Kasutusmäärangud

Vahelehel [Kasutusmäärangud] olevaid kaamerafunktsioone on võimalik kohandada vastavalt enda võtte-eelistustele. Kõik muudetud vaikeväärtusega määrangud kuvatakse siniselt.

C.Fn1

Exposure level increments/Säri parameetrite samm

Määrab säriajale, avaarvule, säri nihkele, säri kahvlile, välgu säri nihkele jne 1/2-ühikulise sammu.

 • 1/3: 1/3-stop/1/3-ühikut

 • 1/2: 1/2-stop/1/2-ühikut

Märkus

 • Kui määratud on [1/2-stop/1/2-ühikut], siis on kuva järgmine.

ISO speed setting increments/ISO-valgustundlikkuse määramise samm

Saate muuta käsitsi ISO-valgustundlikkuse määramise sammu 1 ühikule.

 • 1/3: 1/3-stop/1/3-ühikut
 • 1/1: 1-stop/1 ühik

Märkus

 • Isegi kui määratud on [1-stop/1 ühik], siis automaatse ISO korral määratakse ISO-valgustundlikkus 1/3-ühikulise sammuga.

Speed from metering/ISO Auto/Valgustundlikkus säri mõõtmisest / automaatsest ISO-st

Saate määrata ISO-valgustundlikkuse oleku pärast säri mõõtmise taimeri lõpetamist, juhtudel kui automaatse ISO kasutamisel režiimides Programne automaatsäri/Säriaja etteandega automaatsäri/Ava etteandega automaatsäri/Käsisäri/Aegvõte on kaamera reguleerinud ISO-valgustundlikkust säri mõõtmise ajal või säri mõõtmise taimeri ooteajal.

 • Automaatse taastamine pärast mõõtmist: Restore Auto after metering/Automaatse taastamine pärast mõõtmist: Automaatse taastamine pärast mõõtmist
 • Valgustundlikkuse säilitamine pärast mõõtmist: Retain speed after metering/Valgustundlikkuse säilitamine pärast mõõtmist: Valgustundlikkuse säilitamine pärast mõõtmist

Bracketing auto cancel/Kahvli automaatne tühistamine

Saate määrata säri kahvli ja valge tasakaalu kahvli tühistamise, kui toitelüliti lülitatakse asendisse Toide väljas.

 • ON: Enable/Luba
 • OFF: Disable/Keela

Bracketing sequence/Kahvli järjestus

Säri kahvli võtete järjestust ja valge tasakaalu kahvli järjestust on võimalik muuta.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
Säri kahvel Valge tasakaalu kahvel
B/A-suunas M/G-suunas
0: Standardsäritus 0: standardne valge tasakaal 0: standardne valge tasakaal
−: alasäritus −: sinise poole −: magenta poole
+: ülesäritus +: oranžkollaka suunas +: rohelise suunas

Number of bracketed shots/Kahvli võtete arv

Säri kahvliga ja valge tasakaalu kahveliga tehtavate võtete arvu saab muuta.

Kui [Bracketing sequence/Kahvli järjestus] olekuks on määratud [0, -, +], siis sooritatakse kahvli võtted järgmises tabelis toodud järjekorras.

 • 3: 3 shots/3 võtet
 • 2: 2 shots/2 võtet
 • 5: 5 shots/5 võtet
 • 7: 7 shots/7 võtet
(1-ühikulise sammuga)
1. võte 2. võte 3. võte 4. võte 5. võte 6. võte 7. võte
3: 3 shots/3 võtet Standardne (0) -1 +1
2: 2 shots/2 võtet Standardne (0) ±1
5: 5 shots/5 võtet Standardne (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 shots/7 võtet Standardne (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Märkus

 • Kui määratud on [2 shots/2 võtet], siis saate valida säri kahvli ulatuse määramisel [+]- või [−]-poole. Valge tasakaalu kahvli kasutamisel reguleeritakse teist võtet negatiivsele poolele kas B/A- või M/G-suunas.

Safety shift/Särikaitse

Kui võtteobjekti heledus muutub ning standardsäritust ei õnnestu saavutada automaatsäri vahemikuga, siis kaamera muudab automaatselt standardsärituse saavutamiseks käsitsi tehtud määrangut. [Shutter speed/Aperture/Säriaeg/ava] kehtib režiimide Säriaja etteandega automaatsäri või Ava etteandega automaatsäri jaoks. [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] kehtib režiimide Programne automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri või Ava etteandega automaatsäri jaoks.

