Instellingen die gewijzigd kunnen worden met persoonlijke functies

P.Fn-01: AF-hulplichtmethode (Projectiemethode AF-hulplicht)

U kunt de projectiemethode van het AF-hulplicht selecteren.

 • 0: Infrarood AF-hulplicht (Infrarood AF-hulplicht)

 • 1: Intermitterende flitsmethode (Intermitterende flitsmethode)

  Vuur het AF-hulplicht af met de intermitterende flitsmethode ().

Voorzichtig

 • Het AF-hulplicht wordt niet geprojecteerd tijdens livebeeldopname.
 • Als er een kleurfilter is gemonteerd, zal het AF-hulplicht worden geprojecteerd door de () intermitterende flits.
 • Wat betreft de EOS R-serie, er wordt een AF-hulplicht geprojecteerd door de intermitterende flits, ongeacht de projectiemethode van het AF-hulplicht en of een kleurfilter is gemonteerd. Echter, een AF-hulplicht kan door de camera worden geprojecteerd in plaats van de flitser, afhankelijk van de helderheid van de omgeving. Ook wanneer een kleurfilter is gemonteerd en de instelling is ingesteld op [1: Intermitterende flitsmethode (Intermitterende flitsmethode)] wordt een AF-hulplicht door de camera geprojecteerd.
 • Wat betreft de EOS M-serie, er wordt geen AF-hulplicht geprojecteerd door de flitser.

P.Fn-02: Snelle flits (Snelle flits)

Om de wachttijd te verkorten kunt u instellen dat u wilt flitsen (een snelle flits wilt geven) als het flits-gereed-lampje rood knippert (voordat de flitser helemaal is opgeladen).

 • 0: ON (Ingeschakeld)
 • 1: OFF (Uitgeschakeld)

Voorzichtig

 • Wanneer de Snelle flits () tijdens continu fotograferen wordt gebruikt, kunnen foto's onderbelicht raken omdat het flitsvermogen afneemt.

P.Fn-03: Flitsen tijdens gekoppeld fotograferen (Flitser flitsen tijdens gekoppeld fotograferen)

Bij het maken van opnamen met gekoppeld fotograferen () kunt u instellen of u de flitser die op de camera is bevestigd, wel of niet wilt laten flitsen. Stel deze in voor elke flitser die u bij gekoppeld fotograferen gebruikt.

 • 0: OFF (Uitgeschakeld)

  De flitser flitst niet tijdens gekoppeld fotograferen.

 • 1: ON (Ingeschakeld)

  De flitser flitst tijdens gekoppeld fotograferen.

Voorzichtig

 • Als u meerdere Speedlites tegelijkertijd laat flitsen tijdens gekoppeld fotograferen, wordt de relevante belichting mogelijk niet bereikt of krijgt u mogelijk een onevenwichtige belichting.

P.Fn-04: Wijzig de instellingen met het wiel (Instellingen wijzigen met het wiel)

Duw de joystick verticaal om het instellingsscherm weer te geven zoals weergeven in de afbeelding hieronder en draai Selectiewiel om te selecteren of er wordt toegestaan dat de volgende functies direct kunnen worden ingesteld.

 • 0: OFF (Uitgeschakeld)

  Dit is de normale besturingsmethode.

 • 1: ON (Ingeschakeld)

  U kunt de items „flitsbelichtingscompensatiewaarde”, „handmatig flitsvermogen”, „flitsgroepbesturing”, „flitsverhouding”, „flitsstand tijdens groepsflitsen”, „flitsgroep van ontvanger” en „FEB” met de joystick selecteren en ze direct instellen door simpelweg te draaien aan het Selectiewiel.

  Wanneer de flitsstand is ingesteld op MULTI kunt u de „flitsfrequentie” en „aantal flitsen” rechtstreeks instellen, en wanneer het is ingesteld op Ext.M kunt u de „ISO-snelheid” en „diafragmawaarde” rechtstreeks instellen.

Voorzichtig

 • Beweeg de joystick omhoog / omlaag / links / rechts om een item te selecteren in het instellingenscherm wanneer P.Fn-04-1 is ingesteld.

P.Fn-05: FEM (FE-geheugen)

U kunt selecteren of het flitsvermogen in de handmatige modus, dat wordt bijgehouden in overeenstemming met het flitsvermogen dat wordt afgevuurd door de ETTL, moet worden geactualiseerd.

