Iseteravustamisala valimine

Iseteravustamise ala

Selles lõigus kirjeldatakse iseteravustamise ala toimingut, kui [Iseteravustamine: Subject tracking/Iseteravustamine: Võtteobjekti jälitamine] on seatud olekusse [Off/Väljas].

: Täpne iseteravustamine

Kaamera kasutab teravustamiseks kitsamat ala kui 1-punkti iseteravustamisel.

: 1-punkti iseteravustamine

Kaamera kasutab teravustamiseks ühte iseteravustamispunkti [1-punkti iseteravustamine].

: Iseteravustamise ala laiendamine:

Kasutab teravustamiseks ühte iseteravustamispunkti [1-punkti iseteravustamine] ning iseteravustamise ala on tähistatud siin siniselt. Sobilik liikuvate objektide jaoks, mida on 1-punkti iseteravustamise abil raske teravustada.

Eelistatud objekti teravustamine on lihtsam kui paindliku tsooni iseteravustamisega.

Servoteravustamise kasutamisel teravustate kõigepealt iseteravustamispunktiga [1-punkti iseteravustamine].

: Iseteravustamise ala laiendamine: ümbert

Teravustamiseks kasutatakse ühte iseteravustamispunkti [1-punkti iseteravustamine] ning siin siniselt tähistatud ümbritsevat iseteravustamise ala, mis teeb liikuvate võtteobjektide teravustamise lihtsamaks kui iseteravustamise ala laiendamisega: .

Servoteravustamise kasutamisel teravustate kõigepealt iseteravustamispunktiga [1-punkti iseteravustamine].

: Paindliku tsooni iseteravustamine 1

Vaikimisi on määratud ruudukujuline tsooni iseteravustamise raam.

: Paindliku tsooni iseteravustamine 2

Vaikimisi on määratud vertikaalse ristküliku kujuline tsooni iseteravustamise raam.

: Paindliku tsooni iseteravustamine 3

Vaikimisi on määratud horisontaalse ristküliku kujuline tsooni iseteravustamise raam.

Paindliku tsooni iseteravustamisega 1–3 saate määrata tsooni iseteravustamise raami suuruse vabalt ().

Kasutab tsooni iseteravustamise raamides iseteravustamise automaatset valikut, et katta suurem ala kui iseteravustamise ala laiendamisega, mis teeb teravustamise lihtsamaks kui 1-punkti iseteravustamisega / iseteravustamise ala laiendamisega ning sobib liikuvate objektide jaoks.

Teravustamisalad määratakse mitte ainult kõige lähedamal oleva objekti alusel, vaid ka erinevate teiste tingimuste alusel, nagu näod (inimeste või loomade), sõidukid, objektide liikumine ja objektide kaugus.

Päästikunupp pooleldi allavajutamisel kuvatakse teravustatud iseteravustamispunktidel [1-punkti iseteravustamine].

: Terve ala iseteravustamine

Kasutab iseteravustamise terve ala raamis iseteravustamise automaatset valikut, et katta suurem ala kui paindliku tsooni iseteravustamisega, mis teeb teravustamise lihtsamaks kui 1-punkti iseteravustamisega / iseteravustamise ala laiendamisega / paindliku tsooni iseteravustamisega ning sobib liikuvate objektide jaoks.

Teravustamisalad määratakse mitte ainult kõige lähedamal oleva objekti alusel, vaid ka erinevate teiste tingimuste alusel, nagu näod (inimeste või loomade), sõidukid, objektide liikumine ja objektide kaugus.

Päästikunupp pooleldi allavajutamisel kuvatakse teravustatud iseteravustamispunktidel [1-punkti iseteravustamine].

Iseteravustamisala valimine

Valige iseteravustamise ala, mis sobib pildistamise tingimuste või pildistatava objektiga.

Kui eelistate teravustada käsitsi, siis vt. Käsitsi teravustamine.

 1. Valige [Iseteravustamine: AF area/Iseteravustamine: Iseteravustamise ala].

 2. Valige iseteravustamise ala.

  • Ülaltoodud menüü kuvatakse kui [Iseteravustamine: Orientation linked AF point/Iseteravustamine: Suunaga seotud iseteravustamispunkt] () on seatud olekusse [Separate AF pts: Area+pt/Eraldi iseteravustamispunktid: ala+punkt]. Pärast vertikaalse ja horisontaalse suuna valimist määrake erinevad iseteravustamise alad.

