Kiire kaadrisagedus

Videoid saab salvestada kiire kaadrisagedusega 119,9 ks või 100,0 ks. See sobib videote salvestamiseks, mida saab pärast aegluubis esitada. Märkus Ühe video maksimaalne salvestusaeg on 30 minutit.

 • Videod salvestatakse kvaliteedis Full HD119,9 ksIPB (standardne) (IPB (vähe mälu kasutav)) või Full HD100,0 ksIPB (standardne) (IPB (vähe mälu kasutav)).
 • Kiire kaadrisagedusega video juurde ei salvestata heli.
 • Video salvestamise ajal kuvatav ajakood liigub edasi 4 s võrra ühe sekundi kohta.
 • Kuna kiire kaadrisagedusega video salvestatakse 29,97 ks / 25,00 ks videofailina, siis see taasesitatakse aegluubis 1/4 kiirusega.

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud, kui määratud on [High Frame Rate: On/Kiire kaadrisagedus: Sees]

 • Ajakoode ei salvestata, kui funktsiooni [Count up/Ülesloendamine] olekuks on määratud menüüst [Võtted: Time code/Võtted: Ajakood] valik [Free run/Vaba loendus] ().
 • Kui lülitate selle määrangu tagasi olekusse [Disable/Keela], siis kontrollige määrangut [Võtted: Movie rec. size/Võtted: Video salvestusformaat].
 • Kui salvestate kiire kaadrisagedusega videot luminofoor- või LED-lambi valguses, siis võib ekraan vilkuda.
 • Kui käivitate või peatate kiire kaadrisagedusega video salvestamise, siis videot ei uuendata ning kaader peatub hetkeks. Arvestage sellega videote salvestamisel HDMI-liidese kaudu välisseadmele.
 • Kiire kaadrisagedusega video salvestamisel ekraanil kuvatavad kaadrisagedused ei vasta tegelikule salvestatava video kaadrisagedusele.
 • ISO-valgustundlikkuse saab määrata vahemikust ISO 100–12800. Kui muudate menüüst [Võtted: VideoISO speed settings/Võtted: Video ISO-valgustundlikkuse määrangud] ISO-valgustundlikkuse vahemiku maksimaalseks väärtuseks H (25600), siis saate määrata režiimis [Video käsisäri] määranguks kuni H (25600).
 • HDMI-videoväljundi kaadrisageduseks on 59,94 ks või 50,00 ks.
 • Pärast pikaajalist video taasesitust või pildikuva kasutamist võib kaamera seesmine temperatuur tõusta ning seetõttu võib võimalik salvestusaeg olla lühem.