 • OFF: Disable/Keela
 • Tv/Av: Shutter speed/Aperture/Säriaeg/ava
 • ISO: ISO speed/ISO-valgustundlikkus

Märkus

 • Kui standardsäritust ei õnnestu saavutada, siis särikaitse alistab kõik menüüst [Võtted: FotodISO speed settings/Võtted: FotodISO-valgustundlikkuse määrangud] tehtud vaikemäärangute [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] või [Min. shutter spd./Min. säriaeg] muudatused.
 • ISO-valgustundlikkust kasutava särikaitse minimaalne ja maksimaalne ISO-valgustundlikkuse väärtus määratakse määranguga [Auto range/Automaatne vahemik] (). Kuid kui käsitsi määratud ISO-valgustundlikkus ületab määranguga [Auto range/Automaatne vahemik] määratut, siis särikaitse funktsioon suurendab või vähendab käsitsi määratud ISO-valgustundlikkust.
 • Särikaitse rakendub vajadusel isegi välklambi kasutamisel.

C.Fn2

Same expo. for new aperture/Sama säri uue avaga

Maksimaalne ava võib väheneda (väikseim avaarv võib suureneda) režiimis Käsisäri (käsisäri), kui ISO-valgustundlikkus on määratud käsitsi (v.a kui määratud on automaatne ISO), järgmistel juhtudel: (1) vahetate objektiivi, (2) ühendate konverterobjektiivi või (3) kasutate muutuva maksimaalse avaga suumobjektiivi. See funktsioon aitab vältida alasäritust ning reguleerib automaatselt ISO-valgustundlikkust või säriaega (Tv-väärtus), et säilitada sama säri kui enne toimingut (1), (2) või (3).

Määranguga [ISO speed/Shutter speed/ISO-valgustundlikkus/säriaeg] reguleeritakse ISO-valgustundlikkust automaatselt ISO-valgustundlikkuse vahemikus. Kui säritust ei õnnestu ISO-valgustundlikkuse abil säilitada, siis reguleeritakse automaatselt säriaega.

 • OFF: Disable/Keela
 • ISO: ISO speed/ISO-valgustundlikkus
 • ISO/Tv: ISO speed/Shutter speed/ISO-valgustundlikkus/Säriaeg
 • Tv: Shutter speed/Säriaeg

Hoiatus

 • Makroobjektiivide kasutamisel ei reageeri see funktsioon suurendusest põhjustatud tegeliku avaarvu muudatustele.
 • Enne toimingut (1), (2) või (3) kehtivat säri ei saa määrata, kui määratud on [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] ning vahemikus [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] olevaid väärtusi kasutades ei õnnestu säri säilitada.
 • Enne toimingut (1), (2) või (3) kehtivat säri ei saa määrata, kui määratud on [Shutter/Säriaeg] ning vahemikus [Kasutusmäärangud: Set shutter speed range/Kasutusmäärangud: Säriaegade vahemiku määramine] olevaid väärtusi kasutades ei õnnestu säri säilitada.
 • Säriaega piiratakse väärtuseni 1/8000, kui [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] on seatud olekusse [Electronic/Elektrooniline] ning [Same expo. for new aperture/Sama säri uue avaga] on seatud olekusse [Shutter speed/Säriaeg] või [ISO speed/Shutter speed/ISO-valgustundlikkus/Säriaeg].

Märkus

 • Reageerib ka suurima avaarvu (minimaalse ava) muudatuste korral.
 • Kui teostate toimingu (1), (2) või (3), kui määratud on [ISO speed/ISO-valgustundlikkus], [ISO speed/Shutter speed/ISO-valgustundlikkus/säriaeg] või [Shutter speed/Säriaeg] ning te ei reguleeri ISO-valgustundlikkust, säriaega või avaarvu enne kaamera algolekusse lülitamist (enne toiminguid (1), (2) või (3)), siis taastatakse algne särimäärang.
 • Kui määratud on [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] ning ISO-valgustundlikkus suureneb laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtuseni, siis säri säilitamiseks võidakse muuta säriaega.

