Ühendamine nutitelefoniga

Kui seote kaamera lubatud Bluetooth-funktsiooniga nutitelefoniga, siis saate teha järgmisi toiminguid.

 • Luua Wi-Fi-ühenduse ainult nutitelefoni abil ().
 • Luua Wi-Fi-ühenduse kaameraga isegi siis, kui see on välja lülitatud ().
 • Lisada piltidele nutitelefonist hangitud GPS-infot ().
 • Juhtida kaamerat distantsilt nutitelefonist ().

Kui ühendate kaamera nutitelefoniga üle Wi-Fi, siis saate teha ka järgmisi toiminguid.

 • Sirvida ja salvestada kaameras olevaid pilte nutitelefoni ().
 • Juhtida kaamerat distantsilt nutitelefonist ().
 • Saata pilte kaamerast nutitelefoni ().

Bluetoothi ja Wi-Fi sisselülitamine nutitelefonis

Lülitage nutitelefoni määrangute menüüst Bluetooth ja Wi-Fi sisse. Arvestage, et kaameraga sidumine pole võimalik nutitelefoni Bluetoothi seadete kuvast.

Märkus

Rakenduse Camera Connect installimine nutitelefoni

Android- või iOS-nutitelefoni peab olema eelnevalt installitud spetsiaalne rakendus Camera Connect (tasuta saadaval).

 • Kasutage nutitelefoni operatsioonisüsteemi uusimat versiooni.
 • Rakenduse Camera Connect saab installida Google Playst või App Store'ist. Google Playsse või App Store’i liikumiseks on võimalik kasutada ka QR-koode, mis kuvatakse kaamera sidumisel või ühendamisel üle Wi-Fi nutitelefoniga.

Märkus

 • Lisateavet rakenduse Camera Connect poolt toetatud operatsioonisüsteemide kohta leiate rakenduse Camera Connect allalaadimise saidilt.
 • Selles juhendis toodid näidismenüüd ja muud detailid ei pruugi vastata täielikult kasutajaliidese üksustele pärast kaamera püsivara värskendamist või rakenduse Camera Connect, Androidi või iOS-i värskendamist.

Ühendamine Bluetooth-ühilduva nutitelefoniga üle Wi-Fi

 • Tegevused kaameras (1)

  1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi settings/Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-määrangud].

  2. Valige [Enable/Luba].

  3. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Bluetooth settings/Juhtmeta funktsioonid: Bluetoothi määrangud].

  4. Valige [Enable/Luba].

  5. Valige [Wi-Fi/Bluetooth connection / Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

  6. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

  7. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

  8. Tehke valik.

   • Kui rakendus Camera Connect on juba installitud, siis valige [Do not display/Ära kuva].
   • Kui rakendust Camera Connect pole installitud, siis valige [Android] või [iOS], skaneerige kuvatav QR-kood nutitelefoniga, et liikuda nutitelefonis Google Playsse või App Store'i ning installige rakendus Camera Connect.
  9. Valige [Pair via Bluetooth/Seo Bluetoothiga].

   • Sidumise alustamiseks vajutage SET.
   • Algselt kasutatud nutitelefonist erineva nutitelefoniga sidumiseks valige ülal toodud kuvast [OK].

 • Tegevused nutitelefonis (1)

  1. Käivitage rakendus Camera Connect.

  2. Puudutage seotavat kaamerat.

  3. Puudutage [Pair/Seo] (ainult iOS).

 • Tegevused kaameras (2)

  1. Valige [OK].

  2. Vajutage nuppu SET.

   • Sidumine on nüüd lõpetatud ning kaamera on ühendatud nutitelefoniga ühe Bluetoothi.
   • Rakenduse Camera Connect põhikuvas kuvatakse Bluetooth-ikoon.
 • Hoiatus

