ISO-valgustundlikkuse määrangud fotode jaoks

Valige valgustingimustele vastav ISO-valgustundlikkus (kujutisesensori tundlikkus valgusele). Tavavõtterežiimides määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt.

Lisateavet ISO-valgustundlikkuse kohta video salvestamisel leiate lõigust ISO-valgustundlikkus video salvestamisel.

 1. Vajutage nuppu ISO.

 2. Määrake ISO-valgustundlikkus.

  • Keerake selle määramiseks valijat Kiirvalikuketas.
  • ISO-valgustundlikkust saab muuta vahemikus ISO 100–32000, 1/3-ühikulise sammuga.
  • Kui valitud on [AUTO/AUTOMAATNE], määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt.
  • Kui valitud on [AUTO/AUTOMAATNE], siis päästikunupu pooleldi alla vajutamisel kuvatakse tegelikult määratud ISO-valgustundlikkus.
  • Kui määrate funktsiooni [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] menüüst [Võtted: FotodISO speed settings/Võtted: FotodISO-valgustundlikkuse määrangud], siis määrangu [AUTO/AUTOMAATNE] määramiseks vajutage nuppu INFO.

ISO-valgustundlikkuse juhis

 • Madal ISO-valgustundlikkus vähendab pildimüra, kuid sõltuvalt võttetingimustest tõstab ka võtteobjekti hägustumise tõenäosust seoses kaamera värinaga / võtteobjekti liikumisega või vähendab teravana jäädvustatavat ala (väiksem teravussügavus).
 • Kõrge ISO-valgustundlikkus võimaldab pildistada vähesema valgusega, suurema teravustatud alaga (suurem teravussügavus) ja pikema välgu töökaugusega, kuid see võib ka suurendada pildimüra.

Märkus

 • ISO-valgustundlikkuse määramiseks võite vajutada ka ekraanil pildi kuvamise ajal nupule Multifunktsioonid.
 • Käsitsi valitava ISO-valgustundlikkuse vahemiku laiendamiseks määrangult H (vastab väärtusele ISO 51200) reguleerige määrangut [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] menüüs [Võtted: FotodISO speed settings/Võtted: FotodISO-valgustundlikkuse määrangud] ().

Hoiatus

 • ISO-valgustundlikkuse H (vastab väärtusele ISO 51200) kasutamisel võib pildimüra (valguspunktid või -ribad) - ja värvimüra suureneda ning pildi tegelik eraldusvõime väheneda, sest tegu on laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtusega.
 • Määrangu [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] seadmine olekusse [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud] takistab määrangute ISO 100/125/160 või H (vastab väärtusele ISO 51200) valimist ().
 • Kui pildistate kõrge ISO-valgustundlikkusega, kõrge temperatuuriga kohas, pika säriajaga või korduvsäritusega, siis võib pildimüra (teralisus, valguspunktid, triibud jne), korrapäratud värvid või värvinihe olla rohkem märgatav.
 • Kui pildistate tingimustel, mis võivad tekitada palju müra, näiteks kombinatsiooniga kõrgest ISO-valgustundlikkusest, kõrgest temperatuurist ning pikast säriajast, siis ei pruugi piltide korrektne jäädvustamine õnnestuda.
 • Kui kasutate kõrget ISO-valgustundlikkust ning välklampi lähedalasuva objekti pildistamiseks, võidakse kaader ülesäritada.

ISO-valgustundlikkuse vahemik käsitsi määramisel

Saate määrata käsitsi määratava ISO-valgustundlikkuse vahemiku (miinimumi ja maksimumi piirid). Saate määrata miinimumi piiranguks ISO 100 kuni ISO 32000 ning maksimumi piiranguks ISO 200 kuni H (vastab väärtusele ISO 51200).

 1. Valige [Võtted: FotodISO speed settings/Võtted: FotodISO-valgustundlikkuse määrangud].

 2. Valige [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik].

 3. Määrake [Minimum/Miinimum].

  • Valige boks [Minimum/Miinimum], seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Valige ISO-valgustundlikkus ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 4. Määrake [Maximum/Maksimum].

  • Valige boks [Maximum/Maksimum], seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Valige ISO-valgustundlikkus ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 5. Valige [OK].

ISO-valgustundlikkuse vahemik automaatse ISO kasutamisel

Saate määrata ISO-valgustundlikkuse vahemikuks automaatse ISO jaoks vahemikust 100–32000. Miinimumi saab määrata vahemikust ISO 100–25600 ning maksimumi vahemikust ISO 200–32000, 1-ühikulise sammuga.

 1. Valige [Auto range/Automaatne vahemik].

 2. Määrake [Minimum/Miinimum].

  • Valige boks [Minimum/Miinimum], seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Valige ISO-valgustundlikkus ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 3. Määrake [Maximum/Maksimum].

  • Valige boks [Maximum/Maksimum], seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Valige ISO-valgustundlikkus ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 4. Valige [OK].

Märkus

 • Määranguid [Minimum/Miinimum] ja [Maximum/Maksimum] rakendatakse ka särikaitse ISO-valgustundlikkuse minimaalsetele ja maksimaalsetele väärtustele ().

Automaatse ISO minimaalne säriaeg

Liiga pikkade säriaegade automaatselt määramise takistamiseks saate määrata automaatse ISO-valgustundlikkuse minimaalse säriaja.

See on kasulik režiimides Programne automaatsäri või Ava etteandega automaatsäri, kui pildistate liikuvaid võtteobjekte lainurkobjektiiviga, või kui kasutate teleobjektiivi. See aitab vähendada kaamera värina mõju ning hägusaid võtteid.

 1. Valige [Min. shutter spd./Min. säriaeg].

 2. Valige soovitud minimaalne säriaeg.

  Auto/Automaatne

  • Kui valite [Auto/Automaatne], siis valige valijaga Valimisketas (valija) suhteline erinevus standardsest säriajast (suunas Slower/Pikem või Faster/Lühem), seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.

  Manual/Käsitsi

  • Kui valite [Manual/Käsitsi], siis valige valijaga Valimisketas (valija) säriaeg, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.

Hoiatus

 • Kui korrektset säritust ei õnnestu saavutada funktsiooniga [Auto range/Automaatne vahemik] määratud maksimaalse ISO-valgustundlikkuse piirangu tõttu, siis määratakse standardsärituse saavutamiseks funktsiooniga [Min. shutter spd./Min. säriaeg] määratust pikem säriaeg.
 • Seda funktsiooni ei rakendada välguga võtetel.

Märkus

 • Kui määratud on [Auto(Standard)/Automaatne (standardne)], siis on minimaalne säriaeg pöördvõrdeline objektiivi fookuskaugusega. Üks samm määrangult [Slower/Pikem] määrangule [Faster/Lühem] vastab ühele säriaja ühikule.