Märkus

 • Iseteravustamise ala määramiseks võite vajutada ka nuppu Iseteravustamispunkti valimine ning seejärel nuppu Multifunktsioonid.
 • Järgmised kirjeldused kehtivad kaamera kohta, mille iseteravustamise toiminguks on määratud [One-Shot AF/Lukustuv teravustamine] (). Kui määratud on režiim [Servo AF/Servoteravustamine] (), siis teravuse saavutamisel süttib iseteravustamispunkt siniselt.

Võtteobjekti jälgimine

Tuvastatud objektidest kuvatakse peamise objekti kohal jälitamisraam [Jälitamisraam].

Kui võtteobjekt liigub, siis liigub ka jälitamisraam [Jälitamisraam].

Saate määrata funktsiooni [Iseteravustamine: Eye Detection AF/Iseteravustamine: Silmatuvastusega iseteravustamine] olekusse [Enable/Luba], et kaamera teravustaks pildistatava silmadele ().

 1. Valige [Iseteravustamine: Subject tracking/Iseteravustamine: Võtteobjekti jälitamine].

 2. Tehke valik.

Hoiatus

 • Jälitamisraami ei kuvata, kui [Iseteravustamine: Subject tracking/Iseteravustamine: Võtteobjekti jälitamine] on seatud olekusse [Off/Väljas], sõltumata määrangust [Iseteravustamine: Subject to detect/Iseteravustamine: Tuvastatav objekt].

Teravustatava võtteobjekti käsitsi valimine

 1. Kontrollige jälitamisraami.

  • Tuvastatud võtteobjektidel kuvatakse jälitamisraam [Jälitamisraam].
  • Iseteravustamispunktidest eemal olevad jälitamisraamid [Jälitamisraam] kuvatakse hallilt.
  • Kui jälitatav objekt on iseteravustamispunkti läheduses (isegi kui see on iseteravustamispunktist väljas), muutub jälitamisraam valgeks (tähistamaks seda kui aktiivset raami), mis võimaldab valida selle peamiseks objektiks. Iseteravustamispunkt muutub halliks.
  • Jälitamisraamide [Jälitamisraam] hall kuva ei kehti video salvestamisel.
 2. Teravustage ning pildistage/salvestage.

  • Pärast päästikunupu pooleldi alla vajutamist ja võtteobjekti teravustamist muutub iseteravustamispunkt roheliseks ning kaamera annab helisignaali.

   Oranž iseteravustamispunkt tähistab, et kaamera ei suutnud võtteobjekte teravustada.

Märkus

 • Kui [Iseteravustamine: AF area/Iseteravustamine: Iseteravustamise ala] on seatud olekusse [Whole area AF/Terve ala iseteravustamine], siis võtteobjekti puutega valimisel muutub jälitamisraam kujule [Võtteobjekti jälitamine] ning lukustub vastavale objektile selle tervel ekraanil jälitamiseks.
 • Lukustatud jälitamise vabastamiseks puudutage [Võtteobjekti jälitamise vabastamine].
 • Kui iseteravustamispunkt ei kattu jälitamisraamiga [Jälitamisraam] ning vajutate päästikunupu pooleldi alla, siis kaamera teravustab aktiivsele valgele iseteravustamisraamile.
 • Kui iseteravustamise toiminguks on määratud servoteravustamine, siis päästikunupu pooleldi alla vajutamisel kasutatakse terve ala iseteravustamist.
 • Inimeste puhul võib aktiivne [Jälitamisraam] katta ainult osa näost, mitte tervet nägu.
 • Jälitamisraamide suurus muutub sõltuvalt võtteobjektist.
 • Jälitamisraami ei kuvata, kui [Iseteravustamine: Subject tracking/Iseteravustamine: Võtteobjekti jälitamine] on seatud olekusse [Off/Väljas], sõltumata määrangust [Iseteravustamine: Subject to detect/Iseteravustamine: Tuvastatav objekt].

Hoiatus

 • Ekraani puudutamisel kasutatakse teravustamiseks režiimi [One-Shot AF/Lukustuv teravustamine], sõltumata iseteravustamise toimingu määrangust.
 • Kui võtteobjekti nägu on suures ulatuses fookusest väljas, siis näotuvastus pole võimalik. Teravustage käsitsi (), nii et näo saaks tuvastada ning seejärel kasutage iseteravustamist.
 • Iseteravustamine ei pruugi tuvastada ekraani servas asuvaid võtteobjekte või inimeste nägusid. Kadreerige võte nii ümber, et võtteobjekt oleks ekraani keskel või tooge võtteobjekt keskosale lähemale.

