Automatische flitsfotografie met 1 flitserontvanger

In deze paragraaf worden de basishandelingen beschreven voor volledig automatische draadloze opnamen bij gebruik van een EL-1 bevestigd op de camera (zender) en een EL-1 ingesteld als een ontvanger.

 1. Stel de zender in.

  • Stel de EL-1 bevestigd op de camera in op „Zender” ().
  • U kunt als zender ook een apparaat gebruiken dat is uitgerust met de draadloze zenderfunctie met radiotransmissie.
 2. Stel de ontvanger in.

  • Stel de EL-1 in om draadloos bestuurd te worden vanaf de zender als de ontvanger ().
  • U kunt ook andere Speedlites van de EX-serie gebruiken die draadloze opnamen met radiotransmissie als ontvanger ondersteunen.
 3. Controleer het kanaal en de ID.

  • Als de transmissiekanalen en draadloze radio ID’s van de zender en ontvanger verschillend zijn, stel ze dan hetzelfde in ().
 4. Positioneer de camera en de flitser.

 5. Gebruik de joystick op de zender om MODUS te selecteren.

 6. Stel de flitsmodus in op ETTL.

  • Duw de joystick omhoog, omlaag, naar links of rechts, of draai aan Selectiewiel en selecteer ETTL, en duw de joystick dan verticaal.
  • De ontvanger wordt automatisch ingesteld op ETTL tijdens opnamen, bestuurd door de zender.
  • Controleer of de besturing flitsgroep op ALLE is ingesteld.
 7. Controleer de transmissiestatus en het opladen.

  • Controleer of het lampje KOPPELING groen brandt.
  • Wanneer de ontvangerflitser klaar is, knippert het AF-hulplicht met intervallen van circa 1 seconde.
  • Wanneer de zender is ingesteld op P.Fn-06-0 (), klinkt de pieptoon van de zender wanneer het opladen van alle flitsers is voltooid.
  • Controleer of het Opladen ontvanger voltooid pictogram (1) op het lcd-scherm van de zender/ontvanger (OPLADEN) niet wordt weergegeven.
  • Zie Over de Verlichting van het lcd-scherm voor informatie over de verlichting van het lcd-scherm van de zender.
  • Controleer of het gereed-lampje van de zender brandt.
 8. Controleer de bewerking.

  • Druk op de testflitsknop van de zender.
  • De Speedlite zal flitsen. Als hij niet flitst, controleer dan of deze binnen het transmissiebereik is geplaatst ().
 9. Maak de foto.

  • Stel de camera in en maak de foto op dezelfde manier als bij normale flitsopnamen.

Voorzichtig

 • Wanneer het KOPPELING lampje is uitgeschakeld, is radiotransmissie niet mogelijk. Controleer de transmissiekanalen en draadloze radio ID’s van de zender en ontvanger nogmaals. Als u geen verbinding kunt maken met dezelfde instellingen, schakel de zender en de ontvanger dan uit en weer in.

Opmerking

 • Het bereik van de flitser van de ontvanger is ingesteld op 24 mm. U kunt de flitsdekking ook met de hand instellen.
 • Er kan ook een flitser afgaan vanaf de zender ().
 • U kunt op de scherptediepteknop van de camera drukken om de modelflits af te vuren ().
 • Wanneer ingesteld als de zender, is de tijd tot automatisch uitschakelen ca. 5 minuten.
 • Als de automatische uitschakelfunctie van de ontvanger wordt geactiveerd, drukt u op de testflitsknop van de zender om de ontvanger in te schakelen.
 • U kunt de testflits niet gebruiken bij het bedienen van de flitstimer, enz. aan de camerazijde.
 • U kunt instellen na welke tijd de ontvanger automatisch wordt uitgeschakeld (C.Fn-10).
 • U kunt instellen dat u een pieptoon hoort als alle flitsers (zender / ontvanger) volledig zijn opgeladen (P.Fn-06).
 • Het AF-hulplicht knippert als de ontvanger volledig is opgeladen. U kunt dit knipperen uitschakelen (C.Fn-23).

Over de Verlichting van het lcd-scherm

Tijdens draadloze flitsfotografie met radiotransmissie zal het lampje op het display van de zender aan of uit zijn afhankelijk van de oplaadstatus van de zender en ontvanger (flitsgroep).

Het lcd-scherm van de zender licht op wanneer de zender en de ontvanger niet volledig zijn opgeladen. Als de zender en ontvanger volledig zijn opgeladen, gaat de lcd-schermverlichting na ca. 12 sec. uit.

Wanneer het opladen van de zender en ontvanger start wanneer u foto's maakt, zal het lcd-scherm van de zender weer gaan branden.

Voorzichtig

 • Als de zender of een van de ontvangers (flitsgroep) niet volledig is opgeladen, ziet u OPLADEN op het lcd-scherm van de zender. Controleer dat OPLADEN niet wordt weergegeven op het lcd-scherm, en maak een foto.

Opnamen maken met meerdere flitsers via draadloze functies

Aangezien de volgende functies die zijn ingesteld op de zender automatisch op de ontvangers in dit draadloze systeem worden ingesteld, hoeft u de ontvanger(s) niet te bedienen. Daarom kunt u draadloze flitsopnamen maken op dezelfde manier als u normale flitsopnamen maakt.

Opmerking

 • U kunt de ontvanger ook rechtstreeks bedienen om op elke ontvanger afzonderlijk de flitsbelichtingscompensatie en flitsdekking in te stellen.
 • Als de zender is ingesteld op EL-1, is het mogelijk om draadloze foto’s met trage synchronisatie met radiotransmissie te maken met een 600EXII-RT, 600EX-RT of 430EXIII-RT ingesteld als ontvanger.

Over de zender(s)

U kunt twee of meer zenders instellen. Wanneer u meerdere camera’s met zenders gebruikt, kunt u tussen camera’s schakelen bij draadloze stroboscopische fotografie met gebruik van dezelfde verlichting (ontvangers).

Als er twee of meer zenders worden gebruikt, wordt SUBZENDER weergegeven op het LCD-scherm.

Voorzichtig

 • Wanneer het KOPPELING-lampje uitschakelt of Draadloze zender niet verbonden wordt weergegeven op het lcd-scherm, betekent dit dat het apparaat nog niet is bevestigd. Schakel elke ontvanger uit en weer in nadat u het transmissiekanaal en de ID voor het draadloze radiosignaal hebt gecontroleerd.
 • Beperk het totale aantal zenders en ontvangers tijdens draadloze flitsfotografie met radiotransmissie tot 16 eenheden.

Opmerking

 • U kunt zelfs foto's maken wanneer de zender in de subsenderstaat verkeert.