AE lock meter. mode after focus/Säri lukustuse mõõtmiserežiim pärast teravustamist

Iga säri mõõtmisrežiimi jaoks on võimalik määrata, kas säri lukustatakse pärast võtteobjektide teravustamist režiimis One-Shot AF (lukustuv teravustamine). Säri lukustatakse niikauaks, kuni hoiate päästikunuppu pooleldi all. Valige säri mõõtmisrežiimid, mille puhul säri lukustatakse ning lisage linnuke [Linnuke]. Valige määrangu salvestamiseks [OK].

Set shutter speed range/Säriaegade vahemiku määramine

Saate määrata säriaegade vahemiku igale [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] valikule. Režiimides Paindliku prioriteediga automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri või Käsisäri on võimalik määrata säriaeg käsitsi enda poolt valitud vahemikust. Režiimis Programne automaatsäri ja Ava etteandega automaatsäri, või kui režiimis Paindliku prioriteediga automaatsäri on säriajaks määratud [AUTO/AUTOMAATNE], siis säriaeg määratakse automaatselt teie poolt määratud vahemikust (v.a video salvestamisel). Valige määrangu salvestamiseks [OK].

 • Mech shutter/elec 1st-curtain/Mehaaniline katik/elektr. 1. katik

  • Lowest speed/Pikim säriaeg: saab määrata vahemikust 30 s–1/2000 s.
  • Highest speed/Lühim säriaeg: saab määrata vahemikust 1/4000 s–15 s.
 • Electronic/Elektrooniline

  • Lowest speed/Pikim säriaeg: saab määrata vahemikust 30 s–1/8000 s.
  • Highest speed/Lühim säriaeg: saab määrata vahemikust 1/16000* s–15 s.

   Kui määratud on [Kiire sarivõte pluss]: 1/4000 s

Hoiatus

 • Kui [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] olekuks on määratud [Electronic/Elektrooniline] ja [Võtted: Drive mode/Võtted: Päästiku töörežiim] olekuks on määratud [Kiire sarivõte pluss], siis on säriaeg piiratud väärtusele 1/4000.

Set aperture range/Avavahemiku määramine

Saate määrata avaarvu vahemiku. Režiimis Paindliku prioriteediga automaatsäri, Ava etteandega automaatsäri, Käsisäri või Aegvõte on võimalik määrata avaarv käsitsi enda poolt valitud vahemikust. Režiimis Programne automaatsäri ja Säriaja etteandega automaatsäri, või kui režiimis Paindliku prioriteediga automaatsäri on avaarvuks määratud [AUTO/AUTOMAATNE], siis avaarv määratakse automaatselt teie määratud vahemikust. Valige määrangu salvestamiseks [OK].

 • Max. aperture/Max ava

  Saab määrata vahemikust f/1.0–f/64.

 • Min. aperture/Min ava

  Saab määrata vahemikust f/91–f/1.4.

Märkus

 • Saadavalolev avaarvu vahemik sõltub ka objektiivi minimaalsest ja maksimaalsest avaarvust.

C.Fn3

Valimisketas (valija)Kiirvalikuketas direction to set Tv/Av/Valimisketas (valija)Kiirvalikuketas suund Tv/Av määramisel

Valija pööramise suunda säriaja ja avaarvu määramisel saab muuta.

Muudab võtterežiimis Käsisäri valijate Valimisketas (valija) ja Kiirvalikuketas pööramise suunda ning teistes võtterežiimides ainult valija Valimisketas (valija) pööramise suunda. Valija Kiirvalikuketas suund režiimis Käsisäri vastab säri nihke määramise suunale režiimides Programne automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri ja Ava etteandega automaatsäri.

 • Tavaline: Normal/Tavaline
 • Vastupidine suund: Reverse direction/Vastupidine suund

direction to set Tv/Av/ suund Tv/Av määramisel

RF-objektiivi ja kinnitusadapteri juhtrõnga pööramise suunda säriaja ja avaarvu määramisel saab muuta.

 • Tavaline: Normal/Tavaline
 • Vastupidine suund: Reverse direction/Vastupidine suund

Switch Valimisketas (valija)/Kiirvalikuketas when shooting/Valimisketas (valija)/Kiirvalikuketas vahetus pildistamisel

Valimisketta (valija) ja kiirvalikuketta funktsioonide saab vahetada.

