe informacje dotyczące procedury konfiguracji można znaleźć na stronach „Błysk ręczny”.

Błysk stroboskopowy

Wprowadź ustawienia błysku stroboskopowego. Szczegółowe informacje dotyczące procedury konfiguracji można znaleźć na stronach „Błysk stroboskopowy”.

Przestroga

 • Częstotliwość w trakcie błysku stroboskopowego podczas fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję optyczną może być ustawiona w zakresie od 1 Hz do 199 Hz (ustawienia od 250 Hz do 500 Hz nie są dostępne).

Uwaga

 • Tryb błysku jednostki odbiorczej, która jest ustawiona jako pojedyncza jednostka odbiorcza, nie jest kontrolowany przez tryb błysku w jednostce nadawczej. Jednostka odbiorcza błyśnie w trybie ustawionym dla pojedynczego odbiornika.