FEB

U kunt drie opnamen maken terwijl het flitsvermogen automatisch steeds verandert. Dit wordt FEB (Flash Exposure Bracketing) genoemd. Het instelbare bereik is maximaal ±3 stops in stappen van 1/3 stop.

 1. Kies Flitsbelichtingscompensatie / flitsuitvoer instelling met behulp van de joystick.

 2. Duw de joystick naar beneden om FEB te selecteren.

 3. Stel het FEB-niveau in.

  • Duw de joystick naar links of rechts of draai aan Selectiewiel om het FEB-niveau in te stellen, en duw de joystick vervolgens verticaal.
  • „0,3” betekent 1/3 stop en „0,7” betekent 2/3 stops.
  • Bij gebruik in combinatie met flitsbelichtingscompensatie worden FEB-opnamen gemaakt op basis van de ingestelde flitsbelichtingscompensatiewaarde. Wanneer het FEB-bereik groter is dan ±3 stops, ziet u aan het eind van het flitsbelichtingsniveau Linkerkant of Rechterkant.
  • Na het wijzigen van de waarde, wordt de gewijzigde waarde ingesteld, zelfs als u de joystick op en neer beweegt.
  • Na het wijzigen van de waarde, wordt de gewijzigde waarde niet ingesteld als de toets Ongedaan maken wordt ingedrukt.

Opmerking

 • Nadat de drie opnamen zijn gemaakt, wordt FEB automatisch geannuleerd.
 • Voordat u opnamen maakt met FEB, verdient het aanbeveling om de transportstand van de camera in te stellen op één opname en te controleren of de flitser is opgeladen. Als de transportstand is ingesteld op continue opname, wordt de opname automatisch beëindigd na drie continue opnamen.
 • U kunt FEB in combinatie met flitsbelichtingscompensatie of flitsbelichtingsvergrendeling gebruiken.
 • Als de belichtingscompensatie van de camera is ingesteld op stappen van 1/2 stop, is de flitsbelichtingscompensatie maximaal ±3 stops in stappen van 1/2 stop.
 • U kunt instellen dat FEB ingeschakeld blijft na het maken van de drie opnamen (C.Fn-03).
 • U kunt de FEB-opnamevolgorde wijzigen (C.Fn-04).