Instellingen die kunnen worden gewijzigd met gebruikersfuncties

C.Fn-00: Afstandsindicatieweergave (Afstandsindicatieweergave)

U kunt voor de afstandsindicatie op het LCD-paneel meter of voet selecteren.

 • 0: m (Meter (m))
 • 1: ft (Voet (ft))

Opmerking

 • Als de effectieve flitsafstand meer is dan 18 m / 60 ft., verandert de rechterkant van het effectieve flitsbereik op het LCD-paneel in Rechterkant.

C.Fn-01: Automatisch uitschakelen (Automatisch uitschakelen)

Wanneer de Speedlite ongeveer 90 seconden niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. U kunt deze functie uitschakelen.

 • 0: ON (Ingeschakeld)
 • 1: OFF (Uitgeschakeld)

Opmerking

 • Tijdens draadloze flitsopnamen met radiotransmissie () en tijdens gekoppeld fotograferen () via de zender wordt het apparaat pas na circa 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

C.Fn-02: Modelflits (Modelflits)

 • 0: Voorbeeldknop scherptediepte (Inschakelen: scherpted.kn.)

  Druk op de scherptediepteknop van de camera om de modelflits te activeren.

 • 1: Gereed-lampje / testflitsknop (Inschakelen: testflitsknop)

  Druk op de testflitsknop van de Speedlite om de modelflits te activeren.

 • 2: Vuur af met beide knoppen (Inschakelen met beide kn.)

  Druk op de scherptediepteknop van de camera of op de testflitsknop van de Speedlite om de modelflits te activeren.

 • 3: OFF (Uitgeschakeld)

  De modelflits wordt uitgeschakeld.

C.Fn-03: FEB automatisch annuleren (FEB automatisch annuleren)

U kunt instellen of u FEB automatisch wilt annuleren nadat u drie opnamen met FEB hebt gemaakt.

 • 0: ON (Ingeschakeld)
 • 1: OFF (Uitgeschakeld)

C.Fn-04: FEB-volgorde (FEB volgorde)

U kunt de FEB-opnamereeks wijzigen. 0: standaardbelichting, –: minder belichting (donkerder) en +: meer belichting (lichter).

 • 0: 0 → - → +
 • 1: - → 0 → +

C.Fn-08: AF-hulplicht (AF-hulplicht)

 • 0: ON (Ingeschakeld)
 • 1: OFF (Uitgeschakeld)

  Schakelt het gebruik van het AF-hulplicht van de Speedlite uit.

Opmerking

 • De flitsmarkering die wordt weergegeven wanneer C.Fn-08 is ingesteld, verandert volgens de instelling P.Fn-01 ().

C.Fn-10: Ontvanger timer auto uitschakelen (Timer ontvanger automatisch uitschakelen)

Mit der Einstellung als Empfängereinheit für die drahtlose Blitzsteuerung über Funk oder die optische Übertragung kann die Zeit bis zur automatischen Stromabschaltung geändert werden. Wenn die Empfängereinheit automatisch ausgeschaltet wird, erscheint auf dem LCD-Bildschirm die Anzeige Automatisch uitschakelen. Stellen Sie diese Funktion für alle Empfängereinheiten ein.

 • 0: 60 min (60 minuten)
 • 1: 10 min (10 minuten)

C.Fn-11: Ontvanger auto uitschakelen annuleren (Ontvanger auto uitschakelen annuleren)

Als u bij draadloze flitsopnamen met radiotransmissie/optische transmissie op de testflitsknop van de zender drukt, kunt u de automatisch uitgeschakelde ontvangers weer inschakelen.

U kunt de tijd wijzigen waarin de ontvangers die automatisch zijn uitgeschakeld, deze functie accepteren. Stel deze functie voor elke ontvanger in.