 • 0: OFF (Uitgeschakeld)
 • 1: ON (Ingeschakeld)
 • 2: ON / MODUS ETTL/M

Opmerking

 • Wanneer P.Fn-05-2 is ingesteld, verandert de stand niet naar een andere stand dan ETTL of M, zelfs niet wanneer u de joystick omlaag beweegt om MODUS te kiezen. Als u een andere stand wilt kiezen, geef het instellingenscherm dan weer door de joystick verticaal te duwen en omhoog / omlaag / links / rechts te duwen, of draai aan het Selectiewiel om een item te kiezen en de stand te selecteren.

P.Fn-06: Pieptoon (pieptoon)

U kunt instellen dat u een pieptoon wilt horen als de flitser volledig is opgeladen.

 • 0: ON (Ingeschakeld)

  Bij normale opnamen (met flitser op de camera bevestigd) hoort u een pieptoon als de flitser volledig is opgeladen.

  Als de Speedlite bij draadloze opnamen met radiotransmissie is ingesteld als de zender, hoort u op de zender een pieptoon als alle flitsers (zenders en ontvangers) volledig zijn opgeladen. Door de pieptoon van de zender weet u zeker dat het gehele draadloze systeem is opgeladen. Voor de ontvangers kunt u P.Fn-06. instellen op 0 of 1. Als de Speedlite is ingesteld als zender bij draadloze opnamen met optische transmissie, als ontvanger in draadloze opnamen met radiotransmissie / optische transmissie of als zender/ontvanger in gekoppelde opnamen, hoort u op elke flitser die is ingesteld op 0 een pieptoon als de flitser volledig is opgeladen ().

 • 1: OFF (Uitgeschakeld)

  U hoort geen pieptoon.

Voorzichtig

 • Als de functie is ingesteld op 0, hoort u ook een pieptoon als de temperatuur van de flitskop stijgt en het flitsen wordt beperkt ().

P.Fn-07: Ventilator (ventilator)

U kunt instellen wanneer de ventilator in werking moet treden.

 • 0: ON (Ingeschakeld)
 • 1: OFF (Uitgeschakeld)

Voorzichtig

 • Als de ventilator kapot gaat of wanneer het tpm hoog is, zal er een waarschuwing worden weergegeven en de ventilator stopt.

 • Bij het opnemen van een video terwijl de flitser op de camera is gemonteerd, kan het geluid van activering van de ventilator mogelijk worden opgenomen.
 • U kunt de ventilator laten stoppen wanneer P.Fn-07-1 is ingesteld.
 • Wanneer P.Fn-07-1 is ingesteld, is het aantal continue flitsen lager dan wanneer de ventilator draait en de resterende wachttijd totdat het waarschuwingspictogram verdwijnt wordt verlengd.
 • Wanneer P.Fn-07-0 is ingesteld, start de ventilator wanneer de flits- of modellamp gaat branden. De ventilator start mogelijk als de flitser niet flitst, afhankelijk van de interne temperatuur van de flitser.
 • Wanneer de ventilator kapot gaat, zal het aantal continue flitsen () hetzelfde zijn als wanneer de ventilator wordt gestopt, ongeacht de P.Fn-07-instelling.

P.Fn-08: MODELLAMP (helderheid, kleur) (Modellamp (helderheid, kleur))

U kunt de kleur en de helderheid van de modellamp instellen.

Gebruik de joystick om LAMP-helderheid of LAMP-kleur te selecteren. Draai Selectiewiel om uw gewenste instelling te selecteren, druk de joystick daarna verticaal.

(1) Geselecteerde cursorpositie

(2) Standaardindicator

 • LAMP-helderheid: Duw de joystick naar links of rechts of draai aan het Selectiewiel om de helderheid van de modellamp in te stellen.
 • LAMP-kleur: Duw de joystick naar links of rechts of draai aan het Selectiewiel om de kleurtemperatuur van de modellamp in te stellen.

Opmerking

 • U kunt de joystick naar links of rechts bewegen wanneer de modellamp brandt, of het Selectiewiel draaien en de joystick verticaal bewegen om de helderheid en kleurtemperatuur te wijzigen.

P.Fn-09: MODELLAMP (brandtijd) (Modellamp (brandtijd))

U kunt de brandtijd van de modellamp instellen.

 • 0: 5 min (5 minuten)
 • 1: 30 min (30 minuten)
 • 2: Unlimited (Onbeperkt)