 • OFF: Disable/Keela
 • ON: Enable/Luba

Customize buttons/Nuppude kohandamine

Kaamera nuppudele saab siduda sageli kasutatavaid funktsioone vastavalt oma eelistustele. Samale nupule saab siduda fotode pildistamiseks ja videote salvestamiseks erinevad funktsioonid.

 1. Valige [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine].

 2. Valige kaamerajuhik.

 3. Valige seotav funktsioon.

  • Vajutage selle seadistamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Ekraani alumises vasakus servas tähisega [INFODetail set./INFOÜksikasjalikud määrangud] funktsioonide puhul vajutage lisamäärangute seadmistamiseks nuppu INFO.

Märkus

 • [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] määrangud jäävad kehtima isegi pärast määrangu [Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimist. Määrangute lähtestamiseks valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Kasutusmäärangud: Lähtesta kohandatud määrangud].

Kohandatavad funktsioonid

AF

●: vaikeseade ○: võimalik kohandada
Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv Üldvalija
Säri mõõtmise ja iseteravustamise käivitus: Metering and AF start/Säri mõõtmise ja iseteravustamise käivitus
- - - - - - - - -
Iseteravustamise peatamine: AF stop/Iseteravustamise peatamine
- - - - - - - -
Iseteravustamispunkti valimine: AF point selection/Iseteravustamispunkti valimine
- -
Iseteravustamispunkti otsevalik: Direct AF point selection/Iseteravustamispunkti otsevalik
- - - - - - - - -
Iseteravustamispunkti liigutamine keskele: Set AF point to center/Iseteravustamispunkti liigutamine keskele
- -
Jälitamise alustamine/peatamine: Start/stop tracking/Jälitamise alustamine/peatamine
- ●*4 -
Lukustuv teravustamine / servoteravustamine: One-Shot AF ValigeServo AF/Lukustuv teravustamine Valigeservoteravustamine*1
- -
Silmatuvastusega iseteravustamine: Eye Detection AF/Silmatuvastusega iseteravustamine*1
- - - - - - - - - -
Silmatuvastus: Eye detection/Silmatuvastus
- -
Rõhutamine: Peaking/Rõhutamine
- -
Teravustamise abifunktsioon: Focus guide/Teravustamise abifunktsioon
- -
Päästiku töörežiimid: Drive mode/Päästiku töörežiim*1
- ●*2 -

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

2: vaikemäärang fotode salvestamisel.

4: vaikemäärang video salvestamisel.

Säri

●: vaikeseade ○: võimalik kohandada
Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv Üldvalija
Säri mõõtmise käivitus: Metering start/Säri mõõtmise käivitus
- - - - - - - - - - - - -
Säri lukustus: AE lock/Säri lukustus
- - - - - - - -
Säri lukustus (hoidmisel): AE lock (hold)/Säri lukustus (hoidmisel)
- ●*4 - - - - - - -
Säri lukustus, iseteravustamise peatamine: AE lock, AF stop/Säri lukustus, iseteravustamise peatamine
- - - - - - - -
Säri lukustus (nupu vajutamisel): AE lock (while button pressed)/Säri lukustus (nupu vajutamisel)*1
- - - - - - - - - - - - -
Säri lukustus / välgu säri lukustus: AE lock/FE lock/Säri lukustus/välgu säri lukustus*1
- ●*3 - - - - - - -
Säri lukustuse vabastus: Release AE Lock/Säri lukustuse vabastus
- - - - - - - -
Säri nihe (nupu hoidmine, valija keeramine): Expo comp (hold btn, turn Valimisketas (valija))/Säri nihe (hoidke nuppu, keerake Valimisketas (valija))
- - - - - - - - -
ISO: ISO speed/ISO-valgustundlikkus
- -
ISO-valgustundlikkuse määramine (nupu hoidmine, valija keeramine): Set ISO speed(hold btn,turn Valimisketas (valija))/ISO-valgustundlikkuse määramine (hoidke nuppu, keerake Valimisketas (valija))
- - - - - - - - -
Välklamp: Flash firing/Välgu rakendumine*1
- ●*3 -
Välgu säri lukustus: FE lock/Välgu säri lukustus*1
- - - - - - - -

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

3: vaikemäärang fotode salvestamisel.