Tuvastatav objekt

Saate määrata jälitatava peamise võtteobjekti automaatse valiku tingimused.

 • People/Inimesed

  Prioriseerib inimeste nägude või peade valimise peamiseks jälitatavaks võtteobjektiks.

  Kui inimese nägu või pead ei tuvastata, siis võib kaamera üritada jälitada inimese keha. Kui keha ei saa tuvastada, siis võib kaamera jälitada keha teisi osi.

 • Animals/Loomad

  Tuvastab loomi (koerad, kassid või linnud) ning inimesi ning prioriseerib loomade valimise peamiseks jälitatavaks võtteobjektiks.

  Loomade puhul üritab kaamera tuvastada nägusid või kehasid ning jälitamisraam kuvatakse kõikidel tuvastatud nägudel.

  Kui looma nägu või tervet keha ei tuvastata, siis võib kaamera jälitada teisi kehaosi.

 • Vehicles/Sõidukid

  Tuvastab kahe- ja neljarattalisi mootorsõidukeid ja inimesi ning prioriseerib sõidukite valimise peamiseks jälitatavaks võtteobjektiks.

  Sõidukite puhul üritab kaamera tuvastada sõiduki olulisi osi või tervet sõidukit ning jälitamisraam kuvatakse kõikidel tuvastatud osadel.

  Kui sõiduki peamisi osi või tervet sõidukit ei saa tuvastada, siis võib kaamera jälitada sõiduki teisi osi.

  Vajutage sõiduki oluliste osade punkttuvastuse lubamiseks või keelamiseks nupule INFO.

 • None/Puudub

  Kaamera tuvastab peamise võtteobjekti automaatselt teie kadreeringu alusel, ilma võtteobjekte tuvastamata.

  Jälitamisraame ei kuvata.

Hoiatus

 • Kaamera võib tuvastada võtteobjektidena teisi alasid, kui inimeste või loomade nägusid või kehi või sõidukite keresid või detaile.
 • Tuvastada ei saa nägusid, mis on pildil väga väikesed või suured, liiga heledad või tumedad või osaliselt peidetud.
 • Loomanägusid ei saa tuvastada, v.a kui võtteobjekt on piisavalt lähedal ning stabiilselt kaamera suunas. Jälitamisraam kuvatakse tervel kehal.
 • Tuvastamine ei pruugi olla võimalik metsa poolt maskeeritud lindude puhul ning sarnastes olukordades.
 • Tavaliste sõiduautode ja jalgrataste või trikke sooritavate või tolmu üleskeerutavate mootorratturite tuvastamine ei pruugi olla võimalik.
 • Jälitamisraami ei kuvata, kui [Iseteravustamine: Subject tracking/Iseteravustamine: Võtteobjekti jälitamine] on seatud olekusse [Off/Väljas], sõltumata määrangust [Iseteravustamine: Subject to detect/Iseteravustamine: Tuvastatav objekt].

Märkus

 • Kui vajutate võtteobjekti tuvastamiseks päästikunupu pooleldi alla, siis saate valida järgmiste võtteobjektide hulgast. Ilma vastavate objektideta kaadrite puhul jälitab kaamera teisi objekte.

  • People/Inimesed

   Inimesed, loomad, sõidukid

  • Animals/Loomad

   Inimesed, loomad

  • Vehicles/Sõidukid

   Inimesed, sõidukid

Silmatuvastus

Saate pildistada nii, et kaamera teravustab inimeste või loomade silmadele.

 1. Valige [Iseteravustamine: Eye detection/Iseteravustamine: Silmatuvastus].

 2. Tehke valik.

 3. Suunake kaamera võtteobjektile.

  • Silmade ümber kuvatakse jälitamisraam.
  • Teravustatava silma valmiseks, kui [Iseteravustamine: AF area/Iseteravustamine: Iseteravustamise ala] on seatud olekusse [Whole area AF/Terve ala iseteravustamine], puudutage kas ekraani või kasutage valijat Üldvalija. Valija Üldvalija kasutamisel lülitub jälitamisraam jälle kujule [Võtteobjekti jälitamise reguleerimine].
  • Samuti saate puudutada silma valimiseks ekraani, kui [Iseteravustamine: AF area/Iseteravustamine: Iseteravustamise ala] on seatud olekusse [Whole area AF/Terve ala iseteravustamine] või jälitamise ajal.
  • Kui teie valitud silma ei tuvastata, siis valib kaamera teravustatava silma automaatselt.
 4. Pildistage.

