Synchronisatie op het tweede gordijn

Door opnamen te maken met een lage sluitersnelheid (-tijd) en tweede-gordijnsynchronisatie kunt u het spoor van de lichtbronnen van een bewegend onderwerp, zoals autokoplampen, op natuurlijke wijze vastleggen. De flitser flitst vlak voordat de belichting wordt voltooid (bij het dichtgaan van de sluiter).

  1. Duw de joystick verticaal.

  2. Selecteer een item in (1).

    • Druk op de joystick omhoog / omlaag / links / rechts of draai aan Selectiewiel om een item te selecteren, en duw de joystick verticaal.
  3. Selecteer Synchronisatie op het tweede gordijn.

    • Duw de joystick naar links of rechts, draai Selectiewiel om Synchronisatie op het tweede gordijn te selecteren, en duw de joystick vervolgens verticaal.

Opmerking

  • De tweede-gordijnsynchronisatie werkt goed wanneer de opnamestand van de camera is ingesteld op Gloeilamp (bulb-opnamen).
  • Wanneer de flitsstand is ingesteld op ETTL, flitst de flitser twee keer. De eerste flits is een voorflits om het flitsvermogen vast te stellen. Het is geen storing.
  • Om terug te keren naar normaal flitsen, selecteert u Synchronisatie op het eerste gordijn (eerste-gordijnsynchronisatie) in stap 3 (Synchronisatie op het eerste gordijn wordt niet weergegeven op het scherm na het instellen).