4: vaikemäärang video salvestamisel.

Pilt

●: vaikeseade ○: võimalik kohandada
Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv Üldvalija
Pildikvaliteet: Image quality/Pildikvaliteet*1
- -
Ühe puutega pildikvaliteedi määrang: One-touch image quality setting/Ühe puutega pildikvaliteedi määrang*1
- -
Ühe puutega pildikvaliteet (hoidmine): One-touch image quality (hold)/Ühe puutega pildikvaliteet (hoidmine)*1
- -
Pildi kuvasuhe: Still img aspect ratio/Pildi kuvasuhe*1
- -
Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija): Auto Lighting Optimizer/Automaatne valgustuse optimeerija
- -
Valge tasakaal: White balance/Valge tasakaal
- -
Pildi stiili valimine: Picture Style/Pildi stiil
- -
RAW-sarivõte: RAW burst mode/RAW-sarivõtte režiim*1
- -
Kustutuskaitse: Protect/Kustutuskaitse
- - - - - - - -
Hinnang: Rating/Hinnang
- - - - - - - -
Kausta valimine: Select folder/Kausta valimine
- -

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

Videod

●: vaikeseade ○: võimalik kohandada
Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv Üldvalija
Sebramuster: Zebra/Sebramuster*2
- - -
Videod: Movie recording/Video salvestamine
- - - - - - -
Video servoteravustamise peatamine: Pause Movie Servo AF/Video servoteravustamise peatamine
- ●*4 -
Digitaalne suum: Digital zoom/Digitaalne suum*2
- - -

2: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina fotode salvestamisel.

4: vaikemäärang video salvestamisel.

Toiming

●: vaikeseade ○: võimalik kohandada
Päästikunupu pooleldi alla vajutamine Videonupp AF-ON Säri lukustuse nupp Iseteravustamispunkti nupp Teravussügavuse kontrolli nupp Objektiivinupp Multifunktsioonide nupp SET-nupp Üles-klahv Alla-klahv Vasakule-klahv Paremale-klahv Üldvalija
Välklambi funktsioonimäärangud: Flash function settings/Välklambi funktsioonimäärangud*1
- -
Valijafunktsiooni määrangud: Dial function settings/Valijafunktsiooni määrangud
- -
Teravussügavuse kontroll: Depth-of-field preview/Teravussügavuse kontroll*1
- - ●*3 - - - - - -
Valitud üksuse lähtestamine pildinäidiku režiimis: Reset selected item in Fv mode/Valitud üksuse lähtestamine pildinäidiku režiimis*1
- -
Tv/Av/säri/ISO lähtestamine pildinäidiku režiimis: Reset Tv/Av//ISO in Fv mode/Säriaja/ava//ISO lähtestamine pildinäidiku režiimis*1
- ●*3 -
Kiirvaliku menüü: Quick Control screen/Kiirvaliku menüü*1
- -
Suurendamine või vähendamine: Magnify/Reduce/Suurendus/vähendus
- -
Pildi taasesitus: Image replay/Pildi taasesitus
- -
Piltide suurendamine taasesituse ajal: Magnify images during playback/Piltide suurendamine taasesituse ajal
- -
Menüükuva: Menu display/Menüü kuvamine
- -
Puutepäästik: luba: Touch Shutter/Puutepäästik*1
- -
Kausta loomine: Create folder/Kausta loomine*1
- -
Optilise pildinäidiku modelleerimine: OVF sim. view assist/OVF modelleerimise kuva abi*1
- -
Ekraani heledustaseme maksimeerimine (ajutine): Maximize screen brightness (temp)/Ekraani heledustaseme maksimeerimine (ajutine)
- -
Toide väljas: Power off/Toide väljas
- - - - - - -
Ekraan väljas: Screen off/Ekraan väljas
- -
Vaikse katiku funktsioon: Silent shutter/Vaikse katiku funktsioon*1
- -
Teravustamise/juhtrõnga vahetus: Switch focus/control ring/Teravustamise/juhtrõnga vahetus
- -
Pildinäidiku/ekraani vahetamine: Switch between VF/screen/Pildinäidiku/ekraani vahetamine
- -
Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus
- -
Funktsiooni pole (keelatud): No function (disabled)/Funktsiooni pole (keelatud)
- ●*4 ●*4

1: ei saa siduda saadaoleva funktsioonina videote salvestamisel.