  • Kaamerat ei saa ühendada korraga üle Bluetoothi kahe või enama seadmega. Kui soovite lülitada Bluetooth-ühenduse teisele nutitelefonile, siis vt. lõiku Ühendusmäärangute muutmine või kustutamine.
  • Bluetooth-ühendus tarbib akuenergiat isegi pärast kaamera automaatse väljalülitamise funktsiooni aktiveerimist. Seetõttu võib kaamera aku laetuse tase kaamera kasutamisel olla madal.
  • Sidumise veaotsing
  • Kui hoiate nutitelefonis eelnevalt seotud kaamerate teavet, siis võib see takistada nutitelefoni sidumist selle kaameraga. Enne uuesti sidumise proovimist eemaldage eelnevalt seotud kaamerate teave nutitelefoni Bluetooth-määrangute menüüst.

  Märkus

  • Kui Bluetooth-ühendus on loodud, siis saate kasutada kaamerat piltide saatmiseks nutitelefoni ().
 • Tegevused nutitelefonis (2)

  1. Puudutage rakenduse Camera Connect funktsiooni.

   • Kui kuvatakse kaameraühenduse kinnitussõnum, siis puudutage iOS-is [Join/Liitu].
   • Rakenduse Camera Connect funktsioonide kohta leiate infot lõigust Rakenduse Camera Connect funktsioonid.
   • Pärast Wi-Fi-ühenduse loomist kuvatakse valitud funktsiooni kuva.
   • Kaamera ekraanil kuvatakse [NutitelefonWi-Fi on/Nutitelefon Wi-Fi sees].
   • Rakenduse Camera Connect põhikuvas kuvatakse Bluetooth- ja Wi-Fi-ikoonid.

  Wi-Fi-ühendus Bluetooth-ühilduva nutitelefoniga on nüüd loodud.

  • Wi-Fi-ühenduse katkestamise juhised leiate lõigust Wi-Fi-ühenduste katkestamine.
  • Wi-Fi-ühenduse katkestamisel lülitub kaamera Bluetooth-ühendusele.
  • Uuesti ühendamiseks üle Wi-Fi käivitage rakendus Camera Connect ning puudutage kasutatavat funktsiooni.
 • Menüü [Nutitelefon Wi-Fi on/Nutitelefon Wi-Fi sees]

  • Disconnect,exit (Katkesta ühendus, välju)

   • Katkestab Wi-Fi-ühenduse.
  • Confirm set. (Määrangute kontroll)

   • Võimaldab kontrollida määranguid.
  • Error details (Vea andmed)

   • Kui tekib Wi-Fi-ühenduse viga, siis saate kontrollida vea andmeid.

Rakenduse Camera Connect funktsioonid

Pildid kaameras

 • Pilte saab sirvida, kustutada või hinnata.
 • Pilte saab salvestada nutitelefoni.

Distantsvõtted reaalajavaate võtterežiimis

 • Saate vaadata kaamera pilti nutitelefonist ning sooritada samas distantsvõtteid.

Automaatne edastamine

 • Lubab kaamera ja rakenduse määrangute seadistamise võtete automaatseks edastamiseks ().

Bluetoothi distantspäästik

 • Lubab kaamera distantsjuhtimise üle Bluetoothi ühendatud nutitelefonist. (Pole saadaval, kui kaamera on ühendatud üle Wi-Fi.)
 • Kui kasutate Bluetoothi distantspäästiku funktsiooni, siis lülitatakse automaatne väljalülitamine välja.

Asukohateave

 • See kaamera ei toeta seda.

Kaameramäärangud

 • Kaameramääranguid saab muuta.

Wi-Fi-ühenduse loomine kui kaamera on väljalülitatud

Isegi kui kaamera toitelüliti on asendis Toide väljas, siis niikaua kui kaamera on seotud üle Bluetoothi nutitelefoniga, saate kasutada nutitelefoni Wi-Fi-ühenduse loomiseks ning kaameras olevate piltide sirvimiseks või teiste toimingute tegemiseks.

