ISO-valgustundlikkuse määrangud fotode jaoks

Valige valgustingimustele vastav ISO-valgustundlikkus (kujutisesensori tundlikkus valgusele). Režiimis Nutikas automaatrežiim määratakse ISO-valgustundlikkus automaatselt.

Lisateavet ISO-valgustundlikkuse kohta video salvestamisel leiate lõigust ISO-valgustundlikkus video salvestamisel.

 1. Määrake ISO-valgustundlikkus.

  • Kui ekraanil kuvatakse pilti, määrake see valija Kiirvalikuketas 2 abil.
  • ISO-valgustundlikkust saab muuta vahemikus ISO 100-102400, 1/3-ühikulise sammuga.
  • ISO-valgustundlikkuse automaatseks määramiseks valige [AUTO/AUTOMAATNE].
  • Lisateavet automaatse ISO vahemiku kohta leiate lõigust ISO-valgustundlikkus (soovituslik säriindeks) fotode salvestamisel.

ISO-valgustundlikkuse juhis

 • Madal ISO-valgustundlikkus vähendab pildimüra, kuid sõltuvalt võttetingimustest tõstab ka võtteobjekti hägustumise tõenäosust seoses kaamera värinaga / võtteobjekti liikumisega või vähendab teravana jäädvustatavat ala (väiksem teravussügavus).
 • Kõrge ISO-valgustundlikkus võimaldab pildistada vähesema valgusega, suurema teravustatud alaga (suurem teravussügavus) ja pikema välgu töökaugusega, kuid see võib ka suurendada pildimüra.

Märkus

 • ISO-valgustundlikkuse määramiseks võite vajutada ka ekraanil pildi kuvamise ajal nupule Multifunktsioonid.
 • Seda saab määrata ka [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] alt menüüst [Võtted: VõttedISO speed settings/Võtted: VõttedISO-valgustundlikkuse määrangud].
 • Valitava ISO-valgustundlikkuse vahemiku laiendamiseks määrangult L (vastab väärtusele ISO 50) määranguni H (vastab väärtusele ISO 204800) reguleerige määrangut [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] menüüs [Võtted: VõttedISO speed settings/Võtted: Võtted ISO-valgustundlikkuse määrangud] ().

Hoiatus

 • ISO-valgustundlikkuse H (vastab väärtusele ISO 204800) kasutamisel võib pildimüra (valguspunktid või -ribad) ja värvimüra suureneda ning pildi tegelik eraldusvõime väheneda, sest tegu on laiendatud ISO-valgustundlikkuse väärtusega.
 • Kuna L (vastab valgustundlikkusele ISO 50) on laiendatud ISO-valgustundlikkuse määrang, siis on dünaamiline ulatus veidi kitsam kui standardmääranguga.
 • Määrangu [Võtted: Highlight tone priority/Võtted: Helendite toonieelistus] seadmine olekusse [Enable/Luba] või [Enhanced/Täiustatud] () takistab määrangute L (vastab väärtusele ISO 50), ISO 100/125/160 või H (vastab väärtusele ISO 204800) valimist.
 • Kui pildistate kõrge ISO-valgustundlikkusega, kõrge temperatuuriga kohas, pika säriajaga või korduvsäritusega, siis võib pildimüra (teralisus, valguspunktid, triibud jne), korrapäratud värvid või värvinihe olla rohkem märgatav.
 • Kui pildistate tingimustel, mis võivad tekitada palju müra, näiteks kombinatsiooniga kõrgest ISO-valgustundlikkusest, kõrgest temperatuurist ning pikast säriajast, siis ei pruugi piltide korrektne jäädvustamine õnnestuda.
 • Kui kasutate kõrget ISO-valgustundlikkust ning välklampi lähedalasuva objekti pildistamiseks, võidakse kaader ülesäritada.

ISO-valgustundlikkuse vahemik käsitsi määramisel

Saate määrata käsitsi määratava ISO-valgustundlikkuse vahemiku (miinimumi ja maksimumi piirid). Saate määrata minimaalse piiri vahemikust L (vastab valgustundlikkusele ISO 50) kuni ISO 102400 ja maksimaalse piiri vahemikust ISO 100 kuni H (vastab valgustundlikkusele ISO 204800).

 1. Valige [Võtted: VõttedISO speed settings/Võtted: VõttedISO-valgustundlikkuse määrangud].

 2. Valige [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik].

 3. Määrake [Minimum/Miinimum].

  • Valige boks [Minimum/Miinimum], seejärel vajutage SET.
  • Valige ISO-valgustundlikkus, seejärel vajutage SET.
 4. Määrake [Maximum/Maksimum].

  • Valige boks [Maximum/Maksimum], seejärel vajutage SET.
  • Valige ISO-valgustundlikkus, seejärel vajutage SET.
 5. Valige [OK].

ISO-valgustundlikkuse vahemik automaatse ISO kasutamisel

Saate määrata ISO-valgustundlikkuse vahemikuks automaatse ISO jaoks vahemikust 100-102400. Miinimumi saab määrata vahemikust ISO 100–51200 ning maksimumi vahemikust ISO 200–102400, 1-ühikulise sammuga.

 1. Valige [Auto range/Automaatne vahemik].

 2. Määrake [Minimum/Miinimum].

  • Valige boks [Minimum/Miinimum], seejärel vajutage SET.
  • Valige ISO-valgustundlikkus, seejärel vajutage SET.
 3. Määrake [Maximum/Maksimum].

  • Valige boks [Maximum/Maksimum], seejärel vajutage SET.
  • Valige ISO-valgustundlikkus, seejärel vajutage SET.
 4. Valige [OK].

Märkus

 • Määranguid [Minimum/Miinimum] ja [Maximum/Maksimum] rakendatakse ka särikaitse ISO-valgustundlikkuse minimaalsetele ja maksimaalsetele väärtustele ().

Automaatse ISO minimaalne säriaeg

Liiga pikkade säriaegade automaatselt määramise takistamiseks saate määrata automaatse ISO-valgustundlikkuse minimaalse säriaja.

See on kasulik režiimides Programne automaatsäri või Ava etteandega automaatsäri, kui pildistate liikuvaid võtteobjekte lainurkobjektiiviga, või kui kasutate teleobjektiivi. See aitab vähendada kaamera värina mõju ning hägusaid võtteid.

 1. Valige [Min. shutter spd./Min. säriaeg].

 2. Valige soovitud minimaalne säriaeg.

  Automaatne

  • Kui valite [Auto/Automaatne], siis valige valijaga Valimisketas (valija) suhteline erinevus standardsest säriajast (suunas Slower (Pikem) või Faster (Lühem)), seejärel vajutage SET.

  Käsitsi

  • Kui valite [Manual/Käsitsi], siis valige valijaga Valimisketas (valija) säriaeg, seejärel vajutage SET.

Hoiatus

 • Kui korrektset säritust ei õnnestu saavutada funktsiooniga [Auto range/Automaatne vahemik] määratud maksimaalse ISO-valgustundlikkuse piirangu tõttu, siis määratakse standardsärituse saavutamiseks funktsiooniga [Min. shutter spd./Min. säriaeg] määratust pikem säriaeg.
 • Seda funktsiooni ei rakendada välguga võtetel.

Märkus

 • Kui määratud on [Auto(Standard)/Automaatne (standardne)], siis on minimaalne säriaeg pöördvõrdeline objektiivi fookuskaugusega. Üks samm määrangult [Slower/Pikem] määrangule [Faster/Lühem] vastab ühele säriaja ühikule.