3: vaikemäärang fotode salvestamisel.

4: vaikemäärang video salvestamisel.

Märkus

 • [Objektiivinupp]: nupp “AF Stop” või “Lens Function” funktsiooniga Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) super-teleobjektiividel.

Customize dials/Valijate kohandamine

Sageli kasutatud funktsioone saab siduda valijatele Valimisketas (valija), Kiirvalikuketas ja Juhtrõngas.

 1. Valige [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine].

 2. Valige kaamerajuhik.

 3. Valige seotav funktsioon.

  • Vajutage selle seadistamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.

Märkus

 • [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine] määrangud jäävad kehtima isegi pärast määrangu [Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimist. Määrangute lähtestamiseks valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Kasutusmäärangud: Lähtesta kohandatud määrangud].
 • Funktsiooni [Kasutusmäärangud: Switch Valimisketas (valija)/Kiirvalikuketas when shooting / Kasutusmäärangud: Valimisketas (valija)/Kiirvalikuketas vahetus pildistamisel] seadmine olekusse [Enable/Luba] muudab ka nendega seotud funktsioone.

Valijate jaoks saadaolevad funktsioonid

●: vaikeseade ○: võimalik kohandada
Funktsioon Valimisketas (valija) Kiirvalikuketas Juhtrõngas
Iseteravustamise ala valimine Select AF area/Iseteravustamise ala valimine
Iseteravustamise ala/mõõtmisnupu allhoidmisel AF area (hold metering button)/Iseteravustamise ala/mõõtmisnupu allhoidmisel
Säriaja muutmine Change shutter speed/Säriaja muutmine
Avaarvu muutmine Change aperture value/Avaarvu muutmine
Säri nihe Exposure compensation/Säri nihe
ISO Set ISO speed/ISO-valgustundlikkuse määramine
Säriaja muutmine (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Change shutter spd. (hold meter. btn)/Säriaja muutmine (säri mõõtmise nupu hoidmisel)
Avaarvu muutmine (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Change aperture (hold meter. btn)/Avaarvu muutmine (säri mõõtmise nupu hoidmisel)
Säri nihe (nupu hoidmine, valija keeramine) Exposure comp. (hold meter. btn)/Säri nihe (säri mõõtmise nupu hoidmisel)
ISO-valgustundlikkuse määramine (nupu hoidmine, valija keeramine) Set ISO speed (hold meter. btn)/ISO-valgustundlikkuse (säri mõõtmise nupu hoidmisel)
Välgu säri nihe (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Flash exp comp (hold meter.btn)/Välgu säri nihe (säri mõõtmise nupu hoidmisel)
Säriaja määrang režiimis M Shutter speed setting in M mode/Säriaja määrang režiimis M
Avaarvu määrang režiimis M Aperture setting in M mode/Ava määrang režiimis M
Valge tasakaalu valik White balance/Valge tasakaal
Värvitemperatuuri valimine Select color temperature/Värvitemperatuuri valimine
Pildi stiili valimine Picture Style/Pildi stiil
Valge tasakaalu valimine (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Select WB (hold meter. btn)/Valge tasakaalu valimine (säri mõõtmise nupu hoidmisel)
Värvitemperatuur (säri mõõtmise nupu hoidmisel) Color temp.(hold meter. btn)/Värvitemperatuur (säri mõõtmise nupu hoidmisel)
Pildi stiili valimine (säri mõõtmise nupu vajutamisel) Select Pildi stiil (hold meter. btn)/Vali Pildi stiil (säri mõõtmise nupu hoidmisel)
Funktsiooni pole (keelatud) No function (disabled)/Funktsiooni pole (keelatud)

Märkus

 • Juhtrõngas: juhtrõngas RF-objektiividel ja kinnitusadapteritel.

Clear customized settings/Kohandatud määrangute lähtestamine

 1. Valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Kasutusmäärangud: Kohandatud määrangute lähtestamine].

 2. Valige [OK].

  • Funktsioonide [Customize buttons/Nuppude kohandamine] ja [Customize dials/Valijate kohandamine] määrangud lähtestatakse.

