Käsitsi teravustamine

Kui iseteravustamise abil ei ole võimalik teravustada, siis saate pilti suurendada ning teravustada käsitsi.

 1. Määrake teravustamisrežiimiks MF.

  • Ilma teravustamisrežiimi lülitita RF-objektiivid

   • Kui [Seadistamine: Teravustamisrežiim switch (AF/MF)/Seadistamine: Teravustamisrežiim-lüliti (AF/MF)] on seatud olekusse [Enable/Luba] (), siis lülitage kaamera ees olev teravustamisrežiimi lüliti asendisse MF.

   • Kui [Seadistamine: Teravustamisrežiim switch (AF/MF)/Seadistamine: Teravustamisrežiim-lülliti (AF/MF)] on seatud olekusse [Disable/Keela] (), siis määrake [Iseteravustamine: Focus mode/Iseteravustamine: Teravustamisrežiim] olekusse [MF].

  • Teravustamisrežiimi lülitiga RF-objektiivid

   Seadke objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse MF. Kaamera teravustamisrežiimi lüliti on nüüd keelatud.

 2. Suurendage pilti.

  • Iga [Suurendamine või vähendamine] puudutus muudab suurendusmastaapi järgmisel viisil.
 3. Liigutage suurendatud ala.

  • Teravustamisel suurendatud ala liigutamiseks kasutage üldvalijat Üldvalija.
  • Suurendatud ala tagasi keskele viimiseks vajutage Üldvalija otse sisse.
 4. Teravustage käsitsi.

  • Keerake suurendatud pildi vaatamise ajal objektiivi teravustamisrõngast käsitsi teravustamiseks.
  • Pärast teravustamist vajutage tavavaatesse naasmiseks [Suurendamine või vähendamine].

Märkus

 • Suurendatud vaates on säri lukustatud.
 • Isegi käsitsi teravustamise kasutamisel saate kasutada pildistamiseks puutepäästikut.

Käsiteravustamise rõhutamise määramine (kontuuride rõhutamine)

Teravustamise hõlbustamiseks saab teravustatud objektide servad kuvada värviliselt. Saate määrata kontuuride värvid ning reguleerida serva tuvastamise tundlikkust (taset).

 1. Valige [Iseteravustamine: MF peaking settings/Iseteravustamine: Käsiteravustamise rõhutamise määrangud].

 2. Valige [Peaking/Rõhutamine].

  • Valige [On/Sees].
 3. Määrake [Level/Tase] ja [Color/Värv].

  • Tehke seda vajadusel.

Hoiatus

 • Suurendatud vaates rõhutamise kuva ei kuvata.
 • HDMI-väljundi kasutamisel ei kuvata rõhutamise kuva HDMI-liidesega ühendatud seadmes. Arvestage, et rõhutamise kuva ei kuvata kaamera ekraanil, kui [Võtted: HDMI display/Võtted: HDMI-kuva] on seatud olekusse [Reaalajavaate võtterežiim+Väline monitor].
 • Käsiteravustamise rõhutamist võib olla suure ISO-valgustundlikkuse (eriti kui määratud on laiendatud ISO) korral raske märgata. Vajadusel vähendage ISO-valgustundlikkust või määrake [Peaking/Rõhutamine] olekuks [Off/Väljas].

Märkus

 • Ekraanil kuvatavat rõhutamiskuva ei salvestata piltidele.

Teravustamise abifunktsioon

Funktsiooni [Iseteravustamine: Focus guide/Iseteravustamine: Teravustamise juhis] määranguga [On/Sees] kuvatakse juhiseraam, mis näitab millises suunas teravust reguleerida ning vajalikku reguleerimise määra.

 1. Valige [Iseteravustamine: Focus guide/Iseteravustamine: Teravustamise juhis].

 2. Valige [On/Sees].

  • Juhiseraam kuvatakse peamise võtteobjektina tuvastatud inimese näopiirkonnas.
  • Kui soovite kuvada juhiseraami peamise võtteobjektina tuvastatud inimese silmade läheduses, siis määrake [Iseteravustamine: Subject tracking/Iseteravustamine: Võtteobjekti jälgimine] olekusse [Enable/Luba] ning [Iseteravustamine: Eye detection/Iseteravustamine: Silmatuvastus] olekusse [Enable/Sees].
  • Pärast nupule Iseteravustamispunkti valimine vajutamist on üldvalija Üldvalija abil võimalik liigutada juhiseraami soovitud suunas.
  • Pärast üldvalija Üldvalija abil juhiseraami liigutamist selle määramiseks vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Samuti saate juhiseraami liigutamiseks ja määramiseks puudutada ekraani.
  • Juhiseraami liigutamiseks keskele puudutage [Iseteravustamispunkti liigutamine keskele] või vajutage Üldvalija otse sisse.

Juhise raam näitab hetkel teravustatud kohta ning reguleerimise määra järgmisel viisil.

Palju on vaja reguleerida lõpmatuse suunas

Veidi on vaja reguleerida lõpmatuse suunas

Fookuses (terav)

Veidi on vaja reguleerida lähemale

Palju on vaja reguleerida lähemale

Reguleerimisinfot ei tuvastatud

Hoiatus

 • Iseteravustamiseks keeruliste võttetingimuste () korral ei pruugita juhise raami õigesti kuvada.
 • Suure avaarvu kasutamine takistab suurema tõenäosusega õige juhiseraami kuvamist.
 • Juhise raami kuvamise ajal ei kuvata iseteravustamispunkte.
 • Juhise raami ei kuvata järgmistes olukordades.
  • Kui kaamera või objektiivi teravustamisrežiimi lüliti on asendis AF
  • Kui ekraanikuva on suurendatud
  • Digitaalse suumi kasutamisel
 • Juhise raami ei kuvata õigesti TS-E-objektiivi nihutamisel või kallutamisel.

Märkus

 • Kaamera automaatse väljalülitamise loendur ei loenda aega, mis kulutati teravuse reguleerimiseks objektiivi elektroonilise teravustamisrõngaga.