Video salvestamine

Videod video salvestamine automaatsäriga

Säri reguleeritakse automaatselt vastavalt kaadri heledusele.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Videod.

 2. Valige [Võtted: Shooting mode/Võtted: Võtterežiim].

 3. Valige [Video Auto exposure/Automaatsäritus].

 4. Teravustage võtteobjekt.

  • Enne video salvestamist teravustage iseteravustamisega () või käsitsi ().
  • Vaikimisi on [Iseteravustamine: Movie Servo AF/Iseteravustamine: Video servoteravustamine] seatud olekusse [Enable/Luba] – see tähendab, et kaamera teravustab pidevalt ().
  • Päästikunupu pooleldi alla vajutamisel kaamera teravustab teie määratud iseteravustamise alas.
 5. Alustage video salvestamist.

  • Vajutage video salvestamise alustamiseks video salvestamise nupule. Samuti võite video salvestamise käivitamiseks puudutada ekraanil [Video salvestamine].
  • Video salvestamise ajal kuvatakse ekraani ülemises parempoolses osas ikoon [Teravustamise indikaatorREC] (1).
  • Heli salvestatakse videomikrofoni abil (2).
  • Video salvestamise peatamiseks vajutage uuesti video salvestamise nupule. Samuti võite video salvestamise peatamiseks puudutada ekraanil [Lõpetage video salvestamine].

ISO-valgustundlikkus režiimis [Videod]

ISO-valgustundlikkus määratakse automaatselt. Vt. ISO-valgustundlikkus video salvestamisel.

Video käsisäri video salvestamine käsisäriga

Video salvestamisel saab määrata säriaja, avaarvu ja ISO-valgustundlikkuse käsitsi.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Videod.

 2. Valige [Võtted: Shooting mode/Võtted: Võtterežiim].

 3. Valige [Movie manual exp./Video käsisäri].

 4. Määrake säriaeg, avaarv ning ISO-valgustundlikkus.

  • Vajutage päästikunupp pooleldi alla ja kontrollige särimõõdikut.
  • Säriaja (1) määramiseks keerake valijat Valimisketas (valija), avaarvu (2) määramiseks keerake valijat Kiirvalikuketas ning ISO-valgustundlikkuse (3) määramiseks vajutage nuppu ISO.
  • Võimalikud (määratavad) säriajad sõltuvad kaadrisagedusest ().
 5. Teravustage ja alustage video salvestamist.

Hoiatus

 • Vältige video salvestamisel säriaja, avaarvu või ISO-valgustundlikkuse muutmist, sest muidu võidakse särimuudatused jäädvustada videosse või suurte ISO-valgustundlikkuse väärtuste kasutamisel võib tekkida müra.
 • Video salvestamisel liikuvast objektist soovitame kasutada säriaega ligikaudu 1/25 s kuni 1/125 s. Mida lühem on säriaeg, seda vähem ühtlasem objekti liikumine paistab.
 • Kui muudate säriaega luminofoor- või LED-valgustiga filmides, siis võib pilt väreleda.

Märkus

 • Automaatse ISO valgustundlikkuse kasutamisel saab määrata säri nihke ulatuses ±3 ühikut järgmisel viisil.

  • Puudutage särimõõdikut
  • [Võtted: Exposure comp./Võtted: Säri nihe]
  • Vajutage päästikunupp pooleldi alla ning keerake samal ajal juhtrõngast
 • Kui määratud on automaatne ISO-valgustundlikkuse määramine, siis võite vajutada ISO-valgustundlikkuse mõõdetud tasemele lukustamiseks nupule Säri lukustus. Video salvestamisel saab pärast lukustamist ISO-valgustundlikkuse lukustuse tühistada, kui vajutate uuesti nupule Säri lukustus.
 • Kui vajutate nupule Säri lukustus ning kadreerite võtte ümber, siis näete särimõõdikult () säritaseme erinevust sellest hetkest, kui vajutasite nupule Säri lukustus.

ISO-valgustundlikkus režiimis [Video käsisäri]

ISO-valgustundlikkus on võimalik määrata käsitsi või valida selle automaatseks määramiseks määrang [AUTO]. Lisateavet ISO-valgustundlikkuse kohta leiate lõigust ISO-valgustundlikkus video salvestamisel.

Säriaeg

Režiimis [Video käsisäri] sõltuvad säriajad teie poolt määratud video salvestusformaadi kaadrisagedusest.

Kaadrisagedus Säriaeg (s)
Tavaline videosalvestamine Kiire kaadrisagedusega video salvestamine
119,9 ks 1/4000–1/125
100,0 ks 1/4000–1/100
59,94 ks 1/4000–1/8
50,00 ks
29,97 ks
25,00 ks
23,98 ks

HDR-video salvestamine HDR-video salvestamine

Selles režiimis on võimalik salvestada laia dünaamilise ulatusega videoid, mis säilitavad detailsuse ülesäritatud või kõrge kontrastsusega stseenides.

Märkus

 • Videod salvestatakse formaadis Full HD29,97 ksIPB (standardne) (NTSC) või Full HD25.00fpsIPB (standardne) (PAL).
 1. Seadke režiimiketas asendisse Videod.

 2. Valige [Võtted: Shooting mode/Võtted: Võtterežiim].

 3. Valige [HDR-video salvestamineHDR Movie/HDR-video salvestamineHDR-video].

 4. Alustage HDR-video salvestamist.

  • Salvestage videot samal viisil kui tavalist videot.
  • Lisateavet failisuuruste ja salvestusaegade kohta leiate lõigust Video salvestamine.

Hoiatus

 • Kuna mitu kaadrit liidetakse üheks HDR-videoks, siis osa videost võib paista moonutustega. Seda on rohkem märgata kaamera värisemise tõttu käest tehtud võtetel, seega kaaluge statiivi kasutamist. Arvestage, et isegi siis, kui kasutasite salvestamiseks statiivi, võite märgata HDR-video kaaderhaaval või aegluubis esitamisel võrreldes tavalise taasesitusega rohkem järelkujutisi või müra.
 • Kui muudate HDR-video salvestamise määranguid, siis võivad pildi värvid ja heledustase hetkeks suurel määral muutuda. Samuti ei uuendata hetkeks videot ning kaader võib hetkeks peatuda. Arvestage sellega videote salvestamisel HDMI-liidese kaudu välisseadmele.

Fotode salvestamine

Video salvestamise režiimis ei saa fotosid salvestada. Fotode salvestamiseks valige režiimikettaga teine võtterežiim.

Infokuva (video salvestamine)

Lisateavet video salvestamise kuva ikoonide kohta leiate lõigust Infokuva.

Hoiatus

 • Kuvatav allesolev video salvestamise aeg on ainult üldiseks juhtnööriks.
 • Video salvestamine võib peatuda enne kuvatava allesoleva salvestusaja möödumist, kui seoses kaamera seesmise temperatuuri tõusuga kuvatakse punane ikoon [Ülekuumenemise piirang (punane)] ().