Ühendusmäärangute muutmine või kustutamine

Ühendusmäärangute muutmiseks või kustutamiseks katkestage kõigepealt Wi-Fi-ühendus.

 1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Tehke valik.

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage valijaga Kiirvalikuketas 1 Kiirvalikuketas 2 või Üldvalija kuva.
 3. Valige [Edit/delete device / Seadme muutmine/kustutamine].

  • Bluetooth-ühenduse muutmises valige halli tähisega [Bluetooth] märgitud nutitelefon. Pärast kuva [Connect to smartphone/Ühenda nutitelefoniga] kuvamist valige [Pair via Bluetooth/Seo Bluetoothiga], seejärel vajutage järgmises kuvas SET.
 4. Valige seade, mille ühendusmääranguid soovite muuta või kustutada.

 5. Tehke valik.

  • Muutke kuvatavas menüüs määranguid või kustutage need.
 • Change device nickname (Muuda seadme hüüdnime)

  Kasutage hüüdnime muutmiseks virtuaalset klaviatuuri ().

 • Viewable imgs (Vaadatavad pildid) ()

  Kuvatakse [Nutitelefon Connect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga] valimisel. Määrangud kuvatakse ekraani allservas.

 • Delete connection information (Ühendusinfo kustutamine)

  Seotud nutitelefoni ühendusinfo kustutamisel kustutage ka nutitelefoni salvestatud kaamerainfo ().