Hoiatus

 • Sõltuvalt võtteobjektist ning võttetingimustest ei pruugita võtteobjekti silmi korrektselt teravustada.
 • Jälitamise raami ei kuvata, kui [Iseteravustamine: Subject tracking/Iseteravustamine: Võtteobjekti jälitamine] on seatud olekusse [Off/Väljas], isegi kui määrang [Iseteravustamine: Subject to detect/Iseteravustamine: Tuvastatav objekt] on seatud teise olekusse kui [None/Puudub].

 • Kui [Iseteravustamine: Subject to detect/Iseteravustamine: Tuvastatav objekt] on seatud olekusse [None/Puudub], siis silmi ei tuvastata.

Jälitatavate objektide vahetamine

Saate määrata, kui lihtsalt kaamera vahetab objekte jälitavaid iseteravustamispunkte.

 • Initial priority/Algse prioriteet

  Jälgib algselt iseteravustamise poolt tuvastatud objekti, kuni see on võimalik.

 • On subject/Võtteobjektil

  Jälgib algselt iseteravustamise poolt tuvastatud objekti, kuni see on võimalik. Lülitub teistele objektidele, kui kaamera ei suuda enam otsustada, et jälitatav on peamine objekt.

 • Switch subject/Võtteobjekti vahetamine

  Lülitub vastavalt võttetingimustele teiste objektide jälitamisele.

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud, kui määratud on [Initial priority/Algse prioriteet]

 • Osadel võttetingimustel ei pruugi kaamera suuta võtteobjekte jälitada.

  • Kui võtteobjektid liiguvad palju ja kiiresti.
  • Kui võtteobjektid on eri suundades või muudavad oma asendit.
  • Kui jälitamisraam liigub võtteobjektidest eemale või võtteobjektid jäävad takistuste taha ning te ei näe neid enam.
 • Puutetoimingutega valitud võtteobjekte jälitatakse nii kaua kui võimalik, sõltumata funktsioonist [Subject to detect/Tuvastatav objekt].

Nupuga jälitamine

Võtteobjektide jälitamiseks jälitamisraamiga [Võtteobjekti jälitamine] saate vajutada menüüst [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] funktsiooni [Start/stop tracking/Jälitamise alustamine/peatamine] jaoks määratud nuppu. Selles näites on see määratud nupule Iseteravustamise käivitus ().

 1. Kontrollige iseteravustamispunkti.

  • Kuvatakse iseteravustamispunkt (1).
  • Iseteravustamisala laiendamisega: või iseteravustamise ala laiendamisega: ümbert kuvatakse ka külgnevad iseteravustamispunktid.
  • Paindliku tsooni iseteravustamise kasutamisel kuvatakse määratud tsooni iseteravustamise raam.
 2. Vajutage nuppu Iseteravustamise käivitus.

  • Iseteravustamispunkt muutub jälitamisraamiks [Võtteobjekti jälitamine], mis lukustub vastavale objektile ning jälitab objekti selle ekraanil liikumisel. Jälitamise tühistamiseks vajutage uuesti nupule Iseteravustamise käivitus.
  • Kui tuvastada saab mitu objekti, siis muutub jälitamisraam kujule [Võtteobjekti jälitamise reguleerimine] ning saate kasutada teravustatava võtteobjekti valimiseks valijat Üldvalija.
  • Pärast jälitamise alustamist jälitatakse võtteobjekti üle kogu ekraani, sõltumata määratud iseteravustamise alast.
 3. Pildistage.

Märkus

 • Iseteravustamise alad ja punktid naasevad jälitamise lõppemisel pärast päästikunupu pooleldi alla või lõpuni alla vajutamist või võtte ooterežiimile lülitumist (kui kasutatakse režiimi [Servo AF/Servoteravustamine]) algsesse asendisse.

Teravustamisrežiim

Saate määrata kuidas kaamera teravustab.

 1. Valige [Iseteravustamine: Focus mode/Iseteravustamine: Teravustamisrežiim].

 2. Tehke valik.

  • AF/Iseteravustamine

   Kaamera toimib iseteravustamise režiimis.

