Wi-Fi-ühendus pääsupunktide kaudu

Selles lõigus kirjeldatakse seda, kuidas liituda Wi-Fi-võrguga pääsupunkti abil, mis ühildub WPS-iga (PCB-režiim).

Kõigepealt leidke üles WPS-nupu asukoht ning kontrollige, kaua seda peab vajutama. Wi-Fi-ühenduse loomine võib kesta umbes 1 minuti.

 1. Määrake Wi-Fi-määrangud olekusse [Enable/Luba].

 2. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 3. Tehke valik.

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage valijaga Kiirvalikuketas 1 Kiirvalikuketas 2 või Üldvalija kuva.
 4. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

  • Kui valisite [Nutitelefon Connect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga], siis kuvatakse järgmine sõnum. Kui rakendus Camera Connect on juba installitud, siis valige [Do not display/Ära kuva].
  • Järgmisena kuvatavast menüüst [Connect to smartphone/Ühenda nutitelefoniga] valige [Connect via Wi-Fi/Ühenda üle Wi-Fi].
 5. Valige [Switch network/Vaheta võrku].

  • Kuvatakse [Nutitelefon] või [Arvuti] valimisel.
 6. Valige [Connect with WPS/Ühenda WPS-i abil].

  Märkus

 7. Valige [WPS (PBC mode)/WPS (PBC-režiim)].

  • Valige [OK].
 8. Looge ühendus pääsupunktiga üle Wi-Fi.

  • Vajutage pääsupunktil olevat WPS-nuppu.
  • Valige [OK].
 9. Valige [Auto setting/Automaatne määramine].

  • Valige Wi-Fi-funktsiooni määrangute menüü kuvamiseks [OK].
  • Kui valikuga [Auto setting/Automaatne määrang] tekib tõrge, siis vt. lõiku IP-aadressi käsitsi seadistamine.
 10. Valige Wi-Fi-funktsiooni määrangud.

  [Nutitelefon Connect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga]

  • Puudutage nutitelefoni Wi-Fi-määramise menüüs kaamera ekraanil kuvatavat SSID-d (võrgu nime), seejärel sisestage ühendamiseks pääsupunkti parool.

  Jätkake lõigu Wi-Fi-ühendus pääsupunktide kaudu punktist 8.

  [Arvuti Remote control (EOS Utility)/Arvuti Distantsjuhtimine (EOS Utility)]

  Jätkake lõigu Kaamera juhtimine EOS Utility abil punktist 7 või 8.

  [Piltide edastamine FTP-serverisseTransfer images to FTP server/Piltide edastamine FTP-serverisse Piltide edastamine FTP-serverisse]

  Jätkake lõigu Ühendamine pääsupunktide kaudu punktist 10.

  [VeebiteenusUpload to Web service/Veebiteenus Üleslaadimine veebiteenusesse]

  Jätkake lõigu Teenuses Image.Canon registreerumine ja automaatse saatmise seadistamine punktist 5.

Kaamera pääsupunktirežiim

Kaamera pääsupunktirežiim on ühendusrežiim, mis võimaldab ühendada kaamera otse seadmetega üle Wi-Fi. Kuvatakse kui [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus] alt valida [Nutitelefon], [Arvuti] või [FTP-edastuse määrang].

 • Easy connection (Lihtne ühendamine)

  Kasutage kaamera ekraanil kuvatava SSID-ga võrguga Wi-Fi-ühenduse loomiseks teist seadet.

 • Manual connection (Käsitsi ühendamine)

  Sisestage ühenduse loomiseks teise seadme SSID. Järgige ühenduse määrangute tegemiseks kaamera ekraanil kuvatavaid juhiseid.

IP-aadressi käsitsi seadistamine

Kuvatavad valikud sõltuvad Wi-Fi-funktsioonist.

 1. Valige [Manual setting/Käsitsi määramine].

  • Valige [OK].
 2. Tehke valik.

  • Tehke numbrite sisestamise kuva kuvamiseks soovitud valik.
  • Lüüsi kasutamiseks valige [Enable/Luba], seejärel valige [Address/Aadress].
 3. Sisestage soovitud väärtused.

  • Liigutage valijaga Valimisketas (valija) sisestuskursor ülemisele alale ning kasutage sisestatavate numbrite valimiseks valijaid Kiirvalikuketas 1 Kiirvalikuketas 2 või Üldvalija. Vajutage valitud numbri sisestamiseks SET.
  • Sisestatud numbrite määramiseks ning punkti 2 kuvale naasmiseks vajutage nuppu MENU.
 4. Valige [OK].

  • Kui olete lõpetanud vajalike üksuste määramise, siis valige [OK].
  • Kui te ei tea mida sisestada, siis vt. lõiku Võrgumäärangute kontrollimine või küsige võrguadministraatorilt või mõnelt teiselt võrguspetsialistilt.