C.Fn4

Add cropping information/Kärpimisinfo lisamine

Kärpimisinfo lisamisel kuvatakse määratud kuvasuhet tähistavad vertikaalsed jooned, et saaksite kadreerida võtteid samamoodi, nagu kesk- või suurformaatkaamerates (6×6 cm, 4×5 tolli jne).

Pildistamisel ei salvestata kaardile kärbitud pilti, vaid kaamera lisab piltidele kuvasuhte info, millega programm Digital Photo Professional (EOS-tarkvara) saab pilti kärpida.

Kui impordite pildid arvutis programmi Digital Photo Professional, siis saate kärpida pilte lihtsalt võtte ajal määratud kuvasuhtele.

 • OFF: Disable/Keela
 • 6:6: Aspect ratio 6:6/Kuvasuhe 6:6
 • 3:4: Aspect ratio 3:4/Kuvasuhe 3:4
 • 4:5: Aspect ratio 4:5/Kuvasuhe 4:5
 • 6:7: Aspect ratio 6:7/Kuvasuhe 6:7
 • 5:6: Aspect ratio 10:12/Kuvasuhe 10:12
 • 5:7: Aspect ratio 5:7/Kuvasuhe 5:7

Hoiatus

 • Kärpimisinfot saab lisada ainult siis, kui funktsiooni [Võtted: Still img aspect ratio/Võtted: Fotode kuvasuhe] olekuks on määratud [3:2].
 • Kui kasutate kärpimisinfoga RAW-kujutiste töötlemiseks kaamerat, siis ei salvestata JPEG- ja HEIF-pilte kärbitud suurusega (). Sellisel juhul on RAW-töötluse tulemuseks kärpimisinfoga JPEG- või HEIF-pildid.

Märkus

 • Ekraanil kuvatakse teie määratud kuvasuhet tähistavad jooned.

Default Erase option/Kustutamise vaikevalik

Teil on võimalik määrata, milline valik on kustutusmenüüs () vaikimisi valitud, kui vajutate pildi taasesitusel või pildi kontrollimisel pärast võtet nupule Kustuta.

Kui valite muu valiku kui [Cancel/Tühista], siis saate vajutada piltide kiiremaks kustutamiseks lihtsalt nuppu Kiirvalik/määrang.

 • Tühista: [Cancel] selected/Valitud on [Tühista]
 • Kustuta: [Erase] selected/Valitud on [Kustuta]
 • RAW: [EraseRAW] selected/Valitud on [KustutaRAW]
 • J/H: [Erase non-RAW] selected/Valitud on [Kustuta mitte-RAW]

Hoiatus

 • Kui valitud on muu määrang kui [Cancel/Tühista], siis olge piltide kogemata kustutamise vältimiseks ettevaatlik.

Release shutter w/o lens/Katiku vabastamine ilma objektiivita

Saate määrata, kas fotode tegemine võ videote salvestamine on võimalik ilma ühendatud objektiivita.

 • OFF: Disable/Keela
 • ON: Enable/Luba

Retract lens on power off/Objektiivi tagasitõmbamine toite väljalülitamisel

Saate määrata kaamera toitelüliti lülitamisel STM-objektiivi (nt RF35mm F1.8 Macro IS STM) automaatse tagasitõmbamise Toide väljas.

 • ON: Enable/Luba
 • OFF: Disable/Keela

Hoiatus

 • Toite automaatsel väljalülitamisel ei liigu objektiiv tagasi.
 • Enne objektiivi eemaldamist veenduge, et see oleks tagasi tõmbunud.

Märkus

 • Määranguga [Enable/Luba] aktiveeritakse see funktsioon sõltumata objektiivi teravustamisrežiimi lüliti määrangust (AF või MF) kaameral või objektiivil.

C.Fn5

Clear all Custom Func./C.Fn/Lähtesta kõik kasutusmäärangud/C.Fn

[Kasutusmäärangud: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Kasutusmäärangud: Lähtesta kõik kasutusmäärangud (C.Fn)] valimisel lähtestatakse kõik kasutusmäärangud algolekusse, v.a [Customize buttons/Nuppude kohandamine] ja [Customize dials/Valijate kohandamine].

Märkus

 • Funktsioonidega [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] ja [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine] seadistatud määrangute lähtestamiseks valige [Kasutusmäärangud: Clear customized settings/Kasutusmäärangud: Lähtesta kohandatud määrangud].