Kui eelistate väljalülitatud kaameraga üle Wi-Fi ühendust mitte luua, siis määrake kas [Airplane mode/Lennukirežiim] olekusse [On/Sees] () või määrake [Bluetooth settings/Bluetoothi määrangud] olekusse [Disable/Keela].

Hoiatus

 • Seda funktsiooni ei saa enam kasutada, kui juhtmeta määrangud lähtestatakse või ühendusinfo kustutatakse nutitelefonist.

Sidumise tühistamine

Tühistage nutitelefoniga sidumine järgmisel viisil.

 1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage valijaga Kiirvalikuketas 1 Kiirvalikuketas 2 või Üldvalija kuva.
 3. Valige [Edit/delete device / Seadme muutmine/kustutamine].

 4. Valige nutitelefon, millega sidumist soovite tühistada.

  • Hetkel kaameraga seotud nutitelefonid on sildiga [Bluetooth].
 5. Valige [Delete connection information/Kustuta ühenduse info].

 6. Valige [OK].

 7. Kustutage kaamerainfo nutitelefonist.

  • Kustutage nutitelefoni Bluetoothi määrangute menüüst nutitelefoni salvestatud kaamerainfo.

Wi-Fi-ühendus ilma Bluetoothi kasutamata

Tegevused kaameras (1)

 1. Määrake Wi-Fi-määrangud olekusse [Enable/Luba].

 2. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 3. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage valijaga Kiirvalikuketas 1 Kiirvalikuketas 2 või Üldvalija kuva.
 4. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

 5. Tehke valik.

  • Kui rakendus Camera Connect on juba installitud, siis valige [Do not display/Ära kuva].
 6. Valige [Connect via Wi-Fi/Ühenda üle Wi-Fi].

 7. Kontrollige üle ja jätke meelde SSID (võrgu nimi) ja parool.

  • Kontrollige üle ja jätke meelde kaameras kuvatav SSID (1) ja parool (2).

Märkus

 • Kui valite punktis 7 [Switch network/Vaheta võrku], siis saate luua Wi-Fi-ühenduse pääsupunkti kaudu ().

Tegevused nutitelefonis

 1. Kasutage Wi-Fi-ühenduse loomiseks nutitelefoni.

  Nutitelefoni ekraan (näidis)

 2. Käivitage rakendus Camera Connect ning puudutage Wi-Fi-ühenduse loomiseks ühendatavat kaamerat.

Tegevused kaameras (2)

 1. Valige [OK].

  • Nutitelefonis kuvatakse rakenduse Camera Connect põhiaken.

Wi-Fi-ühendus nutitelefoniga on nüüd loodud.

Märkus

 • Wi-Fi kaudu ühendamisel saate saata taasesituse ajal pildid kiirvaliku menüüst nutitelefoni ().

Automaatne piltide edastamine pärast võtet

Võtted saab saata automaatselt nutitelefoni. Enne nende juhiste järgmimist kontrollige, et kaamera ja nutitelefon oleks üle Wi-Fi ühendatud.

 1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi settings/Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-määrangud].

 2. Valige [Send to smartphone after shot/Saada pärast võtet nutitelefoni].

 3. Määrake [Auto send/Automaatne saatmine] olekuks [Enable/Luba].

 4. Määrake [Size to send/Saadetav suurus].

 5. Pildistage.

Piltide saatmine kaamerast nutitelefoni

Saate kasutada kaamerat, et saata pilte üle Bluetoothi (ainult Android-seadmed) või üle Wi-Fi ühendatud nutitelefoni.

 1. Valige taasesituse režiim.

 2. Vajutage nuppu Q (kiirvalik).

 3. Valige [Nutitelefon Send images to smartphone/Nutitelefon Piltide saatmine nutitelefoni].

  • Kui viite selle toimingu läbi Bluetoothi ühenduse ajal, siis kuvatakse vastav teade, ning ühendus lülitub Wi-Fi peale.
 4. Tehke soovitud saatmisvalikud ja saatke pildid.