  • MF/Käsitsi teravustamine

   Kaamera toimib käsitsi teravustamise režiimis.

Hoiatus

 • Nendel tingimustel valikut [Iseteravustamine: Focus mode/Iseteravustamine: Teravustamisrežiim] ei kuvata.

  • [Teravustamisrežiim switch (AF/MF)/Teravustamisrežiim-lüliti (AF/MF)] määranguks on valitud [Enable/Luba]
  • Kui ühendatud on teravustamisrežiimi lülitiga objektiiv
  • Kui ühendatud on ainult käsitsi teravustamiseks mõeldud objektiiv
  • Kui objektiivi pole ühendatud
  • Kui määratud on [MF], siis peidetakse iseteravustamispunktid põhiinfo kuvast ning kuvatakse ikoon MF.

Iseteravustamispunktide või tsooni iseteravustamise raamide käsitsi määramine

Saate määrata käsitsi iseteravustamispunkti või tsooni iseteravustamise raami. Paindliku tsooni iseteravustamise 1 määramisel kuvatakse sellised kuvad.

 1. Kontrollige iseteravustamispunkti või tsooni iseteravustamise raami.

  • Kuvatakse iseteravustamispunkt või tsooni iseteravustamise raam (1).
 2. Liigutage iseteravustamispunkti või tsooni iseteravustamise raami.

  • Liigutage üldvalija Üldvalija abil iseteravustamispunkt või tsooni iseteravustamise raam kohta, kuhu soovite teravustada (kuid arvestage, et osade objektiividega ei saa seda liigutada ekraani serva).
  • Iseteravustamispunkti või tsooni iseteravustamise raami liigutamiseks keskele vajutage Üldvalija otse sisse.
  • Teravustamiseks võite samuti puudutada ekraani.
  • Iseteravustamispunkti või tsooni iseteravustamise raami liigutamiseks keskele puudutage [Iseteravustamispunkti liigutamine keskele].
  • Paindliku tsooni iseteravustamise jaoks kasutatavate tsooni iseteravustamise raamide suuruse muutmiseks vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine, seejärel nuppu Multifunktsioonid, seejärel nuppu Iseteravustamispunkti valimine uuesti. Reguleerige laiust valijaga Valimisketas (valija) ning kõrgust valijaga Kiirvalikuketas, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang. Tsooni iseteravustamise raami vaikesuuruse taastamiseks vajutage nuppu INFO.
 3. Teravustage ning pildistage/salvestage.

  • Suunake iseteravustamispunkt või tsooni iseteravustamise raam võtteobjektile ning vajutage päästikunupp pooleldi alla.
  • Kui objekt on teravustatud, siis muutub iseteravustamispunkt või tsooni iseteravustamise raam roheliseks ja kõlab helisignaal.
  • Kui teravustada ei ole võimalik, siis muutub iseteravustamispunkt või tsooni iseteravustamise raam oranžiks.

Hoiatus

 • Kaamera jätkab paindliku tsooni iseteravustamise ja servoteravustamise määramisel iseteravustamispunkti [1-punkti iseteravustamine] liigutamist võtteobjektide jälitamiseks, kuid osadel võttetingimustel (nt kui võtteobjektid on väikesed), ei pruugi olla võimalik võtteobjekte jälitada.
 • Kui kasutate kaadri servas olevat iseteravustamispunkti, siis võib teravustamine olla raskendatud. Sellisel juhul valige keskel asuv iseteravustamispunkt.
 • Ekraani puudutamisel kasutatakse teravustamiseks režiimi [One-Shot AF/Lukustuv teravustamine], sõltumata iseteravustamise toimingu määrangust.

Märkus

 • Kui [Iseteravustamine: Orientation linked AF point/Iseteravustamine: Suunaga seotud teravustamispunkt] on seatud olekusse [Separate AF pts: Area+pt/Eraldi iseteravustamispunktid: ala+punkt], siis saate määrata iseteravustamise alad ja iseteravustamispunktid ().

Suurendatud vaade

Teravuse kontrollimiseks saate suurendada kuva ligikaudu 5× või 10× puudutades [Suurendamine või vähendamine].

