Pildiotsingu tingimuste määramine

Pildikuva on võimalik filtreerida vastavalt teie poolt määratud otsingutingimustele. Pärast piltide otsingutingimuste määramist saate taasesitada ainult leitud pilte. Filtreeritud piltidele saab ka seada kustutuskaitse, hinnangu, neid kustutada, esitada slaidiseansiga ning rakendada teisi toiminguid.

 1. Valige [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine].

 2. Määrake otsingutingimused.

  • Keerake valiku tegemiseks valijat Kiirvalikuketas 1.
  • Keerake valiku määramiseks valijat Valimisketas (valija).
  • Valikust vasakule lisatakse linnuke [Linnuke] (1). (Määratakse otsingutingimuseks.)
  • Kui valite valiku ja vajutate nuppu INFO, siis linnuke [Linnuke] eemaldatakse (mis tühistab otsingutingimuse).
  Valik Kirjeldus
  Hinnang Hinnang Kuvab pildid valitud (hinnangu) tingimusega.
  Kuupäev Kuupäev Kuvab valitud võttekuupäevaga pildid.
  Kaust Kaust Kuvab valitud kaustas olevad pildid.
  Kustutuskaitse Kustutuskaitse Kuvab pildid valitud (kustutuskaitse) tingimusega.
  Faili tüüp 1 Faili tüüp (1) Kuvab valitud failitüübiga pildid.
  Faili tüüp 2 Faili tüüp (2)
 3. Rakendage otsingutingimused.

  • Vajutage SET ning lugege kuvatav sõnum läbi.
  • Valige [OK].

   Otsingutingimus rakendatakse.

 4. Kuvage leitud pildid.

  • Vajutage nuppu Taasesitus.

   Taasesitatakse ainult määratud tingimustele vastavad (filtreeritud) pildid.

   Piltide kuvamise filtri kasutamisel on ekraanikuval kollane välisraam (2).

Hoiatus

 • Kui ükski pilt ei vasta otsingutingimustele, siis ei saa punkti 3 kuvas SET vajutada.

Märkus

 • Otsingutingimused võidakse tühistada pärast kaamera toitega, kaardivahetusega ning piltide töötlemisega, lisamisega või kustutamisega seotud toimingute tegemist.
 • Menüü [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Otsingutingimuste määramine] kuvamisel võidakse automaatse väljalülitamise aega pikendada.

Otsingutingimuste kustutamine

Kuvage punkti 2 menüü, seejärel vajutage nuppu Kustutamine, et eemaldada kõik otsingutingimused.