(1) Piltide ükshaaval saatmine

 1. Valige saadetav pilt.

  • Keerake saadetava pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
  • Pildi valimiseks pildiregistrist keerake valijat Kiirvalikuketas 2 vastupäeva.
 2. Valige [Send img shown/Saada kuvatav pilt].

  • Määranguga [Size to send/Saadetav suurus] on võimalik valida saadetava pildi suurus.
  • Videote saatmisel saate valida videote pildikvaliteedi valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].

(2) Mitme valitud pildi saatmine

 1. Vajutage SET.

 2. Valige [Send selected/Saada valitud].

 3. Valige saadetavad pildid.

  • Keerake saadetavate piltide valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
  • Lülitumaks piltide valimisele 3 pildi pildiregistrist keerake valijat Kiirvalikuketas 2 vastupäeva. Piltide taas ühe pildi kuvas vaatamiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 2 päripäeva.
  • Pärast saadetavate piltide valimist vajutage nuppu Q (kiirvalik).
 4. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.

  • Videote saatmisel valige videote pildikvaliteet valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].

 5. Valige [Send/Saada].

(3) Piltide määratud vahemiku saatmine

 1. Vajutage SET.

 2. Valige [Send range/Vahemiku saatmine].

 3. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Valige viimane pilt (lõpp-punkt).
  • Valiku tühistamiseks korrake selle punkti juhiseid.
  • Pildiregistris olevate piltide arvu muutmiseks seejärel keerake valijat Kiirvalikuketas 2.
 4. Kinnitage vahemik.

  • Vajutage nuppu Q (kiirvalik).
 5. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.

  • Videote saatmisel valige videote pildikvaliteet valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].
 6. Valige [Send/Saada].

(4) Kõikide kaardil olevate piltide saatmine

 1. Vajutage SET.

 2. Valige [Send all card/Saada kogu kaart].

 3. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.

  • Videote saatmisel valige videote pildikvaliteet valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].
 4. Valige [Send/Saada].

(5) Otsingutingimustele vastavate piltide saatmine

Saate saata korraga kõik pildid, mis vastavad funktsiooniga [Set image search conditions/Pildiotsingu tingimuste määramine] määratud tingimustele. Lisateavet funktsiooni [Set image search conditions/Pildiotsingu tingimuste määramine] kohta leiate lõigust Pildiotsingu tingimuste määramine.

 1. Vajutage SET.

 2. Valige [Send all found/Saada kõik leitud].

 3. Valige [Size to send/Saadetav suurus].

  • Valige kuvatavast menüüst pildisuurus.

  • Videote saatmisel valige videote pildikvaliteet valikuga [Quality to send/Saatmiskvaliteet].
 4. Valige [Send/Saada].

Piltide edastamise lõpetamine

Piltide saatmine kaamerast, kui see on seotud üle Bluetoothi (ainult Android-seadmed)

 • Vajutage pildiedastuse menüüs nuppu MENU.
 • Valige pildiedastuse ja Wi-Fi-ühenduse lõpetamiseks [OK].

Piltide saatmine kaamerast üle Wi-Fi-ühenduse

Hoiatus

 • Piltide edastamise ajal ei saa pildistada isegi kaamera päästikunupu vajutamisel.

Märkus

 • Pildiedastuse ajal selle tühistamiseks valige [Cancel/Tühista].
 • Saate valida kuni 999 faili korraga.
 • Soovitame Wi-Fi-ühenduse ajaks keelata nutitelefoni energiasäästufunktsiooni.
 • Fotode jaoks vähendatud suuruse valimine kehtib kõikidele sellel ajal saadetud fotodele. Arvestage, et Väike 2-formaadis fotode suurust ei vähendata.
 • Videote jaoks tihendamise valimine kehtib kõikidele sellel ajal saadetud videotele. Arvestage, et Full HD23,98 ks- ja Full HD25,00 ksIPB (vähe mälu kasutav)-videote suurust ei vähendata.
 • Kui kasutate kaamerat akutoitel, siis veenduge, et see oleks täielikult laetud.

