Põhitoimingud

Kaamera hoidmine

 • Ekraani vaatamine pildistamise ajal

  Pildistamisel on võimalik ekraani reguleerimiseks kallutada. Lisateavet leiate lõigust Ekraani kasutamine.

  • (1) Tavanurk
  • (2) Madal nurk
  • (3) Kõrge nurk
 • Pildistamine pildinäidiku abil

  Teravate piltide saamiseks hoidke värisemise vältimiseks kaamerat kindlalt.

  • (1) Kaamera kasutamine rõhtasendis
  • (2) Kaamera kasutamine püstasendis
  1. Hoidke parema käega kaamerat kindlalt kaamerapidemest.
  2. Toetage vasaku käega objektiivi altpoolt.
  3. Asetage parema käe nimetissõrm kergelt päästikunupule.
  4. Toetage käsivarred ja küünarnukid õrnalt vastu keha.
  5. Seiske stabiilsema asendi tagamiseks üks jalg veidi eespool.
  6. Hoidke kaamerat pildinäidikusse vaatamisel näo läheduses.

Päästikunupp

Kaamera päästikunupp on kaheastmeline. Kõigepealt vajutage päästikunupp pooleldi alla. Seejärel vajutage tugevamini, et päästikunupp lõpuni alla vajutada.

Pooleldi alla vajutamine

Käivitab iseteravustamise ning automaatse säri mõõtmise, mis määrab säriaja ja avaarvu.

Säri väärtust (säriaega ja avaarvu) kuvatakse ekraanil või pildinäidikus 8 sekundit (säri mõõtmise taimer / 8 s taimer).

Lõpuni alla vajutamine

See käivitab katiku ja toimub võte.

 • Kaamera värisemise vältimine

  Kaamera liikumist särituse hetkel nimetatakse kaamera värisemiseks. See võib põhjustada häguseid pilte. Kaamera värisemise vältimiseks toimige järgmiselt.

  • Hoidke kaamerat paigal, vastavalt lõigus Kaamera hoidmine kirjeldatule.
  • Vajutage päästikunupp iseteravustamiseks pooleldi alla ja seejärel aeglaselt täiesti alla.

Märkus

 • Kui vajutate päästikunupu kohe lõpuni alla, enne seda pooleldi alla vajutamata, või kui vajutate päästikunupu pooleldi alla ning seejärel kohe lõpuni, siis kaamera teeb sellest hoolimata pausi.
 • Isegi menüü kuvamise või pildi taasesituse ajal on võimalik päästikunupu kerge vajutamise abil kohe tagasi võtterežiimi liikuda.

Valimisketas (valija) valimisketas (valija)

 • (1) Keerake valijat Valimisketas (valija) pärast nupu vajutamist.

  Vajutage nuppu, nagu Multifunktsioonid või ISO, seejärel keerake valijat Valimisketas (valija).

  Kui vajutate päästikunupu pooleldi alla, siis lülitub kaamera tagasi võtteks valmis olekusse.

  • Seda kasutatakse sellisteks toiminguteks nagu ISO-valgustundlikkuse, päästiku töörežiimi, iseteravustamise toimingu, valge tasakaalu ning välgu säri nihke määramine.
 • (2) Keerake ainult valijat Valimisketas (valija).

  Vaadates ekraani või pildinäidikut, keerake valijat Valimisketas (valija).

  • Kasutage seda valijat säriaja, avaarvu jne valimiseks.

Märkus

 • Punkti (1) toiminguid saab teha isegi siis, kui juhikud on multifunktsioonide lukustuse abil lukustatud ().

Kiirvalikuketas kiirvalikuketas

 • (1) Keerake valijat Kiirvalikuketas pärast nupu vajutamist.

  Vajutage nuppu, nagu Multifunktsioonid või ISO, seejärel keerake valijat Kiirvalikuketas.

  Kui vajutate päästikunupu pooleldi alla, siis lülitub kaamera tagasi võtteks valmis olekusse.

  • Seda kasutatakse sellisteks toiminguteks nagu ISO-valgustundlikkuse, päästiku töörežiimi, iseteravustamise toimingu, valge tasakaalu ning välgu säri nihke valimine.
 • (2) Keerake ainult valijat Kiirvalikuketas.

  Vaadates ekraani või pildinäidikut, keerake valijat Kiirvalikuketas.

  • Seda valijat kasutatakse säri nihke ulatuse, käsisäri avaarvu muutmiseks jne.

Märkus

 • Punkti (1) toiminguid saab teha isegi siis, kui juhikud on multifunktsioonide lukustuse abil lukustatud ().

Üldvalija üldvalija

Üldvalija on kaheksasuunaline klahv koos keskmise nupuga. Selle kasutamiseks vajutage seda kergelt pöidla otsaga.

 • Näited üldvalija kasutamise kohta

  • Iseteravustamispunkti / suurendusraami liigutamine fotode või video salvestamisel
  • Valge tasakaalu nihe
  • Suurendatud ala asukoht taasesitusel
  • Kiirvalik
  • Menüü üksuste valimine või määramine

Multifunktsioonid multifunktsioonide nupp

Kui vajutate nuppu Multifunktsioonid ning keerate valijat Kiirvalikuketas, siis saate määrata ISO-valgustundlikkuse (), päästiku töörežiimi (), iseteravustamise toimingu (), valge tasakaalu () ning välgu säri nihke ().

Iseteravustamise ala valimiseks vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine, seejärel vajutage nuppu Multifunktsioonid (6 s taimer).

Iseteravustamise käivitus iseteravustamise käivituse nupp

Vastab päästikunupu pooleldi alla vajutamisele (loovvõtterežiimides).

Multifunktsioonide lukustus multifunktsioonide lukustuse nupp

Kui funktsioon [Kasutusmäärangud: Multi function lock/Kasutusmäärangud: Multifunktsioonide lukustus] on seadistatud (), siis saate vajutada nupule Multifunktsioonide lukustus, et takistada määrangute kogemata muutmist valimisketta (valija), kiirvalikuketta, üldvalija, juhtrõnga või puuteekraani puudutamisel. Juhikute lukust avamiseks vajutage uuesti nuppu Multifunktsioonide lukustus.

Juhtrõngas juhtrõngas

Vaikimisi saab režiimides Paindliku prioriteediga automaatsäri, Programne automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri, Ava etteandega automaatsäri või Käsisäri määrata säri nihke nii, et hoiate päästikunuppu pooleldi all ning keerate samal ajal RF-objektiivi või kinnitusadapteri juhtrõngast. Kui te seda ei soovi, siis saate siduda juhtrõngale toimingute kohandamisega menüüst [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine] erineva funktsiooni ().

INFO info-nupp

Iga INFO-nupu vajutus muudab kuvatavat infot.

Järgmised näidiskuvad kuvatakse fotode pildistamisel.

Tavavõtterežiimides kuva (1) ei kuvata.