Snimanje videozapisa

Za snimanje videozapisa podesite kotačić za odabir načina rada na Videozapisi.

desno od naslova označava funkcije dostupne samo u načinu [Ručna ekspozicija za videozapise].

Oprez

  • Pri prelasku sa snimanja fotografija na snimanje videozapisa, ponovno provjerite postavke fotoaparata prije snimanja videozapisa.

Napomena

  • Videozapise možete snimati i tijekom snimanja fotografija, pritiskom na tipku za snimanje videozapisa.