 • Suurendus keskendatakse režiimide [Spot AF/Täpne punkt-iseteravustamine], [1-point AF/1-punkti iseteravustamine], [Expand AF area: /Iseteravustamise ala laiendamine: ] ja [Expand AF area: Around/Iseteravustamise ala laiendamine: ümbert] puhul iseteravustamispunktile ning paindliku tsooni iseteravustamise puhul tsooni iseteravustamise raamile.
 • Kui ning vajutate päästikunupu pooleldi alla, siis iseteravustamine aktiveeritakse suurendatud vaates.
 • Kui määratud on servoteravustamine, siis suurendatud vaates päästikunupu pooleldi alla vajutamisel taastub teravustamise tavavaade.
 • Kui [Iseteravustamine: Subject tracking/Iseteravustamine: Võtteobjekti jälitamine] on seatud olekusse [Enable/Luba] ning jälitusraam [Jälitamisraam] on valge (raam on aktiivne), siis suurendus keskendatakse jälitusraamile.

Hoiatus

 • Kui suurendatud vaates on keeruline teravustada, siis pöörduge tagasi tavavaatesse ja kasutage iseteravustamist.
 • Kui kasutate iseteravustamist tavavaates ning seejärel kasutate suurendatud vaadet, siis ei pruugi kaamera õigesti teravustada.
 • Iseteravustamise kiirus on tavavaates ja suurendatud vaates erinev.
 • Suurendatud vaate korral ei ole iseteravustamise eelvaade ja video servoteravustamine saadaval.
 • Suurendatud vaates võib teravustamine olla raskendatud seoses kaameravärina mõju suurenemisega. Soovitatav on kasutada statiivi.

Iseteravustamise näpunäited

 • Isegi kui kaamera on juba teravustanud, siis päästikunupu pooleldi alla vajutamine aktiveerib uuesti teravustamise.
 • Enne ja pärast iseteravustamist võib pildi heledustase muutuda.
 • Sõltuvalt võtteobjektist ja võttetingimustest võib teravustamine kesta kauem või sarivõtte kiirus muutuda aeglasemaks.
 • Kui võtte ajal valgusallikas muutub, siis võib ekraan vilkuda ja teravustamine olla raskendatud. Sellisel juhul taaskäivitage kaamera ning jätkake iseteravustamisega pildistamist kasutatava valgusallikaga.
 • Kui iseteravustamisega teravustamine pole võimalik, siis teravustage käsitsi ().
 • Ekraani servas ja veidi fookusest väljas olevate võtteobjektide puhul proovige nende teravustamiseks võtteobjekt (või iseteravustamispunkt või tsooni iseteravustamise raam) kõigepealt keskele tuua, seejärel kadreerige võte enne pildistamist ümber.
 • Teatud objektiivide puhul võib iseteravustamisega teravustamine kesta kauem või täpset teravust ei õnnestu saavutada.

Teravustamist raskendavad võttetingimused

 • Madala kontrastsusega objektid nagu sinine taevas, ühtlase värviga pinnad või kui ülesäritatud või varjus olevad detailid pole nähtaval.
 • Halvasti valgustatud objektid.
 • Triibud või muud mustrid, kus kontrastsus esineb ainult horisontaalses suunas.
 • Korduvate mustritega objektid (nt. kõrghoone aknad, arvutiklaviatuurid jne.)
 • Peened jooned ja kontuurid.
 • Valgusallikad, mis muudavad pidevalt heledust, värve või mustreid.
 • Öövõtted või valguslaigud.
 • Kui pilt vilgub luminofoor- või LED-lambi valgustuse tõttu.
 • Väga väiksed võtteobjektid.
 • Objektid ekraani servas.
 • Väga tugeva tagantvalgustusega või peegeldavad objektid (nt. läikivate pindadega autokere jne).
 • Lähedal ja kaugel asuvad objektid, mida katab üks iseteravustamispunkt (näide: puuris olev loom jne).
 • Objektid, mis liiguvad iseteravustamispunkti alas ja ei püsi kaamera värina või objekti hägustumise tõttu paigal.
 • Iseteravustamine ajal, kui võtteobjekt on fookuspunktist väga kaugel.
 • Pehme fookusega objektiivi kasutamisel tekitatakse pehme fookuse efekt.
 • Kasutatakse eriefektide filtrit.
 • Iseteravustamise ajal on ekraanil müra (valguspunkte, ribasid jne).

Iseteravustamise ulatus

Iseteravustamise ulatus sõltub kasutatavast objektiivist ning määrangutest, mis juhivad kuvasuhet, pildikvaliteeti, 4K video salvestust ning video digitaalset kujutisestabilisaatorit.