 • 0: 8 h (binnen 8 uur)
 • 1: 1 h (binnen 1 uur)

C.Fn-12: Flitser laden met externe voedingsbron (Flitser laden met externe voedingsbron)

 • 0: Flitser en externe voedingsbron (Flitser en externe voedingsbron)

  Er wordt opgeladen vanuit zowel interne als externe voedingsbronnen.

 • 1: Externe voedingsbron (Alleen externe voedingsbron)

  De interne voeding is nodig voor besturing van de Speedlite. Door de Speedlite met externe voeding op te laden vermindert u de kans dat de interne voeding opraakt.

C.Fn-13: Flitsbelichtingscompensatie instellen (Flitsbelichtingscompensatie instellen)

 • 0: Knop + selectiewiel (knop + selectiewiel)
 • 1: Selectiewiel (Direct instellen met selectiewiel)

  U kunt direct aan de Selectiewiel draaien om de flitsbelichtingscompensatiewaarde en het flitsvermogen in te stellen zonder dat u Flitsbelichtingscompensatie/flitsuitvoer instelling selecteert met de joystick.

C.Fn-18: MODELLAMP (modellamp brandt)

U kunt kiezen hoe de modellamp moet worden ingeschakeld.

 • 0: LAMP (knop)
 • 1: Druk twee keer kort op de ontspanknop (druk twee keer kort op de ontspanknop)

Opmerking

 • De knop LAMP is geldig, zelfs wanneer deze op 1 is ingesteld.
 • Hoewel „Macrofocuslamp AAN” op het menuscherm van de camera verschijnt, is de instelling die kan worden geconfigureerd „Modelleerlamp AAN”.
 • Wanneer de flitser wordt gebruikt met de EOS D60 of EOS D30, zal hij niet goed functioneren zelfs als u de sluiterknop kort twee keer na elkaar indrukt. Zet het lampje AAN / UIT met de LAMP-knop.

C.Fn-21: Lichtverdeling (Belichtingshoek)

U kunt de kenmerken van de belichtingshoek (flitsdekking) van de flits wijzigen relatief aan de opnamehoek wanneer de flitsdekking is ingesteld op A (automatische instelling).

 • 0: Standaard (Standaard)

  De optimale flitsdekking voor de beeldhoek wordt automatisch ingesteld.

 • 1: Richtgetalvoorkeur (Richtgetalvoorkeur)

  Hoewel de rand van de foto iets donkerder is dan bij de instelling 0, is deze instelling effectief als u het flitsvermogen prioriteit wilt geven. De flitsdekking wordt automatisch ingesteld op een iets meer op tele gerichte positie dan de werkelijke beeldhoek. Op het scherm ziet u nu Richtgetalvoorkeur.

 • 2: Gelijkmatige dekking (Belichtingshoekprioriteit)

  Hoewel de mogelijke flitsopnameafstand iets minder wordt dan bij de instelling 0, is deze instelling effectief wanneer u de lichtafname aan de rand van de foto wilt beperken. De flitsdekking wordt automatisch ingesteld op een iets meer op groothoek gerichte positie dan de werkelijke beeldhoek. Op het scherm ziet u nu Gelijkmatige dekking.

C.Fn-22: LCD-paneelverlichting (Verlichting LCD-paneel)

Wanneer een knop of een wieltje wordt bediend, wordt het LCD-paneel verlicht. U kunt deze verlichtingsinstelling wijzigen.

 • 0: 12 sec (verlichting voor 12 sec)
 • 1: OFF (Paneelverlichting uitsch.)
 • 2: ON (Verlichting altijd aan)

C.Fn-23: Oplaadbevestiging ontvanger (Bevestiging opladen ontvanger)

Als de ontvanger bij draadloze flitsopnamen volledig is opgeladen, knippert het AF-hulplicht van de ontvanger. U kunt dit knipperen uitschakelen. Stel deze functie voor elke ontvanger in.

 • 0: AF-hulplicht vuurt af en gereed-lampje flits = (AF-hulplicht, lamp Opladen)
 • 1: Oplaadlampje (Opladenlampje)