Wi-Fi-ühenduste katkestamine

Viige läbi üks järgmistest toimingutest.

Puudutage rakenduse Camera Connect kuvas [Sule].

Valige menüüst [NutitelefonWi-Fi on/NutitelefonWi-Fi sees] valik [Disconnect,exit/Katkesta ühendus, välju].

 • Kui menüüd [SmartphoneWi-Fi on/SmartphoneWi-Fi sees] ei kuvata, siis valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi/Bluetooth connection /Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].
 • Valige [Disconnect,exit/Katkesta ühendus, välju], seejärel valige kinnitusdialoogist [OK].

Määrangud piltide vaatamise lubamiseks nutitelefonidest

Pilte saab määrata pärast Wi-Fi-ühenduse katkestamist.

 1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage valijaga Kiirvalikuketas 1 Kiirvalikuketas 2 või Üldvalija kuva.
 3. Valige [Edit/delete device / Seadme muutmine/kustutamine].

 4. Valige nutitelefon.

  • Valige nutitelefoni nimi, mille jaoks soovite teha pildid vaadatavaks.
 5. Valige [Viewable imgs/Vaadatavad pildid].

 6. Tehke valik.

  • Valige määrangu menüü kuvamiseks [OK].

  [All images/Kõik pildid]

  • Kõik kaardile salvestatud pildid on vaadatavad.

  [Images from past days/Viimaste päevade pildid]

  • Saate määrata vaadatavad pildid kuupäevapõhiselt. Saate valida kuni üheksa päeva tagasi tehtud pildid.
  • Kui valite [Images shot in past days/Viimaste päevade pildid], siis kuvatakse ainult valitud päevade arvu võrra vanad pildid (ja uuemad). Valige klahvidega [Üles] [Alla] päevade arv, seejärel vajutage valiku kinnitamiseks SET.
  • Pärast [OK] valimist on vaadatavad pildid määratud.

  Hoiatus

  • Kui [Viewable imgs/Vaadatavad pildid] määranguks on seatud midagi muud kui [All images/Kõik pildid], siis distantsvõtted ei ole võimalikud.

  [Select by rating/Hinnangu alusel]

  • Määrake vaadatavad pildid hinnangu lisamise alusel (kas hinnang on lisatud või mitte) või hinnangu tüübi alusel.
  • Pärast hinnangu tüübi valimist on vaadatavad pildid määratud.

  [File number range/Failinumbrite vahemik] (vahemiku valimine)

  • Valige esimene ja viimane failinumbrite alusel järjestatud pilt, mida saab vaadata.

   1. Vajutage piltide valimise menüü kuvamiseks SET. Kasutage piltide valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1 või teisi juhikuid.

    Pildi valimiseks pildiregistrist keerake valijat Kiirvalikuketas 2 vastupäeva.

   2. Valige vahemiku esimene pilt (1).
   3. Valige valija Kiirvalikuketas 1 abil vahemiku viimane pilt (2).
   4. Valige [OK].

Hoiatus

 • Kui salvestate distantsjuhtimisega videot ning Wi-Fi-ühendus katkestatakse, siis kaamera reageerib järgmiselt.

  • Video salvestamine video salvestamise režiimis jätkub.
  • Video salvestamine fotode salvestamise võtterežiimis lõpetatakse.
 • Wi-Fi-ühenduse loomisel nutitelefoniga ei saa osasid funktsioone kasutada.
 • Distantsvõtete korral võib kaamera iseteravustamise kiirus olla aeglasem.
 • Sõltuvalt andmeside olekust võib piltide kuvamine või katiku vabastus toimuda viitega.
 • Kui salvestate pilte nutitelefoni, siis ei saa pilti teha isegi kaamera päästikunupu vajutamisel. Samuti võib kaamera ekraan lülituda välja.

Märkus

 • Soovitame Wi-Fi-ühenduse ajaks keelata nutitelefoni energiasäästufunktsiooni.