Flitsbelichtingscompensatie

U kunt het flitsvermogen op dezelfde manier als de belichtingscompensatie aanpassen. De flitsbelichtingscompensatiewaarde kan worden ingesteld tot maximaal ±3 stops in stappen van 1/3 stop.

 1. Kies Flitsbelichtingscompensatie / flitsuitvoer instelling met behulp van de joystick.

 2. Stel de waarde voor de flitsbelichtingscompensatie in.

  • Duw de joystick naar links of rechts of draai de Selectiewiel om de hoeveelheid compensatie in te stellen, en duw de joystick verticaal.
  • „0,3” betekent 1/3 stop en „0,7” betekent 2/3 stops
  • Zet de compensatiewaarde terug op „±0” als u de flitsbelichtingscompensatie wilt annuleren.
  • Na het wijzigen van de waarde, wordt de gewijzigde waarde ingesteld, zelfs als u de joystick op en neer beweegt.
  • Na het wijzigen van de waarde, wordt de gewijzigde waarde niet ingesteld als de toets Ongedaan maken wordt ingedrukt.

Opmerking

 • Over het algemeen kunt u het beste voor lichte onderwerpen een grotere belichtingscompensatie en voor donkere onderwerpen een kleinere belichtingscompensatie kiezen.
 • Als de belichtingscompensatie van de camera is ingesteld op stappen van 1/2 stop, is de flitsbelichtingscompensatie maximaal ±3 stops in stappen van 1/2 stop.
 • Wanneer de flitsbelichtingscompensatie zowel op de flitser als op de camera wordt ingesteld, krijgt de instelling op de flitser voorrang.
 • U kunt de hoeveelheid flitsbelichtingcompensatie selecteren door direct aan Selectiewiel te draaien zonder Flitsbelichtingscompensatie / flitsuitvoer instelling te selecteren met